Naršymo kelias

Pradžia

Narkotikų kontrolės politika RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Narkotikų vartojimas - sudėtinga socialinė ir sveikatos problema, su kuria susiduria milijonai žmonių visoje ES.

Kiekvienais metais ES perdozavę narkotikų miršta apie 6 100 žmonių1 700 miršta dėl ŽIV / AIDS, siejamos su narkotikų vartojimu, 1 800 žmonių dėl narkotikų vartojimo užsikrečia ŽIV.

Per pastaruosius du dešimtmečius ES šalys ir Europos Komisija bendromis pastangomis sukūrė nuoseklios kovos su narkotikų vartojimu Europoje planą. 28 ES šalys susitarė glaudžiai bendradarbiauti:

  • kovoti su nusikalstamumu, susijusiu su narkotikais, ir su narkotikų kontrabanda;
  • efektyviai reaguoti į naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą;
  • dalytis geriausia patirtimi ir tyrimais, susijusiais su narkotikų vartojimo prevencija ir narkomanijos gydymu;
  • padėti viso pasaulio šalims užkirsti kelią narkotikų gamybai ir prekybai.

Europos Komisija padeda kurti bendrą Europos programą, būtiną šiam bendradarbiavimui užtikrinti. Mūsų užduotis:

  • stebėti ir vertinti veiksmus, kurių imasi ES šalys, kad sumažintų narkotikų vartojimą ir užkirstų kelią nusikalstamumui, susijusiam su narkotikais, ir prekybai narkotikais;
  • prireikus ir kruopščiai išanalizavus galimas grėsmes pasiūlyti ES masto kovos su naujais narkotikais kontrolinių priemonių;
  • vykdyti ES įstatymus, kuriais siekiama kontroliuoti cheminių medžiagų naudojimą gaminant neteisėtus narkotikus ir užkirsti tam kelią;
  • skatinti visos Europos bendradarbiavimą teikiant finansinę pagalbą kovai su neteisėtais narkotikais.