Navigacijski put

Početna stranica

Politika nadzora droga RSS

Pilule na šahovskoj ploči, apstraktna medicinska pozadina © Nikolai Sorokin, Fotolia

Opojne droge predstavljaju složen društveni i zdravstveni problem koji pogađa milijune ljudi u EU.

Godišnje u EU umre oko 6,100 ljudi  od predoziranja, 1,700 umre od HIV-a/AIDS-a kojim su se zarazili jer su koristili drogu, dok 1,800 ljudi zbog nje bude zaraženo HIV-om.

Tijekom protekla dva desetljeća, zemlje EU i Europska komisija su zajedno razvile održivi program o postupanju s drogama.  28 europskih zemalja složilo se blisko surađivati s ciljem:

  • suzbijanja kriminala vezanog za drogu i prekid lanaca krijumčarenja droge;
  • efikasne kontrole pojave novih supstanci koje utječu na čovjekovu psihu;
  • međusobno dijeljenje najboljih praksi i istraga na polju prevencije i liječenja ovisnosti;
  • pružanja pomoći zemljama diljem svijeta, s ciljem sprječavanja proizvodnje opojnih droga i njihovog krijumčarenja.

Europska komisija pomaže prilikom razvoja europskog okvira za ovu suradnju. Naš zadatak je da:

  • nadgledamo i procjenjujemo akcije koje su poduzele zemlje EU kako bi smanjile korištenje droga i spriječile kriminal i krijumčarenje povezano s drogama;
  • predlažemo, kad god se pokaže potreba i nakon pažljive analize rizika, mjere kontrole novih droga koje će važiti za cjelokupnu EU;
  • provodimo EU zakone s ciljem kontrole i sprječavanja korištenja kemijskih supstanci za proizvodnju protuzakonitih droga;
  • njegujemo europsku suradnju kroz financijsku pomoć za borbu protiv uporabe protuzakonitih droga.