Cosán nascleanúna

Baile

Beartas um rialú drugaí RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Fadhb chasta sláinte agus shóisialta is ea drugaí. Tá sí ag cur isteach ar na milliúin duine san AE.

Faigheann timpeall ar 6.100 duine bás san AE gach bliain de dheasca ródháileog druga. Faigheann 1,700 bás de dheasca VEID/SEIF a tolgadh de thoradh ar úsáid drugaí agus ionfhabhtaítear 1,800 duine le VEID mar thoradh ar dhrugaí.

Le dhá scór bliain anuas, tá cur chuige Eorpach forbartha ag tíortha an AE agus ag an gCoimisiún Eorpach le chéile chun dul i ngleic le drugaí ar bhealach inbhuanaithe. Tá comhaontú aontaithe ag 28 tír AE comhoibriú go dlúth lena chéile chun na nithe seo a leanas a bhaint amach:

  • dul i ngleic le coireacht drugaí agus chun cur isteach ar gháinneáil drugaí;
  • teacht chun cinn substaintí sicíghníomhacha nua a bhainistiú go héifeachtach;
  • dea-chleachtais agus taighde ar chosc drugaí agus ar chóireáil a chomhroinnt;
  • cabhrú le tíortha ar fud an domhain cosc a chur le táirgeadh drugaí agus le gáinneáil drugaí.

Tugann an Coimisiún Eorpach cúnamh chun an Chreatlach Eorpach don gcomhoibriú seo a fhorbairt. Seo a leanas cur síos ar na dualgais atá orainn:

  • monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar ghníomhartha a ghlacann tíortha an AE chun úsáid drugaí a laghdú agus chun coireacht a bhaineann le drugaí agus gáinneáil drugaí a chosc;
  • bearta rialúcháin a chuirfí i bhfeidhm ar fud an AE ar fad a mholadh i ndáil le drugaí nua más gá, tar éis anailís chúramach a dhéanamh ar mheasúnuithe riosca;
  • dlíthe an AE a chur i bhfeidhm chun úsáid substaintí ceimiceacha le haghaidh déantús drugaí neamhcheadaithe a rialú agus a chosc;
  • comhoibriú Eorpach a chothú trí chúnamh airgid i réimse na ndrugaí neamhcheadaithe a chur ar fáil.