Navigointipolku

Etusivu

Huumevalvontapolitiikka RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Huumeidenkäyttö aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia miljoonille ihmisille EU:ssa.

Unionin alueella kuolee joka vuosi noin 6 100 henkilöä huumeiden yliannostukseen ja 1 700 henkilöä huumeidenkäytön seurauksena saatuun HIV-/AIDS-tartuntaan. Lisäksi noin 1 800 henkilöä saa HIV-tartunnan huumeidenkäytön seurauksena.

EU-valtiot ja Euroopan komissio ovat viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kehittäneet yhdessä eurooppalaisen lähestymistavan huumausaineongelmien ratkaisemiseksi kestävällä tavalla. Kaikki Euroopan unionin 28 valtiota ovat päättäneet tehdä yhteistyötä tarkoituksenaan:

  • taistella huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta vastaan ja torjua huumekauppaa,
  • hallita tehokkaasti tietoja uusista psykoaktiivisista aineista,
  • jakaa tietoja parhaista käytännöistä sekä huumeidenkäytön ehkäisyyn ja huumeidenkäyttäjien hoitoon liittyvistä tutkimustuloksista,
  • tukea valtioita maailmanlaajuisesti huumausaineiden tuotannon ja kaupan vastaisessa toiminnassa.

Euroopan komissio auttaa kehittämään eurooppalaiset puitteet tälle yhteistyölle. Meidän tehtävänämme on:

  • valvoa ja arvioida EU-valtioiden toteuttamia toimenpiteitä huumeidenkäytön vähentämiseksi ja huumausaineisiin liittyvän rikollisuuden ja huumekaupan torjumiseksi,
  • toteuttaa huolellisia riskinarviointeja ja ehdottaa tarvittaessa EU:n laajuisia uusia huumausaineita koskevia valvontatoimenpiteitä,
  • panna täytäntöön EU-lakeja, joilla valvotaan ja ehkäistään kemiallisten aineiden käyttöä laittomien huumeiden valmistamisessa,
  • edistää eurooppalaista yhteistyötä tarjoamalla rahoitustukea laittomien huumausaineiden torjuntaan.