Navigatsioonitee

Avaleht

Uimastikontrolli poliitika RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Uimastid kujutavad keerulist sotsiaalset ja tervishoiuprobleemi, mis puudutab Euroopa Liidus miljoneid inimesi.

Igal aastal sureb ELis ligi 6100 inimest uimastite üledoosi tagajärjel, uimastite tarvitamisega seotud HIV/AIDSi tagajärjel sureb 1700 inimest ja uimastite tõttu nakatub HI-viirusesse 1800 inimest.

ELi liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on kahe viimase aastakümne jooksul ühiselt välja töötanud üleeuroopalise lähenemisviisi uimastiprobleemi jätkusuutlikuks lahendamiseks. 28 ELi liikmesriiki on otsustanud teha tihedat koostööd selle nimel, et:

  • võidelda uimastitega seotud kuritegevuse vastu ja teha lõpp uimastitega kaubitsemisele;
  • ohjeldada tõhusalt uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamist;
  • jagada parimaid tavasid ja uurimistulemusi uimastiennetuse ja sõltuvusravi alal;
  • aidata maailma riikidel tõkestada uimastite tootmist ja uimastikaubandust.

Euroopa Komisjon aitab välja töötada kõnealuse koostöö Euroopa raamistikku. Meie ülesanne on:

  • jälgida ja hinnata ELi liikmesriikides uimastite tarbimise vähendamiseks ning narkokuritegude ja -kaubanduse tõkestamiseks võetavaid meetmeid;
  • vajadusel soovitada kogu ELis rakendamiseks uute uimastitega seotud kontrollimeetmeid, olles põhjalikult analüüsinud riskihinnanguid;
  • jõustada ELi õigusakte, mille eesmärk on kontrollida ja tõkestada keemiliste ainete kasutamist ebaseaduslike uimastite valmistamiseks;
  • soodustada finantsabi osutamise kaudu Euroopa koostööd ebaseaduslike uimastite valdkonnas.