Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Πολιτική για τον έλεγχο των ναρκωτικών RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Τα ναρκωτικά είναι ένα σύνθετο κοινωνικό και υγειονομικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ.

Κάθε χρόνο περίπου 6.100 άτομα πεθαίνουν στην ΕΕ από υπερβολική δόση ναρκωτικών, 1.700 πεθαίνουν από HIV / AIDS που οφείλεται στη χρήση ναρκωτικών και 1.800 άνθρωποι προσβάλλονται από τον HIV εξαιτίας των ναρκωτικών.

Οι χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναπτύξει από κοινού, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη βιώσιμη αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Οι 28 χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στενά, προκειμένου:

  • να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και να παρεμποδίσουν τη διακίνησή τους·
  • να διαχειριστούν αποτελεσματικά την εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών·
  • να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και ερευνητικά ευρήματα πάνω στην πρόληψη και τη θεραπεία από τα ναρκωτικά·
  • να βοηθήσουν χώρες σε όλο τον κόσμο να αποτρέψουν την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει στη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για αυτή τη συνεργασία. Δικό μας έργο αποτελεί:

  • η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται από τις χώρες της ΕΕ για τη μείωση της χρήσης ναρκωτικών και της πρόληψης της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και της διακίνησή τους·
  • η εισήγηση πανευρωπαϊκών μέτρων ελέγχου για νέα ναρκωτικά, όταν κρίνεται απαραίτητο έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των αξιολογήσεων κινδύνου·
  • η επιβολή των νόμων της ΕΕ για τον έλεγχο και την πρόληψη της χρήσης χημικών ουσιών για την παρασκευή παράνομων ναρκωτικών·
  • η προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας στο πεδίο των παράνομων ναρκωτικών.