Sti

Forside

Narkotikapolitik RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Narkotikaen er et komplekst socialt og sundhedsmæssigt problem, der berører millioner af mennesker i EU.

Hvert år dør ca. 6 100 personer i EU som følge af en overdosis narkotika, 1 700 dør af hiv/aids i forbindelse med narkotikamisbrug, og 1 800 smittes med hiv på grund af narkotika.

Gennem de seneste tyve år har EU-landene og Europa-Kommissionen i fællesskab udviklet en europæisk strategi for at finde en holdbar løsning på narkotikaproblemet. De 28 EU-lande er enedes om at arbejde tæt sammen for at:

  • bekæmpe narkotikarelateret kriminalitet og bremse ulovlig narkotikahandel
  • sætte effektivt ind mod de nye psykoaktive stoffer, der kommer frem
  • udveksle bedste praksis og forskning inden for forebyggelse og behandling af narkotikamisbrug
  • hjælpe lande verden over med at forebygge produktion og ulovlig narkotikahandel.

Europa-Kommissionen er med til at fastlægge de europæiske rammer for dette samarbejde. Det er vores opgave at:

  • overvåge og evaluere de foranstaltninger, EU-landene træffer for at begrænse brugen af narkotika og forebygge narkotikarelateret kriminalitet og ulovlig narkotikahandel
  • foreslå EU-foranstaltninger for kontrol med nye narkotiske stoffer efter grundig gennemgang af risikovurderingerne
  • håndhæve EU's regler for bekæmpelse og forebyggelse af brugen af kemiske stoffer til fremstilling af ulovlig narkotika
  • yde økonomisk støtte for at stimulere det europæiske samarbejde i forbindelse med ulovlig narkotika.