Cesta

Úvod

Politika pro kontrolu drog RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Drogy jsou složitý sociální a zdravotní problém, který v EU postihuje miliony lidí.

Každý rok v EU zemře přibližně 6 100 lidí na předávkování drogami, 1 700 lidí zemře na HIV/AIDS ve spojení s užíváním drog a 1 800 lidí se kvůli drogám nakazí HIV.

Země EU a Evropská komise během uplynulých dvou desetiletí společně vytvořily udržitelný evropský přístup k boji proti drogám. 28 zemí EU se dohodlo, že budou úzce spolupracovat na:

  • odstranění zločinnosti související s drogami a narušení obchodu s drogami;
  • účinném řízení nově se objevujících psychoaktivních látek;
  • sdílení osvědčených postupů a výzkumu v oblasti drogové prevence a léčby;
  • pomoci zemím na celém světě bránit výrobě drog a obchodu s drogami.

Evropská komise pomáhá vytvářet evropský rámec pro tuto spolupráci. Naším úkolem je:

  • sledovat a vyhodnocovat kroky zemí EU podniknuté s cílem omezit užívání drog a předcházet zločinnosti související s drogami a obchodu s drogami;
  • podle potřeby navrhovat celoevropská kontrolní opatření pro nové drogy po pečlivé analýze posouzení rizik;
  • prosazovat zákony EU, které mají zajistit kontrolu a zabránit používání chemických látek při výrobě nedovolených drog;
  • podporovat evropskou spolupráci poskytováním finanční pomoci v oblasti nedovolených drog.