Навигационна пътека

Начало

Политика за контрол на наркотиците RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Наркотиците са сложен обществен и здравен проблем, който засяга милиони хора в ЕС.

Приемът на свръхдози наркотици е причина за смъртта на около 6 100 души всяка година, като 1 700 лица умират от ХИВ/СПИН, свързан с употребата на наркотици, а 1 800 лица се заразяват с ХИВ поради тяхната употреба.

През последните две десетилетия страните от ЕС и Европейската комисия съвместно разработват Европейски подход за устойчиво преодоляване на проблемите, свързани с наркотиците. 28-те държави-членки на ЕС са предоставили своето съгласие за тясно сътрудничество с цел:

  • борба със свързаната с наркотиците престъпност и прекъсване на трафика на наркотици;
  • ефективно управление на появата на нови психоактивни вещества;
  • споделяне на най-добри практики и изследвания в областта на превенцията и лечението;
  • оказване на съдействие във всички региони на света за предотвратяване на производството и трафика на наркотици.

Разработването на европейската рамка за това сътрудничество се подпомага от Европейската комисия. Нашата задача е да:

  • наблюдаваме и оценяваме действията, които предприемат страните от ЕС за намаляване на употребата на наркотици, свързаните с тях престъпления и трафика на наркотици;
  • отправяме предложения за общоевропейски мерки за контрол на новите наркотици след внимателен анализ на оценките на риска при необходимост;
  • прилагаме законодателството на ЕС в областта на контрола и превенцията на ползването на химически субстанции за производството на неразрешени наркотици;
  • укрепваме европейското сътрудничество чрез финансова подкрепа за борба с неразрешените наркотици.