Sökväg

Om webbplatsen

Denna webbplats administreras av Europeiska kommissionens Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Vilka frågor tas upp på webbplatsen?

På den här webbplatsen tar vi upp Europeiska kommissionens politik och aktiviteter som har att göra med utvecklingen av ett europeiskt område med rättvisa.

Vilket slags material finns på webbplatsen?

  • En sammanfattning av Europeiska kommissionens aktuella politik och aktiviteter inom det rättsliga området
  • Nyheter om den senaste utvecklingen, bland annat länkar till pressmeddelanden och annat pressmaterial
  • Länkar till elektroniska versioner av relevant lagstiftning, publikationer, rapporter och studier
  • Tillgång till offentliga samråd - här kan du påverka hur politiken ska se ut i framtiden
  • Information om evenemang, konferenser och andra aktiviteter som kommissionen anordnar inom det rättsliga området

På vilka språk är webbplatsen tillgänglig?

Vi försöker offentliggöra så mycket information som möjligt på alla EU:s 24 officiella språk, särskilt information som vänder sig till allmänheten.

Men på grund av översättningskostnader och tidsbrist kan tyvärr inte allt material översättas. Mer specialiserade webbtexter och material som måste offentliggöras snabbt, som till exempel nyheter, finns på engelska, franska och tyska. Visst tekniskt material, bland annat mycket specialiserade rapporter och studier, finns bara på engelska.

Europeiska unionens pressmeddelanden, som många av våra nyheter länkar till, finns vanligen på de flesta av de officiella språken. (Se även pressdatabasen RapidEnglish.)

All EU-lagstiftning och andra officiella dokument finns tillgängliga på alla officiella språk på Europeiska kommissionens webbplats EUR-Lex.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats följer internationella riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll för att den utan diskriminering ska kommas åt och förstås av så många människor som möjligt. Fullständig information om Europas tillgänglighetspolicy.

Upphovsrätt

Informationen på denna webbplats får endast återges med hänvisning till källan. Se vidare det upphovsrättsliga meddelandet.

Upphovsrätt för bilder och foton

Europeiska kommissionen äger upphovsrätten till de bilder som används på webbplatsen eller har fått tillstånd från upphovsrättinnehavaren att använda dem. De får endast användas på EUROPA-webbplatsen. Återgivning eller annan användning av dessa bilder medges ej.

Mobilåtkomst till webbplatsen

Nu finns en mobilversion av webbplatsen Rättsliga frågor på Europa.eu. 

Få åtkomst till mobilversionen:

Gå in på standardsidan (http://ec.europa.eu/justice/) från din mobiltelefon eller surfplatta så öppnas mobilversionen automatiskt på din enhet. Innehållet anpassas till lämplig skärmstorlek och orientering.  

Vilken information innehåller mobilversionen?

Mobilversionen innehåller samma information som skrivbordsversionen av webbplatsen, bl.a. nyheter, information om evenemang, finansieringsmöjligheter och dokument. Innehållet presenteras dock i en "lättare" version som är mer lämplig för mindre skärmstorlekar och den mobila miljön.

Vilka enheter kan mobilversionen användas på?

Mobilversionen är optimerad för de allra senaste smarta telefonerna och surfplattorna. Det är inte säkert att den fungerar på alla äldre mobiltelefoner.

Vad är skillnaden mellan mobilversionen och skrivbordsversionen?

  • Mobilversionen innehåller endast ett fåtal bilder. Man undviker även att hämta stora filer, som kan göra att det går långsamt att surfa på mobila enheter och öka användarnas datakostnader.
  • Menyerna och navigeringen är anpassad till mobila enheter. Vissa andra funktioner har också justerats för att det ska bli lättare att använda dem i en mobil miljö.
  • Om en länk går till en webbplats utanför Rättsliga frågor hamnar användaren på en skrivbordsversion av webbplatsen såvida inte även denna är anpassad till mobila enheter.
  • Dokument kan hämtas med de hämtningsalternativ som finns på den enhet som används.