Navigačný riadok

O týchto stránkach

Akým politikám sa venuje táto lokalita?

Táto webová lokalita sa venuje všetkým politikám a činnostiam Európskej komisie, ktorými sa podieľa na rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti.

Aké materiály možno nájsť na stránkach lokality?

  • Prehľad aktuálnych politík a činností Európskej komisie v oblasti spravodlivosti
  • Správy o najnovšom vývoji danej oblasti vrátane odkazov na tlačové správy a iné publicistické materiály
  • Odkazy na elektronické verzie súvisiacich právnych predpisov, publikácií, správ a štúdií
  • Prístup k verejným konzultáciám, v ktorých sa máte možnosť vyjadriť k budúcemu smerovaniu politiky
  • Informácie o podujatiach, konferenciách a ďalších činnostiach, ktoré v oblasti spravodlivosti organizuje Európska komisia

V akých jazykoch je dostupná táto lokalita?

Usilujeme sa uverejňovať čo najviac informácií, najmä čo sa týka informácií určených pre širokú verejnosť, vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie.

Vzhľadom na náklady na preklad a časové obmedzenia však nie je reálne možné prekladať všetky materiály. Špecializované články sú dostupné v angličtine, francúzštine a nemčine. To isté platí aj pre časovo citlivý obsah, napr. prehľad aktualít. Niektoré odborné materiály vrátane vysoko špecializovaných správ a štúdií sú dostupné len v angličtine.

Tlačové správy Európskej únie, na ktoré odkazujeme v mnohých prehľadoch aktualít, sú zvyčajne dostupné vo väčšine úradných jazykoch (pozri tiež databázu tlačových správ RAPIDEnglish).

Všetky právne predpisy Európskej únie a ďalšie úradné dokumenty sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch na webovej lokalite Európskej komisie EUR-Lex.

Do akej miery je táto lokalita prístupná?

Táto webová lokalita sa riadi usmerneniami o dostupnosti webového obsahu (WCAG). Snažíme sa, aby boli jej stránky prístupné a zrozumiteľné pre všetkých bez rozdielu. Úplné informácie o politike bezbariérovosti portálu Europa.

Autorské práva

Informácie dostupné na tejto lokalite je možné reprodukovať len pod podmienkou uvedenia zdroja. Prečítajte si upozornenie o ochrane autorských práv.

Referencie k obrázkom a fotografiám

Pokiaľ ide o všetok obrazový materiál použitý na tejto webovej lokalite, Európska komisia je vlastníkom jeho autorských práv alebo má príslušné povolenie na jeho použitie od vlastníka/ov autorských práv. Tento materiál je možné použiť len na webovej lokalite EUROPA. Jeho reprodukcia alebo akékoľvek iné využitie sú zakázané.

Sprístupnenie tejto internetovej lokality cez mobil

Lokalita Spravodlivosť na portáli Europa je k dispozícii aj v mobilnej verzii.

Prístup k mobilnej verzii:

Na mobilnom zariadení alebo tablete zadajte štandardnú adresu url (http://ec.europa.eu/justice/) a do zariadenia sa automaticky načíta mobilná verzia. Obsah sa prispôsobí príslušnej veľkosti a orientácii obrazovky.

Čo obsahuje mobilná verzia?

Mobilná verzia obsahuje rovnaké informácie ako lokalita určená pre stolové počítače, napríklad správy, informácie o podujatiach, možnostiach financovania, dokumenty atď. Obsah sa však predstavuje v odľahčenej podobe, ktorá je vhodnejšia pre obrazovky menšej veľkosti a mobilné technologické prostredie.

Na ktorých zariadeniach možno používať mobilnú verziu?

Mobilná lokalita je optimalizovaná pre najbežnejšie moderné smartfóny a tablety. Na starších mobilných telefónoch sa možno nebude dať použiť.

Aký je rozdiel medzi verziou pre mobil a stolový počítač?

  • Mobilná verzia obsahuje málo obrázkov, takže nie je potrebné preberať veľké množstvo údajov, čo môže spomaľovať prístup z mobilných zariadení a zvyšovať poplatky za prenos údajov pre používateľa.
  • Ponuky a navigácia sú prispôsobené pre mobilné zariadenia. Prispôsobené sú aj niektoré ďalšie funkcie, aby použitie v mobilnom prostredí bolo príjemnejšie.
  • Ak prepojenia odkazujú na stránky mimo lokality Spravodlivosť, používateľ bude prevedený na štandardnú verziu pre stolové počítače, pokiaľ daná stránka nebude tiež prispôsobená pre automatické načítanie mobilnej verzie.
  • Dokumenty možno preberať podľa možností preberania v používanom zariadení.