Ścieżka nawigacji

Informacje o tej stronie

Stroną internetową zarządza Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej.

Jakie obszary polityki obejmuje ta strona?

Prezentowana strona obejmuje wszystkie obszary polityki i działania Komisji Europejskiej dotyczące budowy europejskiej przestrzeni sprawiedliwości.

Jakie materiały można znaleźć na tej stronie?

  • Przegląd aktualnej polityki i działań Komisji Europejskiej w dziedzinie sprawiedliwości.
  • Informacje o najnowszych wydarzeniach, w tym łącza do komunikatów prasowych i innych materiałów przeznaczonych dla prasy.
  • Łącza do elektronicznych wersji aktów prawnych, publikacji, raportów i badań związanych z opisywaną dziedziną.
  • Dostęp do konsultacji społecznych - to Twoja szansa, aby wypowiedzieć się na temat kształtowania przyszłej polityki.
  • Informacje na temat wydarzeń, konferencji i innych działań organizowanych przez Komisję w dziedzinie sprawiedliwości.

W jakich językach dostępna jest strona?

Staramy się publikować jak najwięcej informacji - zwłaszcza tych skierowanych do ogółu społeczeństwa - we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Ze względu na koszty przekładu i ograniczenia czasowe nie możemy jednak tłumaczyć wszystkich materiałów. Bardziej specjalistyczne teksty publikowane w sieci oraz informacje, które szybko się dezaktualizują, jak komunikaty prasowe, są dostępne w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Niektóre materiały techniczne, w tym wysoce specjalistyczne raporty i badania, są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Komunikaty prasowe Unii Europejskiej, do których łącza znajdują się w wielu naszych komunikatach prasowych, są zazwyczaj dostępne w większości języków urzędowych (zob. też bazę komunikatów prasowych RAPIDEnglish).

Całość prawodawstwa Unii Europejskiej i inne dokumenty urzędowe są dostępne we wszystkich językach urzędowych w serwisie EUR-Lex Komisji Europejskiej.

W jakim stopniu dostępna jest ta strona?

Ta strona internetowa jest zgodna z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych, a więc dostęp do niej może uzyskać na równych prawach jak największa liczba użytkowników. Pełne informacje na temat polityki dostępności w portalu EUROPA.

Prawa autorskie

Informacje dostępne na tej stronie można powielać wyłącznie pod warunkiem podania źródła. Zobacz notkę dotyczącą praw autorskich.

Prawa autorskie do obrazów

Komisja Europejska posiada prawa autorskie do wszystkich obrazów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub uzyskała niezbędne zezwolenia na ich wykorzystanie od właścicieli praw autorskich. Obrazy te mogą być wykorzystywane jedynie na stronach internetowych EUROPA, a ich reprodukowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu jest niedozwolone.

Mobilny dostęp do tej strony

W domenie Europa dostępna jest mobilna wersja strony DG ds. Sprawiedliwości. 

Dostęp do wersji mobilnej:

Po wpisaniu w komórce lub na tablecie standardowego adresu URL (http://ec.europa.eu/justice/) na urządzenie automatycznie trafi mobilna wersja strony. Jej treść zostanie odpowiednio dopasowana do rozmiaru i orientacji wyświetlacza.  

Jakie informacje zawiera wersja mobilna?

Wersja mobilna zawiera te same informacje, co witryna w wersji stacjonarnej, w tym wiadomości, informacje o wydarzeniach, możliwości finansowania, dokumenty itp. Treść jest jednak zapewniana w formacie „lekkim”, który jest odpowiedniejszy dla mniejszych wyświetlaczy i technologii mobilnych.

Jakie urządzenia zapewniają dostęp do wersji mobilnej?

Strona mobilna jest zoptymalizowana na potrzeby najpopularniejszych nowoczesnych smartfonów i tabletów. Może ona nie działać na starszych telefonach komórkowych.

Czym się różni wersja mobilna od stacjonarnej?

  • Wersja mobilna zawiera niewiele obrazów i nie pozwala na duży pobór danych, który spowalnia dostęp z urządzeń przenośnych oraz zwiększa koszty danych dla użytkownika.
  • Na potrzeby urządzeń przenośnych dostosowano menu i nawigację. Niektóre inne cechy również zmodyfikowano, aby umożliwić wygodniejsze użytkowanie w środowisku mobilnym.
  • W przypadku gdy odnośniki kierują do stron poza witryną DG ds. Sprawiedliwości, użytkownik zostanie przekierowany na standardową wersję stacjonarną, chyba że dana strona została również dostosowana do automatycznego przejścia na wersję mobilną.
  • Dokumenty można pobierać zgodnie z opcjami używanego urządzenia.