Cosán nascleanúna

Maidir leis an láithreán seo

Tá an suíomh seo á bhainistiú ag Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Cad iad na beartais a phléitear ar an suíomh seo?

Ar an suíomh seo pléitear gach beartas agus gach gníomhaíocht de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bhaineann le forbairt Limistéar Eorpach Ceartais.

Cén sort ábhair atá ar fáil ar an suíomh seo?

  • Forbhreathnú ar bheartais agus ar ghníomhaíochtaí atá idir lámha ag an gCoimisiún Eorpach faoi láthair i réimse an Cheartais
  • Nuacht ar na forbairtí is déanaí, lena n-áirítear naisc chuig preaseisiúintí agus chuig ábhair phreasa eile
  • Naisc chuig leaganacha leictreonacha na reachtaíochta, na bhfoilseachán, na dtuarascálacha agus na staidéar a bhaineann leis an ábhar seo
  • Rochtain ar chomhairliúcháin phoiblí - deis duitse do thuairim féin a chur in iúl faoi fhorbairt bheartais amach anseo
  • Eolas ar imeachtaí, comhdhálacha agus ar ghníomhaíochtaí eile a eagraíonn an Coimisiún i réimse an Cheartais

Cén teangacha ina bhfuil an suíomh idirlín ar fáil?

Déanaimid ár ndícheall an oiread eolais agus is féidir a fhoilsiú i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, go háirithe eolas atá dírithe ar an bpobal i gcoitinne.

De bharr costas aistriúcháin agus srian ama ní féidir an t-ábhar ar fad a aistriú áfach. Cuirtear téacsanna idirlín níos speisialaithe ar fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis, rud a dhéantar i gcás míreanna atá íogair ó thaobh ama de leis, mar shampla fógraí nuachta. Cuirtear roinnt ábhair theicniúil ar fáil i mBéarla amháin áfach, tuarascálacha agus staidéir fhíor-speisialtaithe san áireamh.

Cuirtear Preaseisiúintí ón Aontas Eorpach ar fáil i bhformhór na dteangacha oifigiúla de ghnáth. Bíonn nasc ag mórán d'ár gcuid fógraí nuachta chucu seo. (Féach leis, an bunachar sonraí preasa RAPIDEnglish.)

Tá reachtaíocht an Aontais Eorpaigh ar fad mar aon le doiciméid oifigiúla eile, ar fáil i ngach teanga oifigiúil ó shuíomh idirlín EUR-Lex an Choimisiúin Eorpaigh.

Cé chomh maith atá inrochtaineacht an tSuímh seo?

Tá an suíomh idirlín seo ag teacht le treoirlínte idirnáisiúnta um inneachar idirlín inrochtana i dtreo go bhfuil teacht air ag an oiread daoine agus gur féidir leis an oiread daoine agus is féidir é a thuiscint, gan leithcheal. Faisnéis iomlán ar bheartas inrochtaineachta de chuid Europa.

Cóipcheart

Ní ceadmhach an fhaisnéis atá ar fáil ar an suíomh seo a atáirgeadh ach ar amháin má admhaítear an fhoinse. Féach an fógra cóipchirt.

Creidiúintí íomhá agus grianghraf

Maidir le gach pictiúr a úsáidtear ar an suíomh idirlín seo, is é an Coimisiún Eorpach úinéir an chóipchirt nó tá cead cuí faighte aige ó úinéir (úinéirí) an chóipchirt iad a úsáid. Ní féidir iad a úsáid in áit ar bith ach ar shuíomh idirlín EUROPA. Ní ceadmhach na pictiúir seo a atáirgeadh nó aon úsáid eile a bhaint astu.

Rochtain mhóibíleach ar an láithreán Gréasáin seo

Tá leagan móibíleach de láithreán an Cheartais ar fáil ar Europa. 

Déan rochtain ar an leagan móibíleach:

Cuir isteach an URL caighdeánach (http://ec.europa.eu/justice/) ar d’fhón póca nó ar do tháibléad agus taispeánfar an leagan móibíleach go huathoibríoch ar do ghléas. Oiriúnófar an t-inneachar do mhéid agus do threoshuíomh cuí an scáileáin.  

Cén fhaisnéis atá ar fáil sa leagan móibíleach?

Tá an fhaisnéis chéanna ar fáil sa leagan móibíleach is atá ar fáil sa leagan deisce, an nuacht, faisnéis faoi imeachtaí, deiseanna cistiúcháin agus doiciméid san áireamh. Cuirtear an t-inneachar ar fáil ar shlí “éadrom”, áfach, a oireann níos fearr do mhéideanna beaga scáileáin agus don timpeallacht teicneolaíochta mhóibíleach.

Cad iad na gléasanna ar ar féidir an leagan móibíleach a rochtain?

Tá an láithreán móibíleach optamaithe do na fóin chliste agus do na táibléid nua-aimseartha is coitianta. Seans nach féidir é a úsáid ar shean-fhóin phóca.

Cad í an difríocht idir an leagan deisce agus an leagan móibíleach?

  • Níl ach cúpla íomhá sa leagan móibíleach agus ní íoslódáiltear a lán sonraí, rud a d’fhéadfadh rochtain ó ghléasanna móibíleacha a mhoilliú agus costais sonraí na n-úsáideoirí a mhéadú.
  • Déantar na roghchláir agus an nascleanúint a oiriúnú do ghléasanna móibíleacha. Athraítear gnéithe áirithe eile chomh maith chun go mbeadh sé níos easca an láithreán Gréasáin a úsáid agus tú ar do chois.
  • I gcás naisc a ghabhann chuig láithreáin eile, úsáidfear leagan deisce caighdeánach na láithreán sin ach amháin sa chás go bhfuil siad oiriúnaithe freisin do leagan móibíleach a thaispeáint go huathoibríoch.
  • Is féidir doiciméid a íoslódáil bunaithe ar roghanna íoslódála an ghléis atá á úsáid.