Navigatsioonitee

Selle saidi kohta

Käesolevat veebilehte haldab Euroopa Komisjoni õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat.

Milliseid poliitikaid käesolev veebileht hõlmab?

Käesolev veebileht hõlmab Euroopa Komisjoni kõiki poliitikaid ja tegevust, mison seotudarengutEuroopaõigusruumi.

Millist materjali käesolevalt veebilehelt leiate?

  • Ülevaade Euroopa Komisjoni õigusküsimustega seotud poliitikatest ja tegevusest
  • Värsked uudised, sealhulgas viidad pressiteadetele ja muule pressimaterjalile
  • Viidad asjakohaste õigusaktide, väljaannete, aruannete ja uuringute elektroonilistele versioonidele
  • Ligipääs avalikele aruteludele - teie võimalus tulevikupoliitika kujundamisel "sõna sekka öelda"
  • Teave ürituste, konverentside ja muu tegevuse kohta, mida komisjon õigusküsimuste valdkonnas korraldab

Millistes keeltes on veebileht kättesaadav?

Püüame võimalikult palju teavet, eriti laiemale avalikkusele suunatud teavet avaldada kõigis Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles.

Tõlkekulude ja ajaliste piirangute tõttu ei ole kogu materjali siiski võimalik tõlkida. Spetsiifilisema sisuga veebitekstid ning sellised tekstid, mille puhul aeg on määrava tähtsusega (näiteks uudiseviidad), on kättesaadavad inglise, prantsuse ja saksa keeles. Osa tehnilist materjali, sealhulgas kitsalt spetsiifilised aruanded ja uuringud, on saadaval ainult inglise keeles.

Euroopa Liidu pressiteated, millele viitavad paljud meie uudiseviidad, on enamasti kättesaadavad enamikus ametlikes keeltes (vt ka pressiandmebaasi RAPIDEnglish).

Kõik Euroopa Liidu õigusaktid ja muud ametlikud dokumendid on kõigis ametlikes keeltes kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebilehel EUR-Lex.

Kui juurdepääsetav on käesolev veebileht?

Käesoleva veebilehe puhul järgitakse rahvusvahelisi suuniseid juurdepääsetava veebisisu loomise kohta, nii et sellele peaks ilma igasuguse diskrimineerimiseta juurde pääsema ja sellest aru saama võimalikult paljud inimesed. Põhjalik teave portaali Europa juurdepääsetavuse poliitika kohta.

Autoriõigus

Käesoleval veebilehel avaldatud teavet võib reprodutseerida üksnes tingimusel, et viidatakse selle allikale. Vt autoriõiguse märge.

Pildi- ja fotomaterjali andmed

Kõigi käesoleval veebilehel kasutatud piltide autoriõigus kuulub Euroopa Komisjonile või on komisjon saanud autoriõiguse valdaja(te)lt nõuetekohase loa nende kasutamiseks. Neid võib kasutada üksnes portaalis EUROPA. Kõnealuse pildimaterjali reprodutseerimine või muu kasutamine on keelatud.

Veebilehe külastamine mobiilseadmega

Õigusküsimuste veebileht Europa serveris on saadaval ka mobiiliversioonina.

Mobiiliversiooni kasutamine

Sisestage mobiiltelefonis või tahvelarvutis harjumuspärane aadress (http://ec.europa.eu/justice/) - seadmes avatakse automaatselt mobiiliversioon. Sisu kuvamisel arvestatakse ekraani suurust ja paigutust.

Mis teavet mobiiliversioon sisaldab?

Mobiiliversioon sisaldab sama teavet nagu tavaversioon (uudised, ürituste andmed, rahastamisvõimalused, dokumendid jms). Sisu kuvatakse kompaktsemal kujul, mis sobib vaatamiseks väiksemal ekraanil ja arvestab mobiilse tehnoloogia iseärasusi.

Milliste seadmetega saab mobiiliversiooni kasutada?

Veebilehe mobiiliversioon on optimeeritud levinumate tänapäevaste nutitelefonide ja tahvelarvutite vajadustele. Vanemate mobiilseadmete puhul ei pruugi see töötada.

Mis vahe on mobiili- ja tavaversioonil?

  • Mobiiliversioonis on vähe pilte ja välditakse suuri allalaadimismahte, mis võivad aeglustada mobiilseadme internetiühendust ja suurendada andmeedastustasu.
  • Menüüd ja navigatsioon on kohandatud mobiilseadmetele. Ka mõningaid muid funktsioone on muudetud, et neid oleks mobiilses keskkonnas mugavam kasutada.
  • Õigusküsimuste veebilehelt väljuvad viidad avavad tavalise arvutiversiooni, kui kõnealusel aadressil ei kuvata automaatselt mobiiliversiooni.
  • Dokumente saab alla laadida kasutatava seadme allalaadimissuvandite alusel.