Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικά με τον δικτυακό τόπο

Τον παρόντα δικτυακό τόπο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιες πολιτικές καλύπτει αυτός ο δικτυακός τόπος;

Αυτός ο δικτυακός τόπος καλύπτει όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης.

Τι είδους υλικό μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο;

  • Μια επισκόπηση των τρεχουσών πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της δικαιοσύνης
  • Ειδήσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, περιλαμβανομένων συνδέσεων προς τα δελτία Τύπου και άλλο υλικό για τα μέσα ενημέρωσης
  • Συνδέσεις με ηλεκτρονικές εκδόσεις της σχετικής νομοθεσίας, εκδόσεων, εκθέσεων και μελετών
  • Πρόσβαση σε δημόσιες διαβουλεύσεις - η ευκαιρία σας να "πείτε τη γνώμη σας" για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών
  • Πληροφορίες για εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνει η Επιτροπή στον τομέα της Δικαιοσύνης

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμος ο δικτυακός τόπος;

Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο πληροφοριών, ιδιαίτερα όταν αφορούν το ευρύτερο κοινό, στο σύνολο των 24 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, λόγω του κόστους των μεταφράσεων και των χρονικών περιορισμών, είναι ρεαλιστικά αδύνατο να μεταφράζεται το σύνολο του υλικού. Πιο εξειδικευμένα διαδικτυακά κείμενα, καθώς και υλικό ευαίσθητο από άποψη χρόνου, όπως οι ανακοινώσεις, διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Κάποιο υλικό τεχνικής φύσεως, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα εξειδικευμένων εκθέσεων και μελετών, διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Τα δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία παραπέμπουν με συνδέσεις πολλές από τις ανακοινώσεις μας, συνήθως διατίθενται στις περισσότερες επίσημες γλώσσες. (βλέπε επίσης τη βάση δεδομένων για τον Τύπο RAPIDEnglish.)

Το σύνολο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα επίσημα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EUR-Lex.

Πόσο προσβάσιμος είναι αυτός ο δικτυακός τόπος;

Αυτός ο δικτυακός τόπος ακολουθεί διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για προσβάσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν και να τον κατανοούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, χωρίς διακρίσεις. Διεξοδική πληροφόρηση για την πολιτική προσβασιμότητας του Europa.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο επιτρέπεται, μόνο με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή. Βλέπε την ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πνευματικά δικαιώματα εικόνων και φωτογραφιών

Όσον αφορά όλες τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, είτε έχει λάβει έγκυρη άδεια χρήσης από τον κάτοχο ή τους κατόχους τους. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στον δικτυακό τόπο EUROPA. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των φωτογραφιών αυτών.

Πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω κινητών συσκευών

Ο ιστότοπος Δικαιοσύνη στο Europa διατίθεται σε έκδοση για κινητές συσκευές.

Πρόσβαση στην έκδοση για κινητές συσκευές:

Πληκτρολογήστε το σύνηθες url (http://ec.europa.eu/justice/) στο κινητό τηλέφωνο ή την ταμπλέτα σας, και η έκδοση για κινητές συσκευές θα σταλεί αυτόματα στη συσκευή σας. Το περιεχόμενο θα προσαρμοστεί στο ενδεικνυόμενο μέγεθος και προσανατολισμό οθόνης.  

Ποια στοιχεία περιλαμβάνει η έκδοση για κινητές συσκευές;

Η έκδοση για κινητές συσκευές περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με την έκδοση για υπολογιστή - μεταξύ άλλων, ειδήσεις, πληροφορίες για εκδηλώσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης, έγγραφα κτλ. Ωστόσο, η παρουσίαση του περιεχομένου είναι πιο λιτή, περισσότερο κατάλληλη για μικρότερα μεγέθη οθόνης και το τεχνολογικό περιβάλλον των κινητών συσκευών.

Ποιες συσκευές έχουν πρόσβαση στην έκδοση για κινητά;

Ο ιστότοπος για κινητές συσκευές είναι ρυθμισμένος για τα πιο κοινά σύγχρονα έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) και ταμπλέτες. Ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παλαιότερα κινητά τηλέφωνα.

Σε τι διαφέρουν οι εκδόσεις για κινητές και επιτραπέζιες συσκευές;

  • Η έκδοση για κινητές συσκευές περιέχει μικρό αριθμό εικόνων και σπανίως απαιτεί τηλεφορτώσεις μεγάλου όγκου δεδομένων, οι οποίες μπορούν να επιβραδύνουν την πρόσβαση από κινητές συσκευές και να αυξήσουν το κόστος για τους χρήστες.
  • Τα μενού και η πλοήγηση είναι προσαρμοσμένα στις κινητές συσκευές. Ορισμένα άλλα στοιχεία έχουν επίσης τροποποιηθεί, με στόχο ένα πιο εύχρηστο περιβάλλον για κινητές συσκευές.
  • Όταν οι σύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοτόπους εκτός του ιστοτόπου Δικαιοσύνη, ο χρήστης θα περνάει σε μια συνήθη έκδοση για επιτραπέζιες συσκευές, εκτός αν οι εν λόγω ιστότοποι προσαρμόζονται επίσης αυτόματα για κινητές συσκευές.
  • Μπορεί να πραγματοποιείται λήψη εγγράφων σύμφωνα με τις επιλογές λήψης της χρησιμοποιούμενης συσκευής.