Sti

Om dette websted

Webstedet bliver administreret af Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere.

Hvilke politikområder findes på dette websted?

Dette websted omfatter alle Kommissionens politikker og aktiviteter, der har relation til etableringen af et europæisk område med retfærdighed.

Hvilken information findes på dette websted?

  • et opdateret overblik over Europa-Kommissionens politikker og aktiviteter inden for retlige anliggender
  • nyheder om den seneste udvikling, herunder links til pressemeddelelser og andet pressemateriale
  • links til elektroniske udgaver af relevant lovgivning, relevante udgivelser, rapporter og undersøgelser
  • adgang til offentlige høringer - din mulighed for at "komme til orde" om fremtidig politikudvikling
  • oplysninger om begivenheder, konferencer og andre aktiviteter inden for retlige anliggender, der afholdes af Kommissionen

Hvilke sprog er dette websted tilgængeligt på?

Vi forsøger at offentliggøre så meget information som muligt, især information, der er målrettet den brede offentlighed, på de 24 officielle EU-sprog.

Men pga. oversættelsesomkostninger og korte tidsfrister er det ikke realistisk at få oversat alt materiale. Mere specialiserede tekster findes på engelsk, fransk og tysk. Det samme gælder for tidsfølsomt materiale som f.eks. nyhedsmeddelelser. Visse tekniske dokumenter, bl.a. højtspecialiserede rapporter og undersøgelser, findes kun på engelsk.

EU's pressemeddelelser, som mange af vores nyhedsmeddelelser linker til, er normalt tilgængelige på de fleste officielle sprog. (Se også pressetjenesten RAPIDEnglish's database.)

Al EU-lovgivning og andre officielle dokumenter findes på alle officielle sprog på EUR-Lex, Europa-Kommissionens portal til EU-lovgivningen.

Webtilgængelighed på dette websted

Dette websted følger internationale retningslinjer for tilgængeligt webindhold, så flest mulige mennesker kan få adgang til og forstå oplysningerne uden forskelsbehandling. Komplet information om tilgængelighedspolitik på Europa-webstedet.

Ophavsret

Gengivelse af de oplysninger, der findes på dette websted, er kun tilladt med kildeangivelse. Se meddelelsen om ophavsret.

Billed- og fotoreferencer

For alle billeder på dette websted gælder det, at Europa-Kommissionen enten har ophavsretten eller har fået tilladelse til brug af billederne fra ophavsrethaveren/ophavsrethaverne. Billederne må kun bruges på EUROPA-webstedet. Gengivelse eller anden anvendelse af billederne er ikke tilladt.

Mobil adgang til denne hjemmeside

Der er adgang fra mobile enhede til siden om retlige anliggender i Europa.

Sådan får du adgang til den mobile version:

Angiv standard url´en (http://ec.europa.eu/justice/) på din mobiltelefon eller tablet. Herefter åbnes den mobile version automatisk på enheden. Indholdet tilpasses til din skærmstørrelse og betjening.

Hvilken information indeholder den mobile version?

Den mobile version indeholder den samme information som versionen på din computer. Det vil sige nyheder, information om arrangementer, fondsstøtte, dokumenter, etc. Indholdet præsenteres dog i en lettere version tilpasset et mindre skærmformat og til brug på mobile enheder.

Fra hvilke mobile enheder kan jeg få adgang?

Siden er optimeret til de mest almindelige moderne smartphones og tabletter. Der kan muligvis ikke oprettes adgang fra ældre mobiltelefoner.

Hvad er forskellen mellem den mobile version og versionen på computeren?

  • Den mobile version indeholder få billeder og undgår at downloads er store og tunge så hastigheden ikke nedsættes og dataomkostningerne ikke stiger.
  • Menu og navigation er tilpasset de mobile enheder. Enkelte andre funktioner er også modificeret for at gøre navigationen i de mobile omgivelser mere brugervenlig.
  • Hvis der linkes til sider udenfor hjemmesiden ledes brugeren videre til standard hjemmesiden med mindre, at også denne side er tilpasset til mobile enheder.
  • Dokumenter kan downloades alt efter, hvilke downloadmuligheder den enkelte enhed tilbyder.