Cesta

O těchto stránkách

Jaké politiky zahrnují tyto internetové stránky?

Tyto internetové stránky zahrnují všechny politiky a činnosti Evropské komise týkající se rozvíjení evropského prostoru práva.

Jaké materiály tyto internetové stránky obsahují?

  • přehled současných politik a činností Evropské komise v oblasti spravedlnosti
  • zprávy o posledním vývoji, včetně odkazů na tiskové zprávy a další tiskové materiály
  • odkazy na elektronické verze relevantních právních předpisů, publikací, zpráv a studií
  • přístup k veřejným konzultacím - příležitost pro vás vyjádřit se k dalšímu vývoji politik
  • informace o událostech, konferencích a dalších činnostech organizovaných Komisí v oblasti spravedlnosti

Ve kterých jazycích jsou tyto internetové stránky k dispozici?

Snažíme se publikovat co nejvíce informací, a to zejména informací zaměřených na širokou veřejnost, ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie.

Nicméně náklady na překlady a časové omezení znamenají, že není realistické překládat všechny materiály. Specializovanější texty na webu a také časově citlivé položky, například zprávy pro média, jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé technické materiály, například vysoce specializované zprávy a studie, jsou k dispozici pouze anglicky.

Tiskové zprávy Evropské unie, na něž mnohé naše zprávy pro média odkazují, jsou obvykle k dispozici ve většině úředních jazyků. (Viz také tiskovou databázi RAPIDEnglish.)

Všechny právní předpisy a další úřední dokumenty Evropské unie jsou k dispozici ve všech úředních jazycích na internetových stránkách EUR-Lex, které spravuje Evropská komise.

Jaká je přístupnost těchto internetových stránek?

Tyto internetové stránky uplatňují mezinárodní směrnice pro přístupný internetový obsah, aby co nejvíce lidí na ně mělo přístup a mohlo jim rozumět, a to bez diskriminace. Úplné informace o politice v oblasti přístupnosti portálu Europa.

Ochrana autorských práv

Informace dostupné na těchto internetových stránkách je možné reprodukovat pouze s uvedením zdroje. Viz Upozornění o ochraně autorských práv.

Zdroje obrázků a fotografií

Pokud jde o všechny obrázky použité na těchto internetových stránkách, Evropská komise buď vlastní autorská práva, nebo získala řádné svolení k jejich použití od vlastníků autorských práv. Jejich použití se vztahuje pouze na portál EUROPA. Reprodukce ani jiné použití těchto obrázků není dovoleno.

Mobilní přístup k této stránce

Stránka Spravedlnost na portálu Europa je k dispozici i v mobilní verzi.

Přístup k mobilní verzi:

Zadejte v mobilním telefonu či tabletu standardní adresu url (http://ec.europa.eu/justice/) a vaše zařízení automaticky načte mobilní verzi. Obsah se přizpůsobí příslušné velikosti a orientaci obrazovky.

Jaké informace mobilní verze obsahuje?

Mobilní verze obsahuje tytéž informace jako stránka počítačová, včetně zpráv, informací o událostech, možností financování, dokumentů atd. Obsah se však načte v redukovanější podobě, vhodnější pro menší obrazovky a prostředí mobilních technologií.

Na kterých zařízeních lze mobilní verzi zobrazit?

Mobilní stránka je optimalizovaná pro většinu běžných moderních smartphonů a tabletů. Fungovat nemusí na starších mobilních telefonech.

Jaký je rozdíl mezi mobilní a počítačovou verzí?

  • Mobilní verze obsahuje méně obrázků a vyhýbá se požadavkům na stahování velkých objemů dat, které by mohly přístup z mobilních zařízení zpomalit a zvýšit uživatelům cenu dat.
  • Menu a navigace jsou uzpůsobeny mobilním zařízením. Modifikovány jsou i jisté další prvky, aby používání v mobilním prostředí bylo pohodlnější.
  • Pokud odkazy vedou mimo stránku Spravedlnost na server, který není uzpůsobený automaticky nabízet mobilní obsah, bude uživatel přesměrován na jeho standardní počítačovou verzi.
  • Dokumenty lze stahovat v souladu s možnostmi, jaké při stahování nabízí dané zařízení.