Навигационна пътека

За този сайт

Този уебсайт се администрира от генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Кои политики са включени в обхвата на този уебсайт?

На този уебсайт можете да се запознаете с всички политики и дейности на Европейската комисия, свързани с развитието на Европейското пространство на правосъдие.

Какви материали можете да намерите на този уебсайт?

  • Общ преглед на настоящите политики и дейности на Европейската комисия в областта на правосъдието
  • Новини за последните събития, включително препратки към съобщения и други материали за пресата
  • Препратки към електронни версии на приложими законодателни актове, публикации, доклади и изследвания
  • Достъп до обществени консултации - Вашата възможност "да изкажете своето мнение" по въпросите, свързани с развитието на политиките в бъдеще
  • Информация относно събития, конференции и други дейности, организирани от Комисията в областта на правосъдието

На какви езици е достъпна информацията на уебсайта?

Полагаме усилия да публикуваме възможно най-голям обем информация, предназначена за широката общественост, на всички 24 oфициални езика на Европейския съюз.

Предвид разходите за превод и ограниченията във времето, обаче, преводът на всички материали не винаги е възможен. По-специализираните текстове в уеб формат и актуални новини, чиято публикация е предмет на времеви ограничения, са налични в превод на английски, френски и немски език. Някои материали от техническо естество, включително високоспециализирани доклади и изследвания, са налични единствено на английски език.

Съобщенията за пресата на Европейския съюз, препратки към които се съдържат в публикуваните актуални новини, обикновено са налични на повечето официални езици (виж и базата данни на материали за пресата RAPIDEnglish).

Всички законодателни актове на Европейския съюз и други официални документи са публикувани на всички официални езици на уебсайт EUR-Lex на Европейската комисия.

Достъпност на уебсайта

Уебсайтът следва международните указания за достъпност на публикуваните в интернет материали с цел информацията да бъде достъпна и разбрана от максимално голям брой лица без дискриминация. Изчерпателна информация относно политиката за достъпност на уебсайт Europa.

Авторско право

Информацията, публикувана на този уебсайт, може да бъде възпроизвеждана при цитиране на източника. Виж информацията относно авторското право.

Авторски права върху снимков материал и изображения

По отношение на всички снимки, публикувани на този уебсайт, Европейската комисия е или притежател на авторското право върху тях, или е получила разрешение за тяхното ползване по надлежния ред от съответния(те) собственик(ци) на авторските права. Снимковият материал може да се ползва единствено на уебсайт EUROPA, като възпроизвеждането или ползването му за други цели не е разрешено.

Мобилен достъп до този уебсайт

Налична е мобилна версия на сайта на ГД „Правосъдие“ в Европа.

Достъп до мобилната версия:

Въведете стандартния url адрес (http://ec.europa.eu/justice/) от своя мобилен телефон или таблет, и мобилната версия автоматично ще се достави до устройството ви. Съдържанието ще се адаптира към подходящите размери и ориентация на екрана. 

Каква информация съдържа мобилната версия?

Мобилната версия съдържа същата информация като настолния сайт, включваща новини, информация за събития, възможности за финансиране, документи и т.н. Съдържанието, обаче, се предоставя в „олекотен“ формат, който е по-подходящ за екрани с по-малък размер и за мобилната технологична среда.

Кои устройства могат да имат достъп до мобилната версия?

Мобилният сайт е оптимизиран за най-разпространените модерни смартфони и таблети. Той не може да се използва на по-стари мобилни телефони.

Каква е разликата между мобилната и настолната версия?

  • Мобилната версия съдържа по-малко изображения и така се избягва необходимостта от теглене на големи данни, което може да забави достъпа от мобилни устройства и да увеличи разходите за теглене на данни на потребителите.
  • Менютата и навигацията са адаптирани за мобилни устройства. Модифицирани са и определени други функции, за да се позволи по-удобно използване в мобилна среда.
  • Когато препратките водят към сайтове извън уебсайта на ГД „Правосъдие“, потребителят ще бъде насочен до стандартна десктоп версия, освен ако този сайт също не е адаптиран за автоматична мобилна доставка.
  • Документи могат да се теглят в зависимост от опциите за теглене на използваното устройство.