Cosán nascleanúna

An AE de réir contae
Print

Tá tacaíocht mhór tugtha ag an AE d'fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann ó d'aontaíomar leis an gCómhargadh i 1973.

Bhí tionchar mór ag an AE freisin ar an saol ag an leibhéal áitiúil. Tá réimse leathan tionscadal agus tionscnamh ar fud na hÉireann a bhain tairbhe as maoiniú an AE le 35 bliain anuas. Is tábhachtach a mheabhrú freisin go bhfuil a lán tionscnamh áitiúil atá dírithe ar an ngnáthshaol laethúil a fheabhsú, trí athruithe beaga ach tábhachtacha a dhéanamh, chomh maith leis na mórthionscadail bonneagair, a fuair maoiniú ón AE.

Le haghaidh eolais faoin dóigh ar baineadh leas as maoiniú réigiúnach an Aontais Eorpaigh in Éirinn, tabhair cuairt ar an Leathanach Éireannach atá ag an Ard-Stiúrthóireacht um Beartas Réigiúnach sa Choimisiún.

Cliceáil ar na naisc thíos le heolas a chur ar an méid atá déanta ag an AE ar bhonn contae.

Ceatharlach pdf - 3 MB [3 MB] Ciarraí pdf - 2 MB [2 MB] pdf - 2 MB [2 MB] Tiobraid Árann pdf - 2 MB [2 MB]
An Cabhán pdf - 2 MB [2 MB] Cill Dara pdf - 3 MB [3 MB] Maigh Eo pdf - 2 MB [2 MB] Port Láirge pdf - 2 MB [2 MB]
An Clár pdf - 2 MB [2 MB] Cill Chainnigh pdf - 2 MB [2 MB] An Mhí pdf - 3 MB [3 MB] An Iarmhí pdf - 2 MB [2 MB]
Corcaigh pdf - 2 MB [2 MB] Laois pdf - 2 MB [2 MB] Muineachán pdf - 3 MB [3 MB] Loch Garman pdf - 2 MB [2 MB]
Dún na nGall pdf - 2 MB [2 MB] Liatroim pdf - 2 MB [2 MB] Uíbh Fhailí pdf - 2 MB [2 MB] Cill Mhantáin pdf - 2 MB [2 MB]
Baile Átha Cliath pdf - 2 MB [2 MB] Luimneach pdf - 2 MB [2 MB] Ros Comáin pdf - 2 MB [2 MB]  
Gaillimh pdf - 2 MB [2 MB] An Longfort pdf - 3 MB [3 MB] Sligeach pdf - 2 MB [2 MB]  Nuashonrú is déanaí: 23/06/2015  |Barr