Cosán nascleanúna

Nuacht eile ó Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint
Speech by President Barroso at the Climate Summit 2014

09/23/2014

Speech by President Barroso at the Climate Summit 2014

In his address to the UN Climate Leaders Summit in New York today, President Barroso said that: "Climate change is one of the defining threats of our times. It is indeed a generational challenge to which we must all rise. It disrupts societies and economies, undermines development and destroys our global commons. At the same time, climate change also presents an opportunity to reinvent our economies, a chance to reinvent our economies in a cleaner, leaner, greener and more efficient way."  Níos Mó... English (en)

Young Irish scientist awarded in Warsaw-European Union Contest for Young Scientists

09/23/2014

Young Irish scientist awarded in Warsaw-European Union Contest for Young Scientists

Paul Clarke, the winner of the BT Young Scientist 2014 has taken one of the top prizes at the 26th annual European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) in Warsaw today. Mr. Clarke was awarded one of three second prizes for his project entitled: Contributions to cyclic graph theory. The prize is worth €5,000.  Níos Mó... English (en)

UCC shortlisted for 2014 European Business Awards for the Environment

09/22/2014

UCC shortlisted for 2014 European Business Awards for the Environment

The Green Campus Programme in University College Cork has been shortlisted for the 2014 European Business Awards for the Environment (EBAE). UCC's finalist place is in The Management Award category, which recognises outstanding strategic vision and management systems that enable continuous improvements in contributions to sustainable development.  Níos Mó... English (en)

64% of employers think international experience is important for recruitment

09/22/2014

Erasmus Impact Study confirms EU student exchange scheme boosts employability and job mobility

Young people who study or train abroad not only gain knowledge in specific disciplines, but also strengthen key skills which are highly valued by employers. A new study on the impact of the European Union's Erasmus student exchange programme shows that graduates with international experience fare much better on the job market.  Níos Mó... English (en)

Beidh an Coimisiún Eorpach ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2014

09/19/2014

Beidh an Coimisiún Eorpach ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2014

Beidh seastán ag an gCoimisiún Eorpach ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta  i Ráth an Uisce, Co. Laoise, ó Dé Máirt an 23 Meán Fómhair go dtí Déardaoin an 25 Meán Fómhair. Is é S 297 uimhir an tseastáin.  Níos Mó...

Pléascáin bolcán - An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath níos fearr ag tabhairt réamhaisnéise a bhuí le maoiniú ó AE

09/19/2014

Pléascáin bolcán - An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath níos fearr ag tabhairt réamhaisnéise a bhuí le maoiniú ó AE

De ghnáth, is doiligh pléascáin bolcán a thuar. Agus méadú tagtha ar an ngníomhaíocht sheismeach ag an mbolcán Bárðarbunga san Íoslainn chomh maith le sreabhadh laibhe gar do Holuhraun, tá saineolaithe ag déanamh anailís agus mionfhaireachán ar lear mór sonraí atáthar a bhailiú sa cheantar sin.  Níos Mó...

Tá maoiniú bronnta ar 10 FBM Éireannacha faoi Ionstraim AE do FBManna

09/18/2014

Tá maoiniú bronnta ar 10 FBM Éireannacha faoi Ionstraim AE do FBManna

D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach liosta inniu den 155 fhiontar bheaga agus mheánmhéide (FBManna) is túisce a bhainfidh tairbhe as an Ionstraim nua do FBManna ar fiú €3 billiún í. Tá 10 FBM Éireannacha ar an 155 FBM ó 21 tír a bhfaighidh gach ceann acu €50,000 le staidéir féidearthachta a dhéanamh i dtaca lena dtionscadail.  Níos Mó...

Ciste €4 mhilliún seolta le haghaidh Aipeanna nua na Talmhaíochta Cliste

09/17/2014

Ciste €4 mhilliún seolta le haghaidh Aipeanna nua na Talmhaíochta Cliste

Tá South East BIC (ionad nuálaíochta gnó an oirdheiscirt), atá lonnaithe i bPort Láirge, tar éis ciste €4 mhilliún le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide a sheoladh. Is é South East BIC an chomhpháirtí Éireannach de chlár leathan Eorpach ar fiú €80 milliún é do fhiontair bheaga agus mheánmhéide, d'fhiontair nuabhunaithe agus d'fhiontraithe idirlín a úsáideann FIWARE Technologies. Maoineoidh South East BIC táirgí nua de theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide le haghaidh feirmeoirí agus táirgeoirí bia chun cuidiú leo a dtáirgeacht a mhéadú agus gan lorg róthrom a fhágáil ar an gcomhshaol.    Níos Mó...

Animal Health: EU to tighten rules on horse passports

09/12/2014

Animal Health: EU to tighten rules on horse passports

A Commission proposal to revise the rules for the identification of horses was endorsed yesterday by EU Member States' experts[1]. This revised Regulation provides a more reliable and safer European system for the registration and identification of horses in the EU. One of the basic aims is to prevent the inadvertent or fraudulent slaughter for human consumption of horses which must be excluded from the food chain.  Níos Mó... English (en)

09/11/2014

Antitrust: Commission welcomes Court judgment confirming that MasterCard's payment card interchange fees are anti-competitive

The European Commission welcomes today's judgement by the European Court of Justice in the MasterCard case (case C-382/12P). The judgment confirms that MasterCard's inter-bank fees for cross-border payment transactions in the European Economic Area (EEA) restrict competition in the Internal Market, in breach of EU competition rules.  Níos Mó... English (en)

Glao ar iarratais: Maoiniú €11.9 billiún ar fáil chun an bonneagar iompair a fheabhsú

09/11/2014

Glao ar iarratais: Maoiniú €11.9 billiún ar fáil chun an bonneagar iompair a fheabhsú

D'iarr an Coimisiún Eorpach ar Bhallstáit inniu tionscadail a mholadh chun maoiniú AE ar fiú €11.9 billiún é a úsáid chun naisc iompair Eorpacha a fheabhsú. Is é seo an méid is mó maoinithe riamh ó AE a cuireadh in áirithe le haghaidh bonneagar iompair in aon phacáiste amháin.  Is é an 26 Feabhra 2015 an spriocdháta do na Ballstáit lena n-iarratais a chur isteach.  Níos Mó...

Tuairisc faoi iomaíochas tionsclaíoch: Tá Éire sa ghrúpa is airde

09/11/2014

Tuairisc faoi iomaíochas tionsclaíoch: Tá Éire sa ghrúpa is airde

De réir tuairisce ó AE faoi iomaíochas tionsclaíoch a foilsíodh inniu, tá Éire ar cheann de cheithre Bhallstát a bhfuil iomaíochas ard iontu agus a bhfuil feabhas ag teacht air, mar atá an Ísiltír, an Ghearmáin agus an Danmhairg. Rangaíodh na Ballstáit i gceithre ghrúpa agus bhí Éire sa cheann ab airde (iomaíochas ard agus feabhas ag teacht air).  Níos Mó...

Seo ráiteas ó Phil Hogan tar éis a ainmniúcháin mar Choimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe

09/10/2014

Seo ráiteas ó Phil Hogan tar éis a ainmniúcháin mar Choimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe

"Tá lúcháir orm gur iarr Uachtarán tofa an Choimisiúin Eorpaigh Jean Claude Juncker orm freagracht a ghlacadh as cúram na talmhaíochta agus forbairt tuaithe sa chéad Choimisiún eile, ach éisteacht rathúil a fháil i bParlaimint na hEorpa. Is mór an tábhacht straitéiseach a bhaineann leis an talmhaíocht san Eoraip, agus is tosaíocht lárnach beartais í a chuimsíonn breis agus trian de bhuiséad AE nó beagnach €60 billiún, buiséad a thug tacaíocht don earnáil gach bliain ó bunaíodh AE. Nuair a chuirtear talmhaíocht agus an tionscal agraibhia le chéile, is ionann sin agus 6% d'OTI AE. Is é sin, 15 milliún gnólacht a chuireann 46 milliún post ar fáil.  Níos Mó...

Foireann nua curtha in aithne  ag Juncker, an tUachtarán tofa

09/10/2014

Foireann nua curtha in aithne ag Juncker, an tUachtarán tofa

Inniu, chuir an t-uachtarán tofa, Juncker, a fhoireann in aithne don phobal agus leag sé amach an chuma nua a bheidh ar an gcéad Choimisiún Eorpach eile. Tar éis don Aontas Eorpach teacht slán trí cheann de na tréimhsí is deacra riamh ina stair,  beidh sé ar cheann de na dúshláin is mó aige a chur abhaile ar shaoránaigh go dtiocfaidh athrú ar an scéal.  Níos Mó...

Phil Hogan appoints his Head of Cabinet

09/10/2014

Phil Hogan appoints his Head of Cabinet

See below the statement issued by Commissioner-Designate for Agriculture and Rural Development Phil Hogan on the appointment of his Head of Cabinet.  Níos Mó... English (en)

Ráthaíocht don Aos Óg: Athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún ar ocht gcinn déag de thionscadail phíolóta, tionscadal Bhaile Muna san áireamh

09/09/2014

Ráthaíocht don Aos Óg: Athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún ar ocht gcinn déag de thionscadail phíolóta, tionscadal Bhaile Muna san áireamh

Ag seimineár sa Bhruiséil inniu, bhuail an Coimisiún Eorpach le comhordaitheoirí ocht gcinn déag de thionscadail phiolóta de chuid Ráthaíocht don Aos Óg, an tionscadal 'Ballymun Youth Guarantee Project' san áireamh. Le linn an chruinnithe, rinneadh athbhreithniú ar a bhfuil bainte amach agus ar na ceachtanna a foghlaimíodh.  Níos Mó...

Tá tábhacht le cosaint an chomhshaoil, dar le  94% de mhuintir na hÉireann,  de réir suirbhé nua

09/09/2014

Tá tábhacht le cosaint an chomhshaoil, dar le 94% de mhuintir na hÉireann, de réir suirbhé nua

Trí bliana tar éis an tsuirbhé is déanaí ó Eorabaraiméadar faoi ábhar a bhí cosúil leis, is léir nár mhaolaigh imní  mhuintir na hEorpa faoin gcomhshaol, in ainneoin na géarchéime geilleagraí. Mar a léirítear go ríshoiléir i gcomhdhearcadh na saoránach, dúirt 95% de na 28,000 duine ar cuireadh agallamh orthu gur mór an tábhacht dóibh go pearsanta an comhshaol a chosaint agus go measann  cuid mhór díobh  gur féidir tuilleadh a dhéanamh faoi.  Níos Mó...

Dul chun cinn déanta chun Coimisiún nua Junker a chur le chéile

09/05/2014

Dul chun cinn déanta chun Coimisiún nua Junker a chur le chéile

Ina cháil mar Uachtarán ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, chuir an tUachtarán tofa, Jean-Claude Junker, liosta na gCoimisinéirí Ainmnithe chuig PríomhAire na hIodáile Matteo Renzi inniu.  Níos Mó...

Láithreán tástála i nGaillimh le haghaigh teicstílí nuálacha le borradh a chur faoin bhfeirmeoireacht feamainne

09/04/2014

Láithreán tástála i nGaillimh le haghaigh teicstílí nuálacha le borradh a chur faoin bhfeirmeoireacht feamainne

Seaweed is an important but under-exploited resource for food and feed ingredients, biochemicals and the production of biofuels. But it has been difficult to harvest efficiently on a large scale. Until now. The EU-funded AT~SEA project, with Irish partner Oceanfuel Ltd, based in Galway, has developed advanced textiles that give high yields from floating seaweed farms and allow easy, mechanised cultivation.  Níos Mó...

Boost for promotion of EU agricultural products as medium-term response to Russian embargo

09/03/2014

Boost for promotion of EU agricultural products as medium-term response to Russian embargo

The Commission has today confirmed its intention to provide an additional €30 million of EU funding for CAP promotion programmes starting in 2015, on top of the €60 million that is foreseen annually in the CAP budget. As these schemes are co-funded, this change is likely to mean an additional 60 million EURO for promotion measures. Aimed at alleviating the impact of the Russian measures against certain EU agricultural products, this additional effort will start with the promotion programmes that need to be submitted by the end of September.  Níos Mó... English (en)

Rabhaidh tuilte níos tapúla agus níos cruinne a bhuíochas do thaighde san AE

08/29/2014

Rabhaidh tuilte níos tapúla agus níos cruinne a bhuíochas do thaighde san AE

Is féidir beatha daoine a shábháil, damáiste do mhaoin, do bhonneagar agus don chomhshaol a chosc ach foláirimh tuilte a thabhairt in am agus monatóireacht fíor-ama a dhéanamh ar éigeandálaí tuilte. Tá Imprints, WeSenseIt and UrbanFlood ar roinnt de na tionscadail, maoinithe ag an AE, a bhfuil córais uathúla réamhaisnéise agus foláirimh forbartha acu chun rabhadh a thabhairt do phobail i leith tuilte atá ag teacht.  Níos Mó...

European Commission announces emergency market support measures for the milk sector

08/29/2014

European Commission announces emergency market support measures for the milk sector

The European Commission has announced today that it will open Private Storage Aid for butter, Skimmed Milk Powder (SMP) and certain cheeses in order to alleviate the impact of Russian restrictions on imports of EU dairy products and to limit the negative effects on the internal market.  Níos Mó... English (en)

Bearta tacaíochta eisceachtúla fógartha ag an gCoimisiún Eorpach do tháirgeoirí torthaí agus glasraí somheata san AE

08/22/2014

Bearta tacaíochta eisceachtúla fógartha ag an gCoimisiún Eorpach do tháirgeoirí torthaí agus glasraí somheata san AE

De dheasca na srianta atá curtha i bhfeidhm ag an Rúis ar allmhairí tháirgí talmhaíochta an AE agus  an phlé a rinne an Coiste Bainistíochta i gcruinniú na seachtaine seo caite ar staid an mhargaidh, tá an Coimisiún Eorpach le bearta tacaíochta a thabhairt isteach láithreach i dtaca le torthaí agus glasraí somheata áirithe.  Níos Mó...

Ráiteas ón gCoimisinéar Máire Geoghegan-Quinn ar bhás an iar-Thaoisigh Albert Reynolds

08/21/2014

Ráiteas ón gCoimisinéar Máire Geoghegan-Quinn ar bhás an iar-Thaoisigh Albert Reynolds

Albert Reynolds - fear a théadh sa seans, a bhí ina chrann taca mar cheannaire, ceannródaí stairiúil  Níos Mó...

Úsáideann daoine óga in Éirinn níos mó cannabais ná meán an AE, de réir torthaí suirbhé nua ó Eorabaraiméadar

08/21/2014

Úsáideann daoine óga in Éirinn níos mó cannabais ná meán an AE, de réir torthaí suirbhé nua ó Eorabaraiméadar

I dtuairisc a d'eisigh Eurabaraiméadar inniu léiríodh leibhéil úsáide drugaí i measc daoine óga, an riosca a bhaineann le húsáid substaintí áirithe, dar leo féin agus nochtaítear a dtuairimí faoi dhrugaí a rialú agus an dóigh le dul i ngleic le fadhbanna drugaí sa tsochaí.  Níos Mó...

Eitleáin Airbus á dtógáil le lámh chúnta ó róbait

08/20/2014

Eitleáin Airbus á dtógáil le lámh chúnta ó róbait

Tú féin a shá isteach i gcoirnéil bheaga chúnga, obair thar a bheith atriallach a dhéanamh nó gortú droma a bheith ag cur as duit: is gnáthfhadhbanna iad seo do lucht tógála eitleáin faoi láthair ach beidh deireadh leo gan mhoill. Os a choinne sin, má chuirtear róbait ag obair ar na tascanna míchompordacha agus liodánacha sna monarchana, tá lucht an tionscadail VALERI, atá á mhaoiniú ag an AE, dóchasach go bhféadfaí luach níos airde a chur ar fhios gnóithe an duine.  Níos Mó... English (en)

Commission announces exceptional support measures for EU producers of perishable fruit & vegetables

08/18/2014

Commission announces exceptional support measures for EU producers of perishable fruit & vegetables

In the context of Russian restrictions on imports of EU agricultural products and following on from last week’s Management Committee meeting discussion of the market situation, the European Commission is moving as from today to introduce support measures for certain perishable fruits & vegetables.  Níos Mó... English (en)

Russia sanctions on EU Agriculture products - Commission Statement

08/14/2014

Russia sanctions on EU Agriculture products - Commission Statement

The Commission held a very useful first exchange of views with Member State experts this morning on the potential impact of the Russian sanctions announced last week on imports of certain agricultural products.  Níos Mó... English (en)

Smacht na hintinne: Taighdeoirí ón AE ag úsáid a n-intinne le rudaí a chur ag gluaiseacht

08/13/2014

Smacht na hintinne: Taighdeoirí ón AE ag úsáid a n-intinne le rudaí a chur ag gluaiseacht

Gloine a chur i do ghlac nó ríomhphost a scríobh – is gnáthrudaí iad sin nach féidir le daoine a bhfuil míchumais fhisiceacha thromchúiseacha orthu a dhéanamh – fiú má tá an cumas intinne agus an toil acu.  Tá maoiniú á thabhairt ag an AE do thionscadail ar nós TOBI (Tools for Brain-Computer Interaction) ina bhfuil daoine ag obair ar theicneolaíochtaí a d'fhéadfadh an caighdeán maireachtála a fheabhsú do dhaoine ar nós Francesco atá 20 bliain d'aois, agus Jean-Luc atá 53 bliain d'aois.  Níos Mó...

Tuilleadh cúnaimh dhaonna á thabhairt ag an AE do mhuintir na hÚcráine atá thíos leis an gcoinbhleacht sa tír sin

08/12/2014

Tuilleadh cúnaimh dhaonna á thabhairt ag an AE do mhuintir na hÚcráine atá thíos leis an gcoinbhleacht sa tír sin

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach tuilleadh maoinithe ar fiú €2.5 milliún é a thabhairt chun cabhrú leis na daoine is leochailí atá thíos leis an trodaíocht leanúnach in Oirthear na hÚcráine. Tá an cúnamh daonna sin ceaptha cuidiú le clárú agus le haslonnú daoine atá easáitithe ina dtír féin agus chun foscadh, bia, uisce, cúram sláinte, cabhair shíceasóisialta agus cosaint a thabhairt dóibh le hullmhú don gheimhreadh atá rompu amach.  Níos Mó...

An Iaráic: Tuilleadh cúnaimh dhaonna á thabhairt ag an AE

08/12/2014

An Iaráic: Tuilleadh cúnaimh dhaonna á thabhairt ag an AE

Tá an Coimisiún Eorpach tar éis €5 mhilliún breise a chur lena chúnamh daonna don Iaráic le freastal ar na riachtanais bheise atá ag an tír sin, rud a chiallaíonn gur €17 milliún an maoiniú iomlán a tugadh in 2014 go dtí seo.  Níos Mó...

An troid in aghaidh na ró-iascaireachta Laghduithe ar chuótaí iascaireachta in 2014 fógartha ag an gCoimisiún Eorpach

08/11/2014

An troid in aghaidh na ró-iascaireachta Laghduithe ar chuótaí iascaireachta in 2014 fógartha ag an gCoimisiún Eorpach

Na deich mBallstát a d'fhógair gur sháraigh siad a gcuótaí iascaireachta in 2013, laghdófar a gcuótaí do na stoic sin in 2014. Fógraíonn an Coimisiún Eorpach na hasbhaintí sin gach bliain chun aghaidh a thabhairt láithreach bonn ar cibé damáiste a rinneadh ar stoic éisc sa bhliain roimhe agus chun a chinntiú go mbaintear úsáid inbhuanaitheach as acmhainní comhchoiteanna iascaigh na mBallstát.  I gcomparáid leis an mbliain anuraidh, tháinig laghdú 22% ar líon na n-asbhaintí.  Níos Mó...

Commission presses car rental companies to stop discriminatory practices against consumers

08/11/2014

Commission presses car rental companies to stop discriminatory practices against consumers

The European Commission is today making public a letter which was sent recently to the CEOs of six international car rental companies which offer their services to consumers in all Member States of the European Union.  Níos Mó... English (en)

Longa cúrsála níos sábháilte mar gheall ar thaighde a mhaoinigh an AE

08/08/2014

Longa cúrsála níos sábháilte mar gheall ar thaighde a mhaoinigh an AE

Is iomaí duine san Eoraip a roghnaíonn aistear mara mar chuid dá laethanta saoire sa samhradh, nó a úsáideann bád farantóireachta agus iad ar a mbealach chun ceann scríbe a bhaint amach.  Is mór an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht paisinéirí ar bord loinge. Mar gheall ar thaighde a mhaoinigh an AE, d'fhéadfadh sé a bheith ar ár gcumas longa móra paisinéirí a aslonnú ar dhóigh níos réidhe agus níos sábháilte amach anseo má bhíonn éigeandáil ann. Tá taighdeoirí a fuair maoiniú ón AE ag cuidiú chun longa cúrsála agus báid farantóireachta níos daingne a dhéanamh freisin.  Níos Mó...

Is fíorbheag an baol ó Ebola do chríocha an AE dar le Coimisinéir Sláinte an AE

08/08/2014

Is fíorbheag an baol ó Ebola do chríocha an AE dar le Coimisinéir Sláinte an AE

Tar éis don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte fógra a chur amach inniu gur éigeandáil sláinte poiblí í an ráig Ebola in Iarthar na hAfraice agus gur ábhar buartha idirnáisiúnta é, thug an Coimisinéir Sláinte Tonio Borg ráiteas uaidh ag cur in iúl go láidir gur fíorbheag an baol atá ann do chríocha an AE mar sin féin.  Níos Mó...

Clár nua seolta ag an AE chun tacú le comhtháthú ilchríoch na hAfraice

08/06/2014

Clár nua seolta ag an AE chun tacú le comhtháthú ilchríoch na hAfraice

Tá an chéad chéim de chlár nua seolta ag an gCoimisiún Eorpach a chuirfidh próiseas comhtháthaithe na hAfraice chun cinn ar leibhéal na hilchríche sin - seo an chéad chlár forbartha agus comhordaithe riamh de chuid an AE a chumhdaíonn an Afraic san iomlán.  Cuirfidh an clár seo, an Clár Pan-Afracach mar a thugtar air, maoiniú ar fáil le haghaidh réimse leathan gníomhaíochtaí agus cruthóidh sé deiseanna nua le gur féidir leis an AE agus an Afraic oibriú le chéile. Ciallaíonn an cinneadh seo inniu go seolfar tionscadail don tréimhse 2014-2017, a mbeidh leithdháileadh ar fiú €415 milliún ag gabháil leo.  Níos Mó...

Aip a chuidíonn leat bia maith a cheannach ar an bpraghas is fearr

08/06/2014

Aip a chuidíonn leat bia maith a cheannach ar an bpraghas is fearr

A dhath ar fáil don dinnéar?  Ní fada go mbeidh tú in ann dul i gcomhairle na haipe 'FoodLoop' agus tú ag deifriú chuig an ollmhargadh chun na reiceanna is fearr in aice leat a aimsiú. Tá solas an lae feicthe ag an gcóras seo mar gur mhaoinigh an AE an chóras ar a bhfuil sé bunaithe. Cuireann sé in iúl duit má tá laghdú tar éis teacht ar tháirge ar an ábhar go bhfuil an 'dáta ar fearr roimhe' ag druidim linn. Sábháiltear airgead ach laghdaítear dramhaíl freisin.  Níos Mó...

Cosaint níos fearr á hiarraidh ag an gCoimisiún Eorpach le haghaidh saoirí láneagraithe

08/01/2014

Cosaint níos fearr á hiarraidh ag an gCoimisiún Eorpach le haghaidh saoirí láneagraithe

Anuraidh chuaigh 83% de mhuintir na hÉireann ar saoire i dtír eile san AE agus chaith siad beagán le cois €1 billiún ar shaoirí láneagraithe freisin. A bhuí le rialacha cosanta tomhaltóirí de chuid an AE, is féidir le cuid mhór daoine taisteal ar a suaimhneas go dtí an ceann scríbe is toil leo nuair a chuireann siad saoirí láneagraithe in áirithe: tá a fhios acu, mar shampla, go mbeidh siad ábalta filleadh abhaile, fiú má chliseann ar an ngníomhaire taistil a chuireann na seirbhísí in áirithe .i. a n-eitiltí, a n-óstáin agus a gcarranna ar cíos.  Níos Mó...

Códú a fhoghlaim: Tá campaí samhraidh le haghaidh códú ann anois ar fud na tíre

07/31/2014

Códú a fhoghlaim: Tá campaí samhraidh le haghaidh códú ann anois ar fud na tíre

Tá Julie Cullen, múinteoir i gColáiste Naomh Oilibhéir i nDroichead Átha agus an tAmbasadóir Éireannach de chuid Sheachtain Cóid an AE, ag iarraidh daoine óga a spreagadh chun tabhairt faoi chód ríomhaireachta a fhoghlaim an samhradh seo. Tá imeachtaí éagsúla le bheith ann ar fud na tíre.  Níos Mó...
Nuashonrú is déanaí: 21/05/2013  |Barr