Cosán nascleanúna

Nuacht eile ó Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint
EU Data Protection Day : Concluding the EU Data Protection Reform is essential for the Digital Single Market

01/28/2015

EU Data Protection Day : Concluding the EU Data Protection Reform is essential for the Digital Single Market

Every year on 28 January, the Commission celebrates Data Protection Day. In a statement to mark the event, Commission Vice-President with responsibility for the digital single market, Andrus Ansip, and Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, Vĕra Jourová, said: "It is a day to celebrate and raise awareness of the importance of protecting personal data, a fundamental right for everyone in the EU."  Níos Mó... English (en)

01/27/2015

EU Commission and Parliament launch updated Transparency register

A new version of the EU Transparency Register is being launched today, following updates by the European Commission and the European Parliament agreed last April.  Níos Mó... English (en)

Commissioner Moscovici welcomes the adoption of measures against tax evasion and aggressive tax planning

01/27/2015

Commissioner Moscovici welcomes the adoption of measures against tax evasion and aggressive tax planning

"With the Council's adoption of the anti-abuse clause of the Parent Subsidiary Directive today, the European Union is living up to its pledge of tackling tax evasion and aggressive tax planning. Today, we are building on the existing EU legislative framework to ensure a level-playing field for honest businesses in the EU's Single Market and we are closing down loopholes that could be exploited for aggressive tax planning. This achievement paves the way for other measures in this area. In particular, we are committed to extending the automatic exchange of information on tax rulings and we will present a legal proposal by Spring 2015," said Pierre Moscovici, European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs.  Níos Mó... English (en)

Éire ar an ceathrú Ballstát is mó fiachas rialtais san Aontas Eorpach

01/22/2015

Éire ar an ceathrú Ballstát is mó fiachas rialtais san Aontas Eorpach

De réir figiúirí a tháinig amach inniu ó Eurostat is é 114.8% cóimheas an fhiachais rialtais don OTI in Éirinn, an ceathrú ceann is airde san Aontas Eorpach i ndiaidh na Gréige (176%), na hIodáile (131.8%) agus na Portaingéile (131.4%) (Q3 2014).  Níos Mó...

Gnólachtaí Éireannacha ar na cinn is mó nuálaíocht san Aontas Eorpach

01/22/2015

Gnólachtaí Éireannacha ar na cinn is mó nuálaíocht san Aontas Eorpach

Tá gnólachtaí Éireannacha ar na cinn is gníomhaí ó thaobh nuálaíochta de san Aontas Eorpach, de réir na bhfigiúirí is déanaí ó Eurostat.  Níos Mó...

Is in Éirinn atá an méadú is mó ar phraghasanna tithe san Aontas Eorpach

01/21/2015

Is in Éirinn atá an méadú is mó ar phraghasanna tithe san Aontas Eorpach

De réir figiúirí a eisíodh inniu ó Eurostat, is in Éirinn a bhí an méadú bliantúil is mó ar phraghasanna tithe san Aontas Eorpach go dtí fómhar 2014 (fómhar 2013 go dtí fómhar 2014).  Níos Mó...

Commission Vice President Valdis Dombrovskis to address IMF conference in Dublin

01/16/2015

Commission Vice President Valdis Dombrovskis to address IMF conference in Dublin

Tabharfaidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um an Euro agus Idirphlé Sóisialta, Valdis Dombrovskis, cuairt ar Bhaile Átha Cliath an Luan beag seo, an 19 Eanáir.  Labhróidh an tUasal Dombrovskis, ag an gcomhdháil: Éire - Ceachtanna faoi théarnamh as na Bainc agus Ceannasaíocht tíre bheith ag brath ar a chéile Ag Painéal Ardleibhéil beidh sé i bpáirt leis an Aire Airgeadais, Michael Noonan TD agus Stiúrthóir Bainistíochta CAI, an bhean uasal Christine Lagarde.  Níos Mó...

Méadú mór curtha ag an Aontas Eorpach lena chuid maoinithe le haghaidh taighde faoi Ebola

01/16/2015

Méadú mór curtha ag an Aontas Eorpach lena chuid maoinithe le haghaidh taighde faoi Ebola

D'fhógair an Coimisiún Eorpach inniu go bhfuil sé le maoiniú €216 mhilliún a chur isteach in ocht gcinn de thionscadail taighde faoi Ebola.  Is chun vaicsíní agus mear-thrialacha diagnóiseacha a fhorbairt go háirithe a ceapadh na tionscadail seo, rudaí atá ríthábhachtach chun an ghéarchéim Ebola a shárú, atá ann faoi láthair. Ag an am céanna, tá tionscadal eile faoi lán seol sa Ghuine anois chun faireachán a dhéanamh ar an ngéarchéim leanúnach Ebola sa tír sin, arb é is aidhm leis feabhas a chur ar réamhullmhúchán agus pleanáil .i. éifeachtúlacht oibríochtúil a mheas i dtaca le hidirghabhálacha i gcás ráig nó paindéim dá sórt amach anseo.  Níos Mó...

Is é Táirgeacht Thionsclaíoch na hÉireann is mó fás san Aontas Eorpach

01/15/2015

Is é Táirgeacht Thionsclaíoch na hÉireann is mó fás san Aontas Eorpach

Sna figiúirí is deireanaí ó Eurostat, léirítear gur in Éirinn a bhí an fás is mó ar tháirgeacht thionsclaíoch san Aontas Eorpach in 2014 (Samhain 2013 go dtí Samhain 2014). Tháinig méadú 35.8% ar tháirgeacht thionsclaíoch na hÉireann sa tréimhse sin.  Níos Mó...

‘Conair Mhear Nuála' seolta ag an Aontas Eorpach – le  smaointe úra a chur ar an margadh in aicearracht

01/13/2015

‘Conair Mhear Nuála' seolta ag an Aontas Eorpach – le smaointe úra a chur ar an margadh in aicearracht

Tá an tionscamh píolóta nua €200 milliún ‘Conair Mhear i dtreo na Nuála’ (FTI) seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun nuálaíocht a chothú  tríd an am chun  smaointe úra a chur ar an margadh a laghdú.  Níos Mó...

87% de mhuintir na hÉireann i bhfabhar cuidiú leis an bhforbairt thar lear

01/12/2015

87% de mhuintir na hÉireann i bhfabhar cuidiú leis an bhforbairt thar lear

I suirbhé ó Eurabaraiméadar a eisíodh inniu chun tús Bhliain Eorpach na Forbartha 2015 a chomóradh, léiríodh gur dhúirt beagnach naonúr freagróirí as gach deichniúr (87%) gur den tábhacht cuidiú le daoine as tíortha i mbéal forbartha. I bhfírinne, tá sí ar an tríú tír is mó a measann a muintir go bhfuil sé 'an-tábhachtach', i ndiaidh na Sualainne agus na Cipire.  Níos Mó...

Cosaint níos fearr ar fáil d'íobartaigh an fhoréigin teaghlaigh ar fud an Aontais Eorpaigh

01/09/2015

Cosaint níos fearr ar fáil d'íobartaigh an fhoréigin teaghlaigh ar fud an Aontais Eorpaigh

Ón Domhnach beag seo amach beidh cosaint níos fearr ann d'íospartaigh foréigin - go háirithe dóibh siúd atá thios le foréigean teaghlaigh nó le stalcaireacht - i mBallstát ar bith den Aontas Eorpach. Le cur i bhfeidhm na rialacha nua tabharfar aitheantas go tapa agus go héasca d'orduithe srianta, d'orduithe cosanta agus d'orduithe urchoisc a eisítear in aon Bhallstát amháin ar fud an Aontais Eorpaigh, trí dheimhniúchán simplí.  Níos Mó...

Sciar de dheontais €117 milliún le haghaidh Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBNanna) bronnta ag an gCoimisiún ar FBManna nuála as Éirinn

01/09/2015

Sciar de dheontais €117 milliún le haghaidh Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBNanna) bronnta ag an gCoimisiún ar FBManna nuála as Éirinn

Tá €8.5 milliún bronnta ag an gCoimisiún Eorpach ar 4  Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (suas le €2.5 milliún an ceann) as Éirinn le haghaidh nuála agus chun a bpleananna gnó a fhorbairt.  Níos Mó...

Commissioner Hogan congratulates winners of BT Young Scientist 2015

01/09/2015

Commissioner Hogan congratulates winners of BT Young Scientist 2015

European Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan congratulated Ian O'Sullivan and Eimear Murphy, the winners of the 2015 BT Young Scientist Award. "I would like to congratulate Ian O'Sullivan and Eimear Murphy for their success today and to wish them the very best for the future. It is excellent to see the enthusiasm and knowledge of these remarkable young people. It is very encouraging to think that they are the next generation of influencers and leaders, and hopefully some of them will turn to Agriculture and Rural Development in their research. The EU stand at BTYSE 2015 is an outstanding example of how Agriculture, Science and Innovation intersect to ensure that people at home and abroad have sufficient access to high quality, nutritious food."  Níos Mó... English (en)

Eolaíocht agus Taighde á bplé i nGaeilge ag Taispeántas BT an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta 2015

01/07/2015

Eolaíocht agus Taighde á bplé i nGaeilge ag Taispeántas BT an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta 2015

I mbliana ag Taispeántas BT an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta 2015, is féidir cúrsaí eolaíochta agus taighde a phlé i nGaeilge le hionadaí ó Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn. Beidh sé ar fáil ó 14.00 ar aghaidh an 8 - 10 Eanáir ag stainnín a 30, Halla na dTionscal.   Níos Mó...

Téacsanna dlí TTIP foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach mar chuid de thionscnamh trédhearcachta

01/07/2015

Téacsanna dlí TTIP foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach mar chuid de thionscnamh trédhearcachta

D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach lear mór téacsanna inniu ina leagtar amach tograí an Aontais Eorpaigh le haghaidh téacs dlí mar chuid den Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP) atá faoi chaibidil idir é féin agus SAM. Seo é an chéad uair don Choimisiún tograí dá sórt a chur amach go poiblí i gcainteanna déthaobhacha agus is léiriú é ar a choimitmint faoi thuilleadh trédhearcachta sna hidirbheartaíochtaí.  Níos Mó...

Rún daingean ag an gCoimisinéir Hogan dul i ngleic leis an gcleachtas róbhrabús a bhaint as an slabhra soláthair

01/06/2015

Rún daingean ag an gCoimisinéir Hogan dul i ngleic leis an gcleachtas róbhrabús a bhaint as an slabhra soláthair

I ráiteas a thug sé inniu i mBaile Átha Cliath (6 Eanáir 2015) ag imeacht ceiliúrtha bhunú Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann, dúirt Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, Phil Hogan, go bhfuil rún daingean aige dul i ngleic leis an bhfadhb sa slabhra soláthair bia a fhágann go bhfuil ar thomhaltóirí an iomarca a íoc as earraí grósaera agus go bhfuil ar fheirmeoirí an iomarca a íoc as ábhar ionchuir amhail leasú, fiú agus praghsanna ola agus gáis ag titim leo.  Níos Mó...

01/02/2015

First class scientist in NUI Galway awarded up to €2 million in EU funding

Dr. Martin O'Donnell from the National University of Ireland, Galway is one of 8 Irish based researchers to have recently been awarded a prestigious European Research Council (ERC) Starting Grant, worth up to €2 million. The award will support his so-called "blue sky research" project entitled 'Clarifying Optimal Sodium Intake Project (COSIP)' which seeks to clarify how much sodium (salt) intake is optimal for health.  Níos Mó... English (en)

Lithuania becomes the 19th Member State to adopt the euro

12/31/2014

Lithuania becomes the 19th Member State to adopt the euro

After Lithuania adopts the euro at midnight tonight – on the 15th anniversary of the launch of the single currency in 1999 – some 337 million Europeans in 19 Member States will share the same currency. This is a major achievement for Lithuania and for the euro area as a whole.  Tomorrow, Lithuanians will start withdrawing euro cash and paying for their purchases in euro.  Níos Mó... English (en)

Tacaíonn an pobal go láidir le Cúnamh Forbartha

12/29/2014

Tacaíonn an pobal go láidir le Cúnamh Forbartha

Tacaíonn an pobal go láidir le Cúnamh Forbartha; léirítear i suirbhé a rinne Eorabharaiméadar [1] go measann 85% de shaoránaigh na hÉireann go bhfuil sé an-tábhachtach cuidiú le daoine i dtíortha atá i mbéal forbartha, agus creideann 65% de mhuintir na hÉireann (meán an Aontais Eorpaigh: 52%) gur féidir leis an duine aonair ról a imirt chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht.  Níos Mó...

EU Consumer protection for shopping online

12/28/2014

EU Consumer protection for shopping online

Planning some online shopping during the January sales? Or have you bought something online over Christmas that you are not happy with? Don't forget that consumers are protected by European rules on sales of goods, guarantees and returns.  Níos Mó... English (en)

12/26/2014

2 top scientists in TCD to receive up to €2 million each in EU funding

Dr. Mark Ahearne and Dr. Redmond O'Connell from TCD are among 8 top-class researchers based in Ireland that the European Research Council (ERC) has selected to receive its prestigious Starting Grants, worth up to €2 million each. The awards will support their so-called "blue sky research": ambitious high-risk, high-gain research projects.  Níos Mó... English (en)

Irish most positive about their health among EU countries

12/23/2014

Irish most positive about their health among EU countries

Ireland had the highest percentage of adults (83%) who considered their health to be good or very good (EU average 66%), followed by Sweden (81%), Cyprus (77%) and the Netherlands (76%). Meanwhile, Latvia (48), Croatia (47%), and Lithuania (44%) had the lowest levels of self-reported good health. This is according to the 2014 EU-OECD Health at a Glance report, which reveals some interesting findings for Ireland (most of the figures relate to 2011 or 2012).  Níos Mó... English (en)

Is iad muintir na hÉireann is dearfaí faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh – Eorabharaiméadar

12/22/2014

Is iad muintir na hÉireann is dearfaí faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh – Eorabharaiméadar

De réir thorthaí an tsuirbhé is deireanaí a rinne Eorabharaiméadar, is í Éire an tír is dearfaí ar fad, as na 28 mBallstát, faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh. Thug 78% d'fhreagróirí le fios gur mhothaigh siad go dearfach faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh, figiúr atá i bhfad níos airde ná meán an Aontais Eorpaigh, is é sin 56%.  Níos Mó...

Commission to recover €102 million of CAP expenditure from the Member States

12/19/2014

Commission to recover €102 million of CAP expenditure from the Member States

A total of €102 million of EU agricultural policy funds, unduly spent by Member States, is being claimed back by the European Commission from Greece, Ireland and Slovenia under the so-called clearance of accounts procedure. Of this amount, the Commission will request that Ireland repay €1.06 million, in the Fruit and Vegetable sector, due to absence of checks on compliance with recognition criteria.  Níos Mó... English (en)

Clár na hÉireann glactha ag an gCoimisiún chun isteach is amach le €22 mhilliún a úsáid ón gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

12/19/2014

Clár na hÉireann glactha ag an gCoimisiún chun isteach is amach le €22 mhilliún a úsáid ón gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

D'fhaomhaigh an Coimisiún Eorpach an Clár Oibríochtúil na hÉireann inniu chun úsáid a bhaint as an gCiste nua um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD).  Gheobhaidh Éire €22.7 milliún i bpraghsanna an lae inniu le linn na tréimhse 2014-2020 chun tacú le bia agus earraí bunúsacha glantacháin agus tí eile a sholáthar do na daoine is mó riachtanas sa tír. Comhlánófar an tsuim sin le €4 mhilliún as acmhainní náisiúnta.  Níos Mó...

Trinity College: A Key Partner in 2 EU consortia tackling Ageing and Sustainability

12/18/2014

Trinity College: A Key Partner in 2 EU consortia tackling Ageing and Sustainability

Trinity College Dublin has been successful as a key partner in two milestone EU consortia that will boost innovation and tackle health and raw materials. The European Institute for Innovation and Technology announced the winning consortia for two new Knowledge Innovation Communities (KICs) − large scale partnerships made up of academic institutions and innovation stakeholders.  Níos Mó... English (en)

Meet Lauren Boyle – EU Digital Girl of the Year 2014

12/18/2014

Meet Lauren Boyle – EU Digital Girl of the Year 2014

We finally caught up with the busy 10 year old Lauren who was recently EU Digital Girl of the Year 2014.  Níos Mó... English (en)

State aid: Commission extends information enquiry on tax rulings practice to all Member States

12/17/2014

State aid: Commission extends information enquiry on tax rulings practice to all Member States

The European Commission has enlarged the enquiry into the tax ruling practice under EU state aid rules to cover all Member States.  Níos Mó... English (en)

Why should I care about climate change?

12/17/2014

Why should I care about climate change?

The European Commission Representation in Ireland launched a digital photo competition as part of the Light a Beacon for Climate Change campaign in May 2014 entitled 'Why should I care about climate change?'   Níos Mó... English (en)

Tús Úr: Clár Oibre an Choimisiúin Eorpaigh le Fostaíocht, Fás agus Infheistíocht a chruthú

12/16/2014

Tús Úr: Clár Oibre an Choimisiúin Eorpaigh le Fostaíocht, Fás agus Infheistíocht a chruthú

Tá a Chlár Oibre le haghaidh 2015 glactha inniu ag an gCoimisiún Eorpach. Sa Chlár sin leagtar amach na gníomhíochtaí is mian leis an gCoimisiún a chur i gcrích le linn an dá mhí dhéag atá romhainn chun fíordhifear a dhéanamh ó thaobh fostaíochta, fáis agus infheistíochta de, gníomhaíochtaí a chruthóidh leasanna nithiúla dá chuid saoránach. Seo é an clár oibre atá ceaptha athruithe a chur i gcrích.  Níos Mó...

Infheistíochtaí chiste struchtúrtha an Aontais Eorpaigh ar fiú €820.2 milliún iad fógartha do na réigiúin Éireannacha agus tá féirín ar leith ann do ghnólachtaí beaga

12/16/2014

Infheistíochtaí chiste struchtúrtha an Aontais Eorpaigh ar fiú €820.2 milliún iad fógartha do na réigiúin Éireannacha agus tá féirín ar leith ann do ghnólachtaí beaga

Ghlac an Coimisiún Eorpach 'Cláir Oibríochtúla' 2014-2020 inniu le haghaidh réigiún an Deiscirt agus an Oirthir, clár ar fiú €498.2 milliún é a bhfuil €249.1 milliún den mhéid sin le teacht as Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), agus clár le haghaidh réigiún na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair, ar fiú €320 milliún é a bhfuil €160.1 milliún den mhéid sin le teacht as CFRE.  Níos Mó...

Tá tuilleadh Éireannach ag dul ar líne

12/16/2014

Tá tuilleadh Éireannach ag dul ar líne

Tá méadú tagtha ar úsáid laethúil an idirlín i measc mhuintir na hÉireann ó 25% in 2006 go dtí 65% in 2014 agus, san am céanna, tháinig laghdú ar an líon daoine nár úsáid an t-idirlíon riamh ó 42% in 2006 go dtí 16% in 2014.  Níos Mó...

Deontais an Aontais Eorpaigh ar fiú suas le €2 mhilliún an ceann bainte ag ochtar taighdeoirí den chéad scoth in Éirinn

12/16/2014

Deontais an Aontais Eorpaigh ar fiú suas le €2 mhilliún an ceann bainte ag ochtar taighdeoirí den chéad scoth in Éirinn

Tá an Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC) tar éis 287 eolaí den chéad scoth atá ag dul i gceann a ngairmréime a roghnú le Deontas Tionscnaimh a fháil, deontais ar fiú suas le €2 mhilliún an ceann iad, agus a bhfuil ardmheas orthu. As measc na n-eolaithe sin tá ochtar lonnaithe in Éirinn (féach an liosta thíos). Le bronnadh an €485 milliún sin cuirtear leis an tacaíocht a thugtar do ghlúin nua eolaithe den chéad scoth san Eoraip agus iad ag forbairt.  Níos Mó...

Boosting research mobility in Europe

12/16/2014

Boosting research mobility in Europe

The European Commission has made a key step on the way to establishing a new pan-European pension arrangement, designed to boost research mobility in Europe. It announced the award of a four-year, €4 million framework contract in support of creating RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions).  Níos Mó... English (en)

Is in Éirinn atá an méadú is mó ar tháirgeadh tionsclaíoch le fáil

12/12/2014

Is in Éirinn atá an méadú is mó ar tháirgeadh tionsclaíoch le fáil

Léirítear i gcomparáid a rinneadh idir Deireadh Fómhair 2013 agus Deireadh Fómhair 2014 gur in Éirinn a bhí an méadú ba mhó (+38.8%) ar tháirgeadh tionsclaíoch san Aontas Eorpach. Táinig an Rómáin agus an tSlóivein sa dara háit ó thaobh táirgeadh tionsclaíoch de (+3.9% araon) agus is sa Danmhairg agus san Iodáil (-3.0% araon) agus san Isiltír (-1.4%) a taifeadadh na laghduithe ba mhó.  Níos Mó...

Ó 13 Nollaig amach gheobhaidh tomhaltóirí an Aontais Eorpaigh lipéadú níos fearr

12/11/2014

Ó 13 Nollaig amach gheobhaidh tomhaltóirí an Aontais Eorpaigh lipéadú níos fearr

Ó 13 Nollaig 2014 amach cinnteoidh rialacha nua an Aontais Eorpaigh maidir le lipéadú bia[1] go bhfaighidh tomhaltóirí eolas níos soiléire, níos cuimsithí agus níos cruinne faoina bhfuil ina gcuid bia, rud a chuideoidh leo roghanna eolacha a dhéanamh faoin mbia a itheann siad.  Níos Mó...

Mapping the Atlantic Seabed

12/11/2014

Mapping the Atlantic Seabed

An accurate map of the Atlantic is needed to underpin ocean observation, predictive modelling and forecasting, which will enable sustainable resources and improved risk management. As the oceans are effectively our planets metabolism, it is crucial that we map them to make the world a more meaningful, navigable, transformable, and manageable place in which to live.  Níos Mó... English (en)

Tá Éire ar an dara tír i mó úsáid carranna san Aontas Eorpach

12/10/2014

Tá Éire ar an dara tír i mó úsáid carranna san Aontas Eorpach

Tá Éire ar an dara tír is mó úsáid carranna as Ballstáit an Aontais Eorpaigh, sin de réir suirbhé ó Eurabaraiméadar a rinneadh le déanaí agus a eisíodh inné. Thug 73% d'fhreagróirí Éireannacha le fios gur ar bhonn laethúil is minice a úsáideann siad a gcarr.  Seo iad na tíortha is mó ina n-úsáidtear an carr: an Chipir (85%), an tSlóivéin (71%) agus Málta (70%).  Níos Mó...

Switzerland and EU join forces in science and research...

12/05/2014

Switzerland and EU join forces in science and research

The European Union and Switzerland are today signing a comprehensive international agreement associating Switzerland to parts of Horizon 2020, Research and Training Programme of Euratom and the ITER project. This will see Switzerland participate in project consortia in eligible programmes on an equal footing with EU Member States, while financially contributing to these programmes with an estimated €400 million until the end of 2016.  Níos Mó... English (en)

Eitlíocht: €3bn curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach chun an tAerspás Eorpach Aonair a chur i bhfeidhm

12/05/2014

Eitlíocht: €3bn curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach chun an tAerspás Eorpach Aonair a chur i bhfeidhm

Síneoidh an Coimisiún Eorpach Comhaontú comhpháirtíochta inniu i gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara an líonra Bainistithe Aerthráchta. Tá an tAontas Eorpach le maoiniú €3bn a thabhairt d'aerlínte, d'oibritheoirí aerfoirt agus do sholáthraithe seirbhísí aerloingseoireachta chun comhthionscadail a chur chun feidhme agus bail úr a chur ar an gCóras Eorpach um Bainistiú Aerthráchta.  Níos Mó...

Tá an infheistíocht a dhéanann cuideachtaí Éireannacha sa Taighde agus san Fhorbairt breis agus dhá uair níos mó ná meán an domhain

12/04/2014

Tá an infheistíocht a dhéanann cuideachtaí Éireannacha sa Taighde agus san Fhorbairt breis agus dhá uair níos mó ná meán an domhain

Tháinig méadú suas go dtí 13.6% ar an taighde agus ar an bhforbairt a dhéanann cuideachtaí atá lonnaithe in Éirinn in 2013 - figiúr atá os cionn an mheáin dhomhanda (4.9%) agus os cionn mheán an Aontais Eorpaigh (2.6%). Tá na figiúirí sin ag tagairt do 17 gcuideachta atá lonnaithe in Éirinn agus atá san áireamh sa rangú a rinneadh go domhanda i dtaca le 2,500 cuideachta.  Níos Mó...

GMO Cultivation-Provisional political agreement welcomed by Commissioner Andriukaitis

12/04/2014

GMO Cultivation-Provisional political agreement welcomed by Commissioner Andriukaitis

EU Commissioner for Health and Food Safety Vytenis Andriukaitis has welcomed the provisional political agreement on GMO cultivation reached yesterday by the European Parliament and Council.  Níos Mó... English (en)

An saothar taighde a dhéanann an Eoraip agus ag an Afraic chun dul i ngleic le SEIF, Ebola agus galair thógálacha eile meadaithe faoi dhó

12/03/2014

An saothar taighde a dhéanann an Eoraip agus ag an Afraic chun dul i ngleic le SEIF, Ebola agus galair thógálacha eile meadaithe faoi dhó

An saothar taighde a dhéanann an tAontas Eorpach agus an Afraic chun córacha leighis nua agus níos fearr a fhorbairt in aghaidh galar a bhfuil dlúthbhaint acu le bochtaineacht agus a bhfuil tionchar acu ar an saol san Afraic Fho-Shahárach, mar atá SEIF, an eitinn, an mhaláire, péisteanna crúcacha agus Ebola, tá sé méadaithe faoi dhó acu.  Níos Mó...
Nuashonrú is déanaí: 21/05/2013  |Barr