Cosán nascleanúna

Nuacht eile ó Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Print
Smoking rates falling in Ireland and across EU-World No Tobacco Day

05/29/2015

Smoking rates falling in Ireland and across EU-World No Tobacco Day

Irish people are smoking less than ever and a lot of them are using e-cigarettes to do so. So says the latest Eurobarometer survey published to mark World No Tobacco Day (31 May).  Níos Mó... English (en)

New EU rules give more protection to holidaymakers

05/28/2015

New EU rules give more protection to holidaymakers

Rules that will bring protection for package holidays up to speed with the digital age were agreed in Brussels today. The rules will extend existing protection to cover not only traditional package holidays, but also give clear protection to 120 million consumers who book other forms of combined travel, e.g. a self-chosen combination on a website of a flight plus hotel or car rental.  Níos Mó... English (en)

EU Investment Plan to come onstream by end of summer 2015

05/28/2015

EU Investment Plan to come onstream by end of summer 2015

Early this morning (28 May 2015) after a long night of discussions, EU legislators successfully concluded negotiations on the Regulation for a European Fund for Strategic Investments (EFSI), the core of the Investment Plan for Europe.  Níos Mó... English (en)

Éire ar an tríú tír is daoire san Aontas Eorpach ó thaobh leictreachas baile

05/27/2015

Éire ar an tríú tír is daoire san Aontas Eorpach ó thaobh leictreachas baile

Sa dara leath de 2014 is in Éirinn a bhí an tríú praghas is airde san Aontas (€25.4 in aghaidh100kWh) le haghaidh leictreachas baile.  Bhí na rátaí is airde le fáil sa Danmhairg (€30.4 in aghaidh 100 kWh) agus sa Ghearmáin (€29.7 in aghaidh 100 kWh) le linn na tréimhse céanna, de réir figiúirí a d'eisigh Eurostat inniu. Sa dara leath de 2014, ba é €20.8 in aghaidh 100kWh meánchostas leictreachais bhaile san Aontas.   Níos Mó...

Clár Forbartha Tuaithe na hÉireann le haghaidh 2014-2020 faofa ag an gCoimisiún Eorpach

05/26/2015

Clár Forbartha Tuaithe na hÉireann le haghaidh 2014-2020 faofa ag an gCoimisiún Eorpach

Ghlac an Coimisiún Eorpach an Clár Forbartha Tuaithe d'Éirinn go foirmiúil an 26 Bealtaine 2015, clár inar leagadh amach tosaíochtaí na hÉireann i dtaca le húsáid airgead poiblí ar fiú €3.92 billiún é agus atá ar fáil anois don tréimhse seacht mbliana 2014-2020 (€2.19 billiún ón mbuiséad AE, lena n-áirítear €607 000 a aistríodh ón gclúdach náisiúnta le haghaidh íocaíochtaí díreacha CBT, le cois comh-mhaoiniú náisiúnta €1.73 billiún, agus maoiniú náisiúnta breise €3.17 milliún).  Níos Mó...

Téarnamh na hÉireann a chomhdhlúthú - cad é an chéad chéim eile?

05/26/2015

Téarnamh na hÉireann a chomhdhlúthú - cad é an chéad chéim eile?

I mBaile Átha Cliath inniu bhí an Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custaim, Pierre Moscovici, áit ar thug sé aitheasc uaidh le linn seimineáir dar teideal: Téarnamh na hÉireann a chomhdhlúthú - cad é an chéad chéim eile?  Ba é Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn a d'eagraigh an t-imeacht i gcomhar leis an An Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha (IIEA).  Níos Mó...

Seó Bóthair Infheistíochta AE  faoi lán seoil i mBaile Átha Cliath: Agus é mar aidhm leis €315 Billiún a thiomsú

05/21/2015

Seó Bóthair Infheistíochta AE faoi lán seoil i mBaile Átha Cliath: Agus é mar aidhm leis €315 Billiún a thiomsú

Cén dóigh a dtig le hÉirinn tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide? Cén dóigh a dtig le tíortha ar nós na hÉireann infheistíocht phoiblí a athnuachan gan tuilleadh fiacha a charnadh?  Níos Mó...

Tosaíocht ag an Aontais Eorpaigh is ea infheistíocht i dtaighde – Leas-Uachtarán Katainen agus é ag labhairt le taighdeoirí i mBaile Átha Cliath

05/21/2015

Tosaíocht ag an Aontais Eorpaigh is ea infheistíocht i dtaighde – Leas-Uachtarán Katainen agus é ag labhairt le taighdeoirí i mBaile Átha Cliath

Mar chuid dá sheó bóthair ina gcuirtear an Plean Infheistíochta don Eoraip chun cinn, bhí duine de Leas-Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh, Jyrki Katainen, a bhfuil Fostaíocht, Fás, Infheistíocht agus Iomaíochas de chúram air, bhí sé i mBaile Átha Cliath inniu.  Níos Mó...

05/21/2015

Is mór idir an OTI in aghaidh an duine taobh thoir den tSionainn agus an OTI in aghaidh an duine taobh thiar di (Eurostat)

Léirítear sna figiúirí is déanaí ó Eurostat go bhfuil difear mór idir OTI in aghaidh an duine i réigiúin na hÉireann; tá OTI réigiún na Teorann, Láir Tíre agus an Iarthair píosa maith faoi bhun OTI an Deiscirt agus an Oirthir. (sonraí ó 2012 agus ó 2013)  Níos Mó...

Bail an dúlra san Aontas Eorpach: Tá caighdeán bhogaigh na hÉireann ag dul in olcas I dtaca le gnáthóga an Aontais, tá idir mhaith agus olc ann sa tuarascáil

05/20/2015

Bail an dúlra san Aontas Eorpach: Tá caighdeán bhogaigh na hÉireann ag dul in olcas I dtaca le gnáthóga an Aontais, tá idir mhaith agus olc ann sa tuarascáil

I dtuarascáil ón gCoimisiúin Eorpach a eisíodh inniu (20 Bealtaine), dúradh nach raibh bail rómhaith ar bhogaigh uile na hÉireann agus gur in olcas atá siad ag dul go fóill (sonraí ó 2007 go dtí 2012).  Níos Mó...

Tá an t-uisce snámha is fearr san Aontas Eorpach le fáil sa Chipir, i Málta agus i Lucsamburg

05/20/2015

Tá an t-uisce snámha is fearr san Aontas Eorpach le fáil sa Chipir, i Málta agus i Lucsamburg

Bronnadh ráta "den scoth" ar 83% de laithreáin snámha sna ceantair sin a chumhdaítear i dtuarascáil bhliantúil an Aontais Eorpaigh faoi cháilíocht uisce snámha. I dtaca le láithreáin snámha an Aontais Eorpaigh a ndearnadh faireachán orthu, d'éirigh le nócha a cúig faoin gcéad na caighdeáin íosta a bhaint amach ó thaobh cháilíocht an uisce de in 2014. In Éirinn, bhain 76% d'uiscí snámha an caighdeán cáilíochta "den scoth" amach agus bhain 94% díobh na caighdeáin íosta amach.  Níos Mó...

Trédhearcacht a mhéadú chun próiseas déanta dlíthe an Aontais Eorpaigh a fheabhsú

05/20/2015

Trédhearcacht a mhéadú chun próiseas déanta dlíthe an Aontais Eorpaigh a fheabhsú

Chuir an Coimisiún Eorpach leasuithe i láthair inniu chun a chinntiú go mbeidh próiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh níos oscailte. Tá sé mar aidhm leis an gClár Oibre maidir le Rialáil níos Fearr, cáilíocht dlíthe nua a fheabhsú agus athbhreithniú leanúnach ar dhlíthe an Aontais atá ann faoi láthair a chur chun cinn freisin, le gur féidir le beartais an Aontais a gcuspóirí a bhaint amach go héifeachtach.  Níos Mó...

Is déanaí sa saol a bhíonn clann ag mná na hÉireann ná meáin an Aontais

05/14/2015

Is déanaí sa saol a bhíonn clann ag mná na hÉireann ná meáin an Aontais

Is léir ar fhigiúirí ó Eurostat go mbíonn mná na hÉireann beagán níos sine ná mná an Aontais ar an meán nuair a bheirtear a gcéad duine clainne, go bhfuil ráta toirchis na ndéagóirí in Éirinn níos ísle ná meánráta an Aontais agus go mbíonn cion níos mó ná an meán de mhná na hÉireann sna 40í nuair a bheirtear an chéad duine clainne dóibh.   Níos Mó...

President Juncker welcomes world-leading scientists, discusses role of science in competitiveness and announces new mechanism for scientific advice

05/13/2015

President Juncker welcomes world-leading scientists, discusses role of science in competitiveness and announces new mechanism for scientific advice

European Commission President Jean-Claude Juncker today hosts a working lunch for a group of eminent, internationally awarded scientists: Sir Paul Nurse, Jules Hoffmann, Serge Haroche, László Lovász, Jean Tirole and Edvard Ingjald Moser. They will be joined by Vice-President Jyrki Katainen, responsible for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness; and Commissioner Moedas, responsible for Research, Science and Innovation.  Níos Mó... English (en)

Ceithre mholadh faighte ag Éirinn ón gCoimisiún Eorpach – moladh fioscach amháin chomh maith le moltaí a bhaineann le sláinte, poist agus morgáistí

05/13/2015

Ceithre mholadh faighte ag Éirinn ón gCoimisiún Eorpach – moladh fioscach amháin chomh maith le moltaí a bhaineann le sláinte, poist agus morgáistí

Mar chuid dá chóras rialachais eacnamaíoch d'eisigh an Coimisiún Eorpach a mholtaí beartais bliantúla chuig na Ballstáit inniu.  Níos Mó...

Clár Oibre Eorpach faoin Imirce seolta ag an gCoimisiún Eorpach

05/13/2015

Clár Oibre Eorpach faoin Imirce seolta ag an gCoimisiún Eorpach

Mhol an Coimisiún Eorpach go nglacfadh Éire le 272 imirceach lena n-athlonnú, mar chuid de roinnt chothrom an ualaigh faoin gClár Oibre Eorpach don Imirce, clár a seoladh inniu. Is ionann sin agus 1.36% de na himircigh - 20,000 duine atá le hathlonnú. Tá roinnt chothrom an ualaigh ar cheann de na bearta is gá a dhéanamh gan mhoill, dar leis an Aontas, mar fhreagairt ar na géarchéimeanna sa Mheánmhuir le déanaí.  Níos Mó...

Meastar go dtiocfaidh ardú mór ar an ionchas saoil idir seo agus 2060

05/12/2015

Meastar go dtiocfaidh ardú mór ar an ionchas saoil idir seo agus 2060

Méadóidh daonra na hÉireann go 5.3 milliún idir seo agus 2060. Sin de réir Thuarascáil 2015 ar an Aosú a d'eisigh an Coimisiún Eorpach inniu.  Níos Mó...

Is i gceithre cinn de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a tugadh dídean do dhá thrian de dhídeanaithe an Aontais - Eurostat

05/12/2015

Is i gceithre cinn de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a tugadh dídean do dhá thrian de dhídeanaithe an Aontais - Eurostat

De na daoine go léir ar tugadh tearmann nó stádas cosanta de chineál eile dóibh in 2014, is ceithre Bhallstát a thug cosaint do dhá thrian dóibh.  San iomlán, thug Ballstáit an Aontais cosaint do bhreis agus 185,000 de lucht iarrtha tearmainn in 2014.  Níos Mó...

€50 000 an ceann bronnta ag an Aontas Eorpach ar thrí ghnólachtaí bheaga as Éirinn mar gheall ar a smaointe nuálaíocha

05/12/2015

€50 000 an ceann bronnta ag an Aontas Eorpach ar thrí ghnólachtaí bheaga as Éirinn mar gheall ar a smaointe nuálaíocha

Tá trí ghnólacht Éireannacha – Aperilink Ltd (Baile Átha Cliath), DiaNia Technologies Ltd (Gaillimh) agus IRIS Advanced Engineering Ltd (Ciarraí) – le €50,000 an ceann a fháil mar gheall ar a smaointe nuálaíocha a bhí acu, airgead a baineadh sa bhabhta is déanaí den Ionstraim d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (Céim 1) de chuid Fís 2020. Úsáidfidh na gnólachtaí sin an t-airgead chun staidéir féidearthachta airgeadais a dhéanamh agus is féidir leo suas le trí lá oiliúna gnó a iarraidh freisin.   Níos Mó...

"Blas den Eoraip" - Ceiliúradh Lá na hEorpa

05/07/2015

"Blas den Eoraip" - Ceiliúradh Lá na hEorpa

Ceiliúrfaidh  "Blas den Eoraip" Lá na hEorpa agus Bliain Eorpach na Forbartha 2015  an Aoine beag seo an 8 Bealtaine idir 12.30 agus 14.30. Beidh Lá na hEorpa ann an Dé Sathairn, an 9 Bealtaine, i mbliana, mar sin aistríodh imeacht seo na ndoirse oscailte go dtí Aoine an 8 Bealtaine. Tá cead isteach saor in aisce ag cách.  Níos Mó...

'Nuálaithe cumasacha' is ea iad muintir na hÉireann de réir scórchlár Nuálaíochta AE

05/07/2015

'Nuálaithe cumasacha' is ea iad muintir na hÉireann de réir scórchlár Nuálaíochta AE

In 2014, bhí feidhmíocht nuálaíochta na hÉireann 13% os cionn mheán an Aontais Eorpaigh. Sin é an méid a léirítear i Scórchlár an Aontais Nuálaíochta a eisíodh inniu. Seo an scór is airde a bhí riamh ag Éirinn, scór a chuireann Éire i gcatagóir na 'Nuálaithe Cumasacha'', i gcuideachta tíortha amhail an Ostair, an Ísiltír, an Fhrainc agus an Ríocht Aontaithe. Tá an grúpa sin ar an dara grúpa is airde sa scórchlár, díreach faoi bhun 'Ceannródaithe Nuálaíochta'.  Níos Mó...

05/06/2015

State aid: Commission approves prolongation of Irish credit union restructuring scheme

The European Commission has found the prolongation until 31 October 2015 of an Irish scheme aimed at restructuring credit unions to be in line with EU state aid rules on the restructuring of banks during the crisis.  Níos Mó... English (en)

Margadh Aonair an Aontais Eorpaigh a chur ar líne

05/06/2015

Margadh Aonair an Aontais Eorpaigh a chur ar líne

Is inniu a fógraíodh plean an Choimisiúin Eorpaigh ligean do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí na deiseanna ar fad atá ar líne a ghlacadh go hiomlán chucu féin trí Mhargadh Aonair Digiteach a chruthú.   Níos Mó...

€2.48 milliún bronnta ag an Aontas Eorpach ar FBM nuálaíoch Éireannach - Exergyn

05/05/2015

€2.48 milliún bronnta ag an Aontas Eorpach ar FBM nuálaíoch Éireannach - Exergyn

Faoin ionstraim le haghaidh FBManna den chlár Fís 2020 (clár maoinithe AE le haghaidh taighde agus nuálaíochta), bronnadh €2.48 milliún bronnta ar Exergyn, gnó beag Éireannach atá lonnaithe ar Champas Nuálaíochta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus é mar aidhm leis a smaoineamh nuálaíoch, inneall a reáchtáil ar uisce te, a chur amach ar an margadh.  Níos Mó...

"Leanfaidh an teacht aniar atá i ngeilleagar na hÉireann" – réamhaisnéisí eacnamaíocha an Earraigh 2015

05/05/2015

"Leanfaidh an teacht aniar atá i ngeilleagar na hÉireann" – réamhaisnéisí eacnamaíocha an Earraigh 2015

"Bhí geilleagar na hÉireann ar cheann de na geilleagair is fearr ar éirigh leo san Eoraip in 2014. Tá sé tuartha go leanfaidh an teacht aniar sin in 2015 agus 2016, de réir mar a bhrúfaidh an t-éileamh atá sa tír féin, seachas an easpórtáil ghlan, an geilleagar chun cinn. Mar sin féin, de bharr méid mór fiachais phríobháidigh a bheith sa tír go fóill tá éiginnteacht fós faoin méid is féidir leis an tomhaltas príobháideach an geilleagar a bhrú chun cinn. Tá sé tuartha go bhfeabhsóidh easnamh agus fiachas an rialtais de bharr an bhorrtha fhadtéarmaigh a bheidh faoin ngeilleagar."  Níos Mó...

Ráiteas tar éis teacht chun críche an tríú misean faireachais iarchláir go hÉirinn

05/01/2015

Ráiteas tar éis teacht chun críche an tríú misean faireachais iarchláir go hÉirinn

Thug meitheal ón gCoimisiún Eorpach cuairt ar Éirinn ón 27 Aibreán go dtí an 1 Bealtaine, i gcomhar le foireann ó Bhanc Ceannais na hÉireann (BCÉ), chun an tríú misean faireachais iarchláir a dhéanamh. Is i bpáirt le misean faireachais iarchláir an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) a comhordaíodh an misean sin. Lena chois sin, nuair a bhain na cruinnithe sin lena Chóras Luathrabhaidh, bhí an Sásra Cobhsaíochta Eorpach rannpháirteach iontu freisin.  Níos Mó...

Commissioner Phil Hogan addresses ICT-Agriculture Conference

05/01/2015

Commissioner Phil Hogan addresses ICT-Agriculture Conference

Speaking at the ICT-Agriculture Conference today at Kilkenny Castle, European Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan highlighted the importance of collaboration in facing new challenges and opportunities in the agri-tech and agri-food sectors. Commissioner Hogan also pointed to investment as key to supporting innovation and collaboration in the sector, referencing the €3.6 billion available through the European Innovation Partnership between now and 2020.  Níos Mó... English (en)

Éire – an laghdú dífhostaíochta is mó san Aontas

04/30/2015

Éire – an laghdú dífhostaíochta is mó san Aontas

Léirigh meastacháin ó Eurostat a foilsíodh inniu gur in Éirinn a bhí an laghdú is mó dífhostaíochta san Aontas ó Mhárta 2014 go Márta 2015 – sin  titim ó 12% i Márta 2014 go 9.8% i Márta 2015. Ba sa Spáinn (25.1% go 23.0%) agus sa Pholainn (9.6% go 7.7%) a bhí na laghduithe eile ba mhó le linn na tréimhse sin.    Níos Mó...

Státchabhair: Tús curtha ag an gCoimisiún le fiosrúchan earnála ar shásraí a chinntíonn an soláthar leictreachais

04/29/2015

Státchabhair: Tús curtha ag an gCoimisiún le fiosrúchan earnála ar shásraí a chinntíonn an soláthar leictreachais

Tá tús curtha ag an gCoimisiún Eorpach le fiosrúchán earnála ar bhearta náisiúnta atá ceaptha soláthar leordhóthanach leictreachais a chinntiú chun lánmhúchadh a sheachaint (''sásraí acmhainneachta''mar a thugtar orthu). Leis an bhfiosrúchan baileofar eolas faoi shásraí acmhainneachta lena chinneadh, go háirithe, an gcuirtear soláthar leordhóthanach leictreachais ar fáil gan cur isteach ar iomaíocht nó ar thrádáil i Margadh Aonair an Aontais. Comhlánóidh sé straitéis an Choimisiúin maidir le hAontas Fuinnimh, mar atá margadh fuinnimh atá nasctha, comhtháite agus slán a chruthú san Eoraip.  Níos Mó...

An tAontas Eorpach le dlús a chur le hiarrachtaí slándála leis an gcibearchoireacht agus leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac

04/28/2015

An tAontas Eorpach le dlús a chur le hiarrachtaí slándála leis an gcibearchoireacht agus leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac

Agus Clár Slándála Eorpach 2015-2020 á sheoladh inniu gheall an Coimisiún Eorpach tuilleadh tacaíochta a thabhairt do na Ballstáit chun dul i ngleic le bagairtí slándála ar nós na sceimhlitheoireachta agus na cibearchoireachta. Léiríonn na hionsaithe sceimhlitheoireachta a rinneadh san Aontas le gairid na dúshláin atá roimh na Ballstáit agus nach mór don Aontas comhoibriú, malartú faisnéise agus comhbhearta a chur chun cinn.  Níos Mó...

Eurostat - Éireannaigh atá fostaithe go páirtaimseartha ag iarraidh níos mó oibre

04/28/2015

Eurostat - Éireannaigh atá fostaithe go páirtaimseartha ag iarraidh níos mó oibre

Oibrithe páirtaimseartha a bhí sa cheathrú cuid, nach mór, de lucht saothair na hÉireann in 2014. Sin a tuairiscíodh i Suirbhé ar an Lucht Saothair a d'fhoilsigh Eurostat inniu. Mná a dteastaíonn uathu breis uaireanta oibre a dhéanamh agus atá ar fáil chuige sin a bhí i 54% de na daoine sa ghrúpa seo (tugtar "daoine tearcfhostaithe" orthu). Thug 28.7% de na hoibrithe páirtaimseartha agus 6.7% den lucht saothair iomlán in Éirinn le fios sa suirbhé gur dhaoine tearcfhostaithe a bhí iontu le linn 2014.  Níos Mó...

Dhá bhliain tar éis thubaiste Rana Plaza, tá tuarascáil dul chun cinn déanta faoi Chomhshocrú Inmharthanachta na Banglaidéise

04/24/2015

Dhá bhliain tar éis thubaiste Rana Plaza, tá tuarascáil dul chun cinn déanta faoi Chomhshocrú Inmharthanachta na Banglaidéise

Dhá bhliain is an lá inniu ó thit an foirgneamh Rana Plaza sa Bhanglaidéis inar maraíodh 1,129 duine, tá tuarascáil faoi Chomhshocrú Inmharthanachta na Banglaidéise foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach faoin dul chun cinn atá déanta ó shin.  Níos Mó...

An Mhaláire:  bagairt sláinte gan staonadh ar gá aghaidh a thabhairt uirthi

04/24/2015

An Mhaláire: bagairt sláinte gan staonadh ar gá aghaidh a thabhairt uirthi

Lá Domhanda na Maláire: ní cóir a dhearmad gur bagairt mhór í an mhaláire do shláinte daoine. Tá aird ar leith tarraingthe air sin ag Neven Mimica, an Coimisinéir Eorpach um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt, Vytenis Andriukaitis, an Coimisinéir Eorpach um Sláinte agus Sábháilteacht Bia agus Carlos Moedas, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht.   Níos Mó...

Úsáid seacht gcinn déag d'orgánaigh ghéinmhodhnaithe údaraithe ag an gCoimisiún le haghaidh bia do dhaoine agus d'ainmhithe mar aon dhá leagan géinmhodhnaithe de lus na gile

04/24/2015

Úsáid seacht gcinn déag d'orgánaigh ghéinmhodhnaithe údaraithe ag an gCoimisiún le haghaidh bia do dhaoine agus d'ainmhithe mar aon dhá leagan géinmhodhnaithe de lus na gile

Inniu, thug an Coimisiún deich gcinn d'údaruithe nua le haghaidh orgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGM) is féidir a úsáid i mbia daoine agus ainmhithe, chomh maith leis sin athnuadh seacht gcinn d'údaruithe a bhí ann cheana agus údaraíodh iompórtáil dhá chineál blátha OGM (nach do bhia daoine ná ainmhithe iad). Chuaigh na OGManna sin tríd an bpróiseas údarúcháin ina iomláine, agus bhí measúnú eolaíoch, a rinne an tÚdaras Eorpach um Sábháilteacht Bia (EFSA) agus a raibh toradh fabhrach air, mar chuid den phróiseas céanna. Níl curaíocht san áireamh sna cinntí údaraithe sin.   Níos Mó...

Athlonnú le haghaidh fostaíochta, sin é an chúis is mó imní d'óige na hÉireann

04/23/2015

Athlonnú le haghaidh fostaíochta, sin é an chúis is mó imní d'óige na hÉireann

De réir suirbhé ó Eorabaraiméadar a eisíodh inniu faoi Óige na hEorpa, is é athlonnú chun teacht ar phost an chúis is mó imní atá ag 32% d'óige  na hÉireann, i gcomparáid le 16% ar leibhéal na hEorpa.  Níos Mó...

Spreagaitheasc a thug  an Coimisinéir Arias Cañete ag comhdháil bhliantúil Gas Infrastructure Europe

04/23/2015

Spreagaitheasc a thug an Coimisinéir Arias Cañete ag comhdháil bhliantúil Gas Infrastructure Europe

Sa chaint a thug sé uaidh i mBaile Átha Cliath inniu, mhaígh an Coimisinéir um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Fuinneamh, Arias Cañete,  go raibh sé ríthábhachtach margadh gáis comhtháite,  lánfheidhmiúil a bheith san Eoraip chun praghsanna níos lú agus slándáil an tsoláthair a chinntiú.  Lena chois sin, dúirt sé le lucht freastail na comhdhála gurb iad na tionscadail fuinnimh is mó a bhainfidh leas as na €315 billiún atá curtha i leataobh i bpleanáil chaiteachais an chiste nua - An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochta Straitéisí (CEIS).  Níos Mó...

€50,000 de mhaoiniú buaite ag gnó beag nuálaíoch i gCorcaigh

04/23/2015

€50,000 de mhaoiniú buaite ag gnó beag nuálaíoch i gCorcaigh

Tá €50,000 de mhaoiniú bronnta ag an gCoimisiún Eorpach ar Composite Recycling Ltd, gnó beag atá lonnaithe i gCorcaigh. Fágfaidh an maoiniú sin go mbeidh an gnó sin in ann tionscadal nuálaíoch atá aige a mhargú, is é sin, sinc leáite a úsáid chun boinn rothaí a athchúrsáil i dtréimhse 30 nóiméad.  Níos Mó...

Rogha níos leithne anois ag Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoi OGManna a úsáid i mbia don duine agus d'ainmhithe

04/22/2015

Rogha níos leithne anois ag Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoi OGManna a úsáid i mbia don duine agus d'ainmhithe

Ghlac an Coimisiún Eorpach togra inniu a ligeann do na Ballstáit a gcinneadh féin a dhéanamh maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGManna) a úsáid laistigh dá gcríocha féin.  Níos Mó...

Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Gazprom as mí úsáid líomhnaithe ar cheannasacht i margaí soláthair gáis Lár agus Oirthear na hEorpa

04/22/2015

Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Gazprom as mí úsáid líomhnaithe ar cheannasacht i margaí soláthair gáis Lár agus Oirthear na hEorpa

Tá Ráiteas Agóidí seolta ag an gCoimisiún Eorpach chuig Gazprom ina líomhnaítear gur mí‑úsáid ar a cheannasacht sa mhargadh atá i gceist le roinnt dá chuid cleachtas gnó i margaí gáis Lár agus Oirthear na hEorpa, de shárú ar rialacha an Aontais Eorpaigh in aghaidh trustaí. Féach an Bhileog Eolais chun tuilleadh sonraí a fháil.  Níos Mó...

Tabharfaidh an Banc Eorpach Infheistíochta maoiniú le haghaidh 14 ionad cúraim phríomhúil in Éirinn

04/22/2015

Tabharfaidh an Banc Eorpach Infheistíochta maoiniú le haghaidh 14 ionad cúraim phríomhúil in Éirinn

Faoin bplean úr de chuid Choimisiún Juncker, an "Plean Infheistíochta don Eoraip", tá tionscadal as Éirinn ar cheann de na chéad tionscadail chun réamh-mhaoiniú a fháil.  Tháinig an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) agus an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI) ar chomhaontú chun suas le €70 milliún de na costais tógála a mhaoiniú le haghaidh 14 ionad cúraim phríomhúil ar fud na hÉireann.  Níos Mó...

Maoiniú AE do Bhord Bia

04/21/2015

Maoiniú AE do Bhord Bia

Tá maoiniú €500,000 do Bhord Bia faofa ag an gCoimisiún Eorpach do na trí bliana atá amach romhainn . Leis an tsuim sin san áireamh, tá Bord Bia le €1 mhilliún a chaitheamh ar chur chun cinn torthaí agus glasraí úra as seo go dtí 2018.  Níos Mó...

Plean Infheistíochta don Eoraip:  €40 billiún geallta anois

04/21/2015

Plean Infheistíochta don Eoraip: €40 billiún geallta anois

Ba é an Pholainn inniu an Ballstát is deireanaí a d'fhógair go dtabharfadh sí €8 billiún do thionscadail a bheidh á maoiniú ag an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), ciste €315 billiún atá ag croílár an Phlean Infheistíochta don Eoraip.  Níos Mó...

Plean gníomhaíochta deich bpointe faoin imirce leagtha amach ag comh-Airí Gnóthaí Eachtracha agus Baile

04/21/2015

Plean gníomhaíochta deich bpointe faoin imirce leagtha amach ag comh-Airí Gnóthaí Eachtracha agus Baile

Bhí Federica Mogherini, an tArd-Ionadaí / an Leas-Uachtarán ina cathaoirleach ar chruinniú comhpháirteach Airí Gnóthaí Eachtracha agus Baile in Lucsamburg inniu, áit a ndearna Avramopoulous, an Coimisinéir um Ghnóthaí Baile agus Saoránacht, an plean deich bpointe a chur i láthair faoi na gníomhaíochtaí atá le cur i gcrích láithreach bonn chun freagairt don ghéarchéim sa réigiún Meánmhuirí. Thug na hAirí Gnóthaí Eachtracha agus Baile ar fad lántacaíocht don phlean.  Níos Mó...

Aitheasc tugtha ag Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Thaighde, Carlos Moedas, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

04/17/2015

Aitheasc tugtha ag Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Thaighde, Carlos Moedas, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

Sa chaint a thug sé uaidh inniu ag searmanas oscailte Ionad Nuálaíochta Teagasc Paddy O'Keefe i bPáirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, chuir Carlos Moedas, an Coimisinéir um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht, béim ar nuálaíochtaí sa talmhaíocht atá ann cheana féin agus atá maoinithe ag an Aontas Eorpach, AUTOGRASSMILK agus GrassHopper san áireamh.  Níos Mó...

Aitheasc tugtha ag Phil Hogan, an Coimisinéir Talmhaíochta, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

04/17/2015

Aitheasc tugtha ag Phil Hogan, an Coimisinéir Talmhaíochta, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

Sa chaint a thug sé uaidh inniu ag searmanas oscailte Ionad Nuálaíochta Teagasc Paddy O'Keefe ar an gCloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, chuir Phil Hogan, an Coimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, béim ar leith ar thábhacht na físe a bhí ag Paddy O'Keefe a bhain le samhail talmhaíochta bunaithe ar fhéar agus an dóigh a rachaidh sé chun sochair don talmhaíocht nua-aoiseach in Éirinn agus san Eoraip, go háirithe tar éis ré na gcuótaí bainne.  Níos Mó...

Duais €3 mhilliún seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun cáilíocht aeir a fheabhsú i gcathracha

04/16/2015

Duais €3 mhilliún seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun cáilíocht aeir a fheabhsú i gcathracha

De réir fógra a d'eisigh an Coimisiún Eorpach inniu, bronnfar duais €3 mhilliún ar an duine nó ar an bhfoireann a fhorbraíonn an t-ábhar is fearr chun tiúchán ábhair cháithnínigh a laghdú i gceantair uirbeacha. Is é is aidhm leis cáilíocht aeir sna cathracha a fheabhsú agus an riosca tromchúiseach do shláinte an duine a laghdú, is é sin, an riosca a bhaineann le hábhar cáithníneach - an truailleán aeir a bhfuil an tionchar is géire aige ar shláinte an duine.  Níos Mó...

Rabharta úr comhair thrasatlantaigh i gcúrsaí eolaíochta

04/16/2015

Rabharta úr comhair thrasatlantaigh i gcúrsaí eolaíochta

Is sa Bhruiséil a bhí Simon Coveney T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara inniu i dteannta Carlos Moedas, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht, agus Karmenu Vella, an Coimisinéir um an gComhshaol, Gnóthaí Mara agus Iascach chomh maith le Gail Shea Aire Iascaigh agus Aigéan Cheanada. Bhí an chéad suirbhé léarscáilithe thrasatlantaigh faoi stiúir Chomhghuaillíocht Taighde an Aigeáin Atlantaigh á fhógairt acu.  Níos Mó...

Is mó an cion páistí in Éirinn ná tír ar bith eile san Aontas Eorpach - Eurostat

04/16/2015

Is mó an cion páistí in Éirinn ná tír ar bith eile san Aontas Eorpach - Eurostat

In 2014, ba mhó i bhfad an cion den phobal ar páistí iad (i.e. faoi 15 bliana d'aois) in Éirinn (22.0%) ná i dtír ar bith eile san Aontas Eorpach. Bhí an Fhrainc sa dara háit (18.6%), agus an Ríocht Aontaithe (17.6%) agus an Danmhairg (17.2%) ina dhiaidh sin.  Níos Mó...

Rialacha in aghaidh trustaí: Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Google maidir le seirbhís siopadóireachta ar bhonn comparáide; osclaítear imscrúdú foirmiúil ar leithligh mai

04/15/2015

Rialacha in aghaidh trustaí: Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Google maidir le seirbhís siopadóireachta ar bhonn comparáide; osclaítear imscrúdú foirmiúil ar leithligh maidir le Android

Tá Ráiteas Agóidí seolta ag an gCoimisiún Eorpach chuig Google ina líomhnaítear gur bhain an chuideachta mí-úsáid as an gceannasacht atá aige sna margaí do sheirbhísí ginearálta cuardaigh Idirlín sa Limistéar Eacnamaíochta Eorpach (LEE) trí thús áite a thabhairt go córasach dá tháirge siopadóireachta ar bhonn comparáide féin ar leathanaigh na dtorthaí ar chuardaigh ghinearálta.  Níos Mó...

Is in Éirinn atá an méadú is gasta ar phraghsanna tithe san Aontas Eorpach

04/15/2015

Is in Éirinn atá an méadú is gasta ar phraghsanna tithe san Aontas Eorpach

Sa ráithe dheireanach de 2014, bhí praghsanna tithe in Éirinn 16.3% ní b'airde ná mar a bhí siad sa tréimhse chéanna in 2013, sin de réir meastúcháin a d'eisigh Eurostat inniu. Is é sin an méadú bliantúil is mó ar phraghsanna tithe san Aontas Eorpach.  Níos Mó...

Duais Oidhreachta Cultúrtha an Aontais Eorpaigh buaite ag Garraí Daingean an Fhóite i gCorcaigh

04/14/2015

Duais Oidhreachta Cultúrtha an Aontais Eorpaigh buaite ag Garraí Daingean an Fhóite i gCorcaigh

Bronnadh duais an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oidhreacht Chultúrtha ar Gharraí Daingean an Fhóite i gCorcaigh Tá Fóite ar cheann de 28 mbuaiteoir a roghnaigh an Coimisiún Eorpach i gcomhar le Europa Nostra don duais seo, duais atá ar cheann de na duaiseanna is mó gradam i réimse na hoidhreachta. Is sa chatagóir 'Ardú Feasachta' a bronnadh an gradam seo ar thionscadal an Fhóite.  Níos Mó...

Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2015 buaite ag Donal Ryan

04/14/2015

Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2015 buaite ag Donal Ryan

Bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht (EUPL) ar an údar Donal Ryan as Éirinn as a úrscéal The Spinning Heart (Croí ina Chíor Thuathail). Tá an tUasal Ryan ar dhuine de bheirt scríbhneoirí déag as tíortha éagsúla ar fud na hEorpa ar bronnadh an duais sin orthu ag an London Book Fair (Aonach Leabhar Londan) inniu.  Níos Mó...

Maoiniú ón Aontas Eorpach bronnta ar FBM in Éirinn as tástail úr a cheapadh chun réamheaclamsia a aimsiú

04/09/2015

Maoiniú ón Aontas Eorpach bronnta ar FBM in Éirinn as tástail úr a cheapadh chun réamheaclamsia a aimsiú

Tá €50,000 bronnta ag an gCoimisiún Eorpach ar FBM atá lonnaithe i gCorcaigh, Inform Bioscience, chun cuidiú leo tástáil úr fuail a chur ar an margadh. Is féidir leis an tástáil sin damáiste sna duáin i mná torracha a aimsiú, damáiste a cheileann comharthaí sórt réamheaclamsia níos faide anonn in iompar mná.  Níos Mó...

Cúnamh Stáit: Cúnamh um athstruchtúrú don bhanc Éireannach, Permanent TSB, faomhaithe ag an gCoimisiún

04/09/2015

Cúnamh Stáit: Cúnamh um athstruchtúrú don bhanc Éireannach, Permanent TSB, faomhaithe ag an gCoimisiún

Chinn an Coimisiún Eorpach go bhfuil an Cúnamh um athstruchtúrú a thug rialtas na hÉireann do Permanent TSB (PTSB) i gcomhréir le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le cúnamh stáit. Sa phlean seo um athstruchtúrú, leagtar amach an bealach  le hinmharthanacht PTSB a chinntiú san fhadtéarma gan tuilleadh cúnamh stáit a fháil, agus san am céanna cinntítear go dtabharfaidh an banc agus a chuid úinéirí a sciar féin den chostas um athstruchtúrú agus go gcuirfear teorainn le haon saobhadh iomaíochais a d'fhéadfadh bheith ann mar gheall ar an gcúnamh.  Níos Mó...

Torthaí córais nua rangaithe ollscoileanna amuigh anois: U-Multirank 2015

03/30/2015

Torthaí córais nua rangaithe ollscoileanna amuigh anois: U-Multirank 2015

Tá trí cinn déag d'Institiúidí Ardoideachais atá lonnaithe in Éirinn san áireamh i rangú na n-ollscoileanna do 2015 – U-Multirank. Is ar na scóir a baineadh amach i gcúig réimse éagsúla oideachais atá an tuarascáil bunaithe, mar atá: Teagasc agus Foghlaim, Taighde, Traschur Eolais, an Ghné Idirnáisiúnta agus Teagmháil Réigiúnach.  Níos Mó...

Titim ar chostais saothair in aghaidh na huaire in Éirinn

03/30/2015

Titim ar chostais saothair in aghaidh na huaire in Éirinn

Tá Éire ar cheann de sheacht dtír san Aontas Eorpach inar tháinig titim ar chostais saothair* in aghaidh na huaire in 2014, de réir na meastúchán is déanaí ó Eurostat. Tháinig titim 0.2% ar chostais in aghaidh na huaire in Éirinn i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.  Níos Mó...

Maoiniú ón Aontas Eorpach faighte ag ocht bhFiontar Bheaga agus Mheánmhéide (FBMnna) atá lonnaithe in Éirinn le haghaidh smaointe nuálaíocha

03/27/2015

Maoiniú ón Aontas Eorpach faighte ag ocht bhFiontar Bheaga agus Mheánmhéide (FBMnna) atá lonnaithe in Éirinn le haghaidh smaointe nuálaíocha

D'fhógair an Coimisiún Eorpach inniu go dtabharfaidh sé tacaíocht i bhfoirm deontas nua ar fiú breis agus €130 milliún iad do 387 FBM nuálacha, ocht gcinn in Éirinn ina measc. Is é clár maoinithe an Aontais Eorpaigh le haghaidh taighde agus nuálaíochta, Fís 2020, a thabharfaidh an t-airgead, rud a chuideoidh le gnólachtaí beaga nuálacha na smaointe atá acu sa tsaotharlann a chur ar fáil ar an margadh.  Níos Mó...

'TTIP: An fáth a bhfuil sé de dhíth ar Éirinn': Aitheasc a thug Coimisinéir Trádála an Aontais Eorpaigh ag comhdháil i mBaile Átha Cliath

03/27/2015

'TTIP: An fáth a bhfuil sé de dhíth ar Éirinn': Aitheasc a thug Coimisinéir Trádála an Aontais Eorpaigh ag comhdháil i mBaile Átha Cliath

Seo mar a labhair Coimisinéir Trádála an Aontais Eorpaigh, Cecilia Malmström ag seoladh an staidéir a rinne Copenhagen Economics faoi thionchar TTIP ar Éirinn: "Is ollmhór an fhéidearthacht atá sa chomhaontú seo. Ach ní féidir linn leas iomlán a bhaint as an bhféidearthacht sin mura bhfuilimid uaillmhianach a dhóthain. Ciallaíonn sin go gcaithfidh an Coimisiún, na Ballstáit agus Parlaimint na hEorpa obair as láimh a chéile, i gcomhar le Stáit Aontaithe Mheiriceá, chun ár gcuid cuspóirí a bhaint amach.  Lena chois sin, ciallaíonn sé go gcaithfimid uile, i gcomhar le hionadaithe ón sochaí shibhialta agus ón bpobal gnó, tabhairt faoi chomhphlé poiblí i dtaca le cén cineál torthaí atá uainn.  Níos Mó...

EU research into cancer

03/27/2015

EU research into cancer

The most frequently occurring forms of cancer in the EU are colorectal, breast, prostate and lung cancers. Although significant advances are being made in the fight against the disease, cancer remains a key public health concern and a tremendous burden on European societies.  Níos Mó... English (en)

Chruthaigh gach duine in Éirinn 586kg de dhramhaíl cathrach in 2013

03/26/2015

Chruthaigh gach duine in Éirinn 586kg de dhramhaíl cathrach in 2013

Chruthaigh gach duine in Éirinn 586kg de dhramhaíl chathrach in 2013 de réir na bhfigiúirí is déanaí ó Eurostat. Rinneadh cóireáil ar 531kg den mhéid sin ar na dóigheanna seo a leanas: athchúrsáladh 34%, cuireadh 42% i láithreáin líonta talún, loisceadh 18% agus rinneadh muirín de 6%. Cruthaíodh níos mó dramhaíola in Éirinn ná meán an Aontais Eorpaigh don tréimhse chéanna, mar atá 481kg, ach tá an tír gar don mheán Eorpach mar sin féin, murab ionann agus an tír is mó dramhaíl, an Danmhairg (747kg an duine).  Níos Mó...

Earnáil an bhainne san Aontas Eorpach á hullmhú féin don uair a thiocfaidh deireadh leis na cuótaí bainne

03/26/2015

Earnáil an bhainne san Aontas Eorpach á hullmhú féin don uair a thiocfaidh deireadh leis na cuótaí bainne

Tiocfaidh deireadh le réimeas na gcuótaí bainne san Aontas Eorpach an 31 Márta 2015. Tugadh an córas sin isteach sa bhliain 1984 nuair ba mhó go mór an táirgeacht bainne ná an t éileamh, agus bhí sé ar cheann de na chéad uirlisí a úsáideadh chun dul i ngleic leis an rótháirgeadh bainne.  Níos Mó...

Comhaontú bainte amach ag an gCoimisiún Eorpach faoi réimsí ríthábhachtacha ar a gcaithfear gníomhú i dtaca le seirbhísí digiteacha

03/25/2015

Comhaontú bainte amach ag an gCoimisiún Eorpach faoi réimsí ríthábhachtacha ar a gcaithfear gníomhú i dtaca le seirbhísí digiteacha

Tháinig an Coimisiún Eorpach ar chomhaontú inniu faoi na réimsí ríthábhachtacha ar a gcaithfear gníomhú le constaicí atá roimh thomhaltóirí agus gnólachtaí araon a bhaint agus Margadh Digiteach Aonair a chruthú: rud a thabharfaidh suáilcí mhargadh aonair an Aontais Eorpaigh isteach sa ré dhigiteach agus a chuirfidh borradh faoi fhás agus faoi fhostaíocht.  Níos Mó...

Líon na mbásanna ar bhóithre na hÉireann ag dul i méad

03/24/2015

Líon na mbásanna ar bhóithre na hÉireann ag dul i méad

Tháinig méadú 4% ar líon na mbásanna ar bhóithre na hÉireann idir 2013 agus 2014, sin de réir staitisticí a chuir an tAontas Eorpach amach inniu faoi shábháilteacht ar bhóithre. Léirítear sna figiúirí sin gur maraíodh 190 duine mar gheall ar imbhuailtí tráchta in Éirinn in 2013 agus tháinig méadú ar an líon sin go dtí 197 in 2014. Tá an méid sin ag teacht sna sála ar laghdú 23.5% ó 2010, nuair a maraíodh 212, agus 2012, bliain a cailleadh 162 mar gheall ar thionóiscí tráchta.  Níos Mó...

Naoi gcinn de tháirgí contúirteacha tomhaltais bainte de mhargadh na hÉireann

03/23/2015

Naoi gcinn de tháirgí contúirteacha tomhaltais bainte de mhargadh na hÉireann

Baineadh naoi gcinn de tháirgí tomhaltais de mhargadh na hÉireann in 2014, éadaí agus bréagáin do pháistí san áireamh, mar gheall ar bhaol gortaithe a d'fhéadfadh bheith ann trí sclogadh nó trí thachtadh.  D'éirigh leis an méid sin a bhuí le Córas Mear-Rabhaidh an Coimisiúin Eorpaigh a bheith ag obair i gcomhar le Ballstáit an Aontais Eorpaigh. San iomlán, bhain na húdaráis Eorpacha 2,500 táirge de mhargadh an Aontais Eorpaigh anuraidh.  Níos Mó...

An Úcráin tar éis dul i bpáirt leis an Aontas Eorpach in Fís 2020 i dtaca le cúrsaí eolaíochta agus taighde

03/20/2015

An Úcráin tar éis dul i bpáirt leis an Aontas Eorpach in Fís 2020 i dtaca le cúrsaí eolaíochta agus taighde

As seo amach beidh taighdeoirí, gnólachtaí agus lucht nuálaíochta na hÚcráine in ann bheith rannpháirteach go hiomlán in Fís 2020, clár maoinithe nuálaíochta agus taighde an Aontais Eorpaigh, ar an dóigh chéanna le Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus le tíortha eile atá rannpháirteach sa chlár. Baineadh sin amach a bhuí le Comhaontú um Chomhcheangal na hÚcráine le Fís 2020, comhaontú a shínigh Carlos Moedas, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht, agus Serhiy Kvit, Aire Oideachais agus Eolaíochta na hÚcráine, i gCív inniu.  Níos Mó...

€1.2 milliún don Scéim Torthaí Scoile in Éirinn

03/18/2015

€1.2 milliún don Scéim Torthaí Scoile in Éirinn

D'aontaigh an Coimisiún Eorpach inniu go dtabharfaí breis agus €1.2 milliún don Scéim Torthaí Scoile in Éirinn don bhiain scoile 2015/2016.  Is é an tAontas Eorpach a mhaoiníonn 75% den bhabhta seo agus is é rialtas na hÉireann a thugann 25% den mhaoiniú. Is é €150 milliún maoiniú iomlán na scéime ar fud na 25 Bhallstát san Aontas Eorpach.  Níos Mó...

An troid in aghaidh seachaint cánach: Pacáiste Trédhearcachta Cánach curtha i láthair ag an gCoimisiún

03/18/2015

An troid in aghaidh seachaint cánach: Pacáiste Trédhearcachta Cánach curtha i láthair ag an gCoimisiún

Chuir an Coimisiún Eorpach pacáiste beart i láthair inniu mar chuid den straitéis atá aige atá ceaptha dul i ngleic le seachaint cánach corporáidí agus iomaíochas urchóideach cánach san Aontas Eorpach. Eilimint ríthábhachtach den Phacáiste Trédhearcachta Cánach sin is ea an moladh malartú uathoibríoch faisnéise idir na Ballstáit a thabhairt isteach i dtaca lena rialaithe cánacha.  Níos Mó...

€2.75 an duine bronnta ag an Aontas Eorpach ar 7 dtaighdeoir as ollscoileanna Éireannacha

03/12/2015

€2.75 an duine bronnta ag an Aontas Eorpach ar 7 dtaighdeoir as ollscoileanna Éireannacha

D'fhógair an Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC) ón Aontas Eorpach inniu na 372 bhuaiteoir sa dara comórtas 'Consolidator Grant' (Deontas Comhdhlúthaithe). Ina measc sin tá seacht dtaighdeoir atá lonnaithe in Éirinn (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide agus an Ollscoil na hÉireann, Má Nuad).  Níos Mó...

Vóta rathúil i bParlaimint na hEorpa chun teorainn a chur le táillí idirmhalartaithe ar chártaí creidmheasa agus dochair

03/10/2015

Vóta rathúil i bParlaimint na hEorpa chun teorainn a chur le táillí idirmhalartaithe ar chártaí creidmheasa agus dochair

D'fháiltigh an Coimisiún Eorpach inniu roimh vóta Pharlaimint na hEorpa le  huasteorainn a chur le táillí idirmhalartaithe ar chártaí creidmheasa agus dochair. Má aontaíonn an Chomhairle an uasteorainn, ba cheart go laghdódh sí táillí ceilte agus go bhfeabhsódh sí an iomaíocht do gach íocaíocht le cárta. Táthar ag súil le go dtiocfaidh an t-ábhar seo faoi bhráid na Comhairle roimh an samhradh i mbliana. Tríd agus tríd, is ar thogra a chuir an Coimisiún chun tosaigh in 2013 atá an pacáiste le haghaidh táillí idirmhalartaithe bunaithe.  Níos Mó...

Tá rialacha nua ón Aontas Eorpach ar a mbealach le haghaidh leoraithe níos sábháilte agus níos éadroime ar an gcomhshaol

03/10/2015

Tá rialacha nua ón Aontas Eorpach ar a mbealach le haghaidh leoraithe níos sábháilte agus níos éadroime ar an gcomhshaol

Thug Parlaimint na hEorpa an formheas deiridh inniu do rialacha nua ón Aontas Eorpach do leoraithe níos sábháilte agus níos éadroime ar an gcomhshaol (Treoir 2013/0195), rialacha a chuir an Coimisiún ar aghaidh. Ceadóidh na rialacha nua sin m do lucht déantúsaíochta leoraithe níos aeraidinimice a fhorbairt, rud a laghdóidh caitheamh breosla idir 7% agus 10%, a laghdóidh astaíochtaí gáis ceaptha teasa agus a chuirfidh le sábháilteacht ar bhóithre.  Níos Mó...

Sheol AE an tríú hEagrán de Dhuais do Nuálaithe Ban

03/09/2015

Sheol AE an tríú hEagrán de Dhuais do Nuálaithe Ban

Agus Lá Idirnáisiúnta na mBan linn, sheol an Coimisiún Eorpach an tríú heagrán de Dhuais do Nuálaithe Ban chun gradam a thabhairt do thriúr ban a d'fhorbair nuálaíochtaí as cuimse agus a chuir ar an margadh iad.  Níos Mó...

03/06/2015

EU inducement prize reaps massive reward for innovative SME

One year ago, the German biopharmaceutical company CureVac GmbH won the EU’s first ever innovation inducement prize worth €2 million for making progress towards a novel technology to bring life-saving vaccines to people across the planet in safe and affordable ways. Today, the Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) has announced a commitment to invest €46 million in CureVac to accelerate the development of its innovative vaccine technology and the production of numerous vaccines against infectious diseases.  Níos Mó... English (en)

Méadú ar an mbearna pá idir fir agus mná in Éirinn – Eurostat

03/05/2015

Méadú ar an mbearna pá idir fir agus mná in Éirinn – Eurostat

De réir na sonraí is deireanaí ó Eurostat, tá méadú beag tagtha ar an mbearna pá idir fir agus mná in Éirinn. Thuill mná na hÉireann, ar an meán, 14.4% níos lú san uair ná fir in 2012, méadú ó 12.6% in 2008. San Aontas Eorpach ar an iomlán thuill mná, ar an meán, 16.4% níos lú ná fir (figiúirí 2013).  Níos Mó...

Eorabharaiméadar maidir le turasóireacht: torthaí a bhaineann le hÉirinn

03/04/2015

Eorabharaiméadar maidir le turasóireacht: torthaí a bhaineann le hÉirinn

Tá Eorabharaiméadar maidir le Roghanna Turasóireachta na nEorpach díreach foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach  Níos Mó...

Suas le €2 mhilliún an duine le tabhairt do bheirt thaighdeoirí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh agus ó OÉ Gaillimh

03/04/2015

Suas le €2 mhilliún an duine le tabhairt do bheirt thaighdeoirí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh agus ó OÉ Gaillimh

Gheobhaidh an Dr Maria McNamara ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh agus an Dr Martin O'Halloran ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, suas le €2 mhilliún an duine ón gComhairle Eorpach um Thaighde lena dtionscadail a mhaoiniú. Beidh an maoiniú seo ina chuidiú acu foirne taighde dá gcuid féin a thógáil agus dul i mbun taighde ceannródaíoch a bhrúnn amach teorainneacha an eolais.  Níos Mó...

Dámhachtain AE maidir le 'hAcmhainní Daonna agus Barr feabhais sa Taighde' bronnta ar sé institiúid taighde in Éirinn inniu

03/04/2015

Dámhachtain AE maidir le 'hAcmhainní Daonna agus Barr feabhais sa Taighde' bronnta ar sé institiúid taighde in Éirinn inniu

Bronnfar an dámhachtain maidir le 'hAcmhainní Daonna agus Barr feabhais sa Taighde' ar dhá chéad déan agus ceannairí ó ollscoileanna agus institiúidí taighde inniu. Seo an chéad dream ar a mbronnfar an dámhachtain. Tá an Chairt Eorpach um Thaighdeoirí agus an Cód Iompair maidir le taighdeoirí a earcú curtha i bhfeidhm acu. Tugann an dámhachtain seo aitheantas dóibh as na hiarrachtaí atá déanta acu dálaí maithe oibre a chur ar fáil do thaighdeoirí san Eoraip.  Níos Mó...

Bhuaigh mic léinn Chiarraí ar chách ag  Díospóireacht Scoileanna AE

03/03/2015

Bhuaigh mic léinn Chiarraí ar chách ag Díospóireacht Scoileanna AE

Ba iad mic léinn Chiarraí fuair an ceann is fearr ar 27 scoil eile inniu, sa chomhrac polaitiúil ar an leibhéal is airde i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí ábhar atá go mór i mbéal an phobail á phlé acu, spriocanna fuinnimh in-athnuaite san ochtú Bréag-Chomhairle AE, a bhíonn ar siúl gach bliain. Pobalscoil Inbhear Scéine, an Neidín, Co. Chiarraí, a thug an lá leo, agus iad i ról na Bulgáire sa dianphlé eolach leis na scoileanna eile as gach cearn den tír. Sa dara háit san iomaíocht ghéar bhí Scoil Ghramadaí na Deastógála ó Bhaile na hInse, Co an Dúin, a ghlac ról na hUngáire.  Níos Mó...

'Comhrac' Polaitiúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus mic léinn ag plé spriocanna fuinnimh in-athnuaite

03/03/2015

'Comhrac' Polaitiúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus mic léinn ag plé spriocanna fuinnimh in-athnuaite

Fuair mic léinn a fuair taithí ar chomhrac polaitiúil ar an leibhéal is airde  inniu i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí ábhar atá go mór i mbéal an phobail á phlé acu: spriocanna fuinnimh in-athnuaite san ochtú Bréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh, a eagraítear gach bliain.  Níos Mó...
Nuashonrú is déanaí: 29/04/2015  |Barr