Cosán nascleanúna

Nuacht eile ó Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Print
Information from the European Commission on the latest draft proposals in the context of negotiations with Greece

06/29/2015

Information from the European Commission on the latest draft proposals in the context of negotiations with Greece

The European Commission issued this statement yesterday evening, in English and Greek, attaching the text of the proposals as they stood at the moment the Greek authorities withdrew from negotiations. The actual list of proposals is at the bottom of the statement.  Níos Mó... English (en)

Statement on behalf of the European Commission by Jonathan Hill on the capital controls

06/29/2015

Statement on behalf of the European Commission by Jonathan Hill on the capital controls

The European Commission takes note of temporary restrictions on the free movement of capital which were announced by the Greek authorities on Sunday evening and have now been published in the official gazette.  Níos Mó... English (en)

Catherine Day, Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, ag dul ar scor

06/24/2015

Catherine Day, Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, ag dul ar scor

Beidh Catherine Day, Éireannach ar oifigeach sinsearach de chuid an Aontas Eorpaigh í, ag dul ar scor an 1 Meán Fómhair 2015. Tá beagnach 10 mbliana caite aige sa phost riaracháin is sinsearaí sa Choimisiún Eorpach.  Níos Mó...

An Coimisinéir Talmhaíochta Phil Hogan ag cruinniú de Chomhchoiste Talmhaíochta an Oireachtais

06/23/2015

An Coimisinéir Talmhaíochta Phil Hogan ag cruinniú de Chomhchoiste Talmhaíochta an Oireachtais

I gcaint a thug Phil Hogan, Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, an 23 Meitheamh do Chomhchoiste Talmhaíochta an Oireachtais, thug sé an t-eolas is déanaí faoi ghnóthaí talmhaíochta ar leibhéal an Aontais. Thrácht an Coimisinéir ar rudaí éagsúla amhail mairteoil agus margadh na mairteola, bainne, lipéadú de réir tionscnaimh, praghsanna leasachán, an t-athrú aeráide, agus an Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP).  Níos Mó...

Commissioner Phil Hogan addresses First European fi-compass conference on Financial Instruments under the EAFRD

06/23/2015

Commissioner Phil Hogan addresses First European fi-compass conference on Financial Instruments under the EAFRD

In an address to the first European fi-compass conference on Financial Instruments under the EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) in Dublin on 23 June, Commissioner Hogan spoke about the role and potential impact of Financial Instruments in the agriculture and agri-food sectors.  Níos Mó... English (en)

An Comhaontú faoin Rialachán maidir le Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha formheasta ag Airí Airgeadais an Aontais (EFSI)

06/19/2015

An Comhaontú faoin Rialachán maidir le Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha formheasta ag Airí Airgeadais an Aontais (EFSI)

Dé hAoine (19.6) ag an gComhairle ECOFIN i Lucsamburg, d'fhormheas Airí Airgeadais an Aontais an comhaontú faoin Rialachán maidir le Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (EFSI), rud atá i gcroílár Phlean Infheistíochta €315 billiún an Choimisiúin don Eoraip.  Níos Mó...

Éire ar an tír is daoire san Aontas le haghaidh alcóil

06/19/2015

Éire ar an tír is daoire san Aontas le haghaidh alcóil

Is í Éire an tír is daoire san Aontas chun alcól a cheannach inti, de réir figiúirí ó Eurostat a eisíodh inniu. Cosnaíonn alcól 70% níos mó in Éirinn ná meánphraghas AE, agus ina dhiaidh sin tá an Ríocht Aontaithe (65% níos mó ná meán AE) agus an Fhionlainn (36% níos mó ná meán AE).  Níos Mó...

Leathanbhanda  dhá uair níos daoire in Éirinn ná meánphraghas an Aontais - de réir tuarascála ón gCoimisiún Eorpach

06/19/2015

Leathanbhanda dhá uair níos daoire in Éirinn ná meánphraghas an Aontais - de réir tuarascála ón gCoimisiún Eorpach

Tá praghsanna leathanbhanda in Éirinn gar do dhúbailt mheánphraghas AE, de réir an  an Innéacs um an Geilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach(DESI) is déanaí, a d'eisigh an Coimisiún Eorpach inniu. Tá Éire sa 23ú háit as 28 Ballstát AE i dtaca le luach airgid an leathanbhanda.  Níos Mó...

Increase in asylum applications in Ireland

06/18/2015

Increase in asylum applications in Ireland

Ireland received 625 first time applications for asylum in the first quarter of 2015, compared to 455 in the fourth quarter of 2014, an increase of almost 40%, according to figures released by Eurostat today. 42% of these asylum applicants were from Pakistan, 7% were from Nigeria, while 6% were from Albania.  Níos Mó... English (en)

EU-funded research project secures new breakthrough in fight against Ebola

06/18/2015

EU-funded research project secures new breakthrough in fight against Ebola

A major contribution to eradicating Ebola has been made by the EU-funded EVIDENT project. The team of scientists has confirmed that the Ebola virus mutations in the recent outbreak have been fewer than feared.  Níos Mó... English (en)

Plean Gníomhaíochta le haghaidh Cáin Chorparáideach Cothrom agus Éifeachtúil san Aontas Eorpach curtha i láthair ag an gCoimisiún

06/17/2015

Plean Gníomhaíochta le haghaidh Cáin Chorparáideach Cothrom agus Éifeachtúil san Aontas Eorpach curtha i láthair ag an gCoimisiún

Chuir an Coimisiún Plean Gníomhaíochta i láthair inniu chun cáin chorparáideach a athchóiriú ó bhun san Aontas. Leagann sé amach sraith tionscnamh a rachaidh i ngleic le seachaint cánach, a chinnteoidh ioncaim inbhuanaithe agus a láidreoidh an Margadh Aonair le haghaidh gnólachtaí, chun timpeallacht chánach na gcorparáidí san Aontas a dhéanamh níos cothroime, níos éifeachtúla agus, chomh maith leis sin, chun fás a chothú inti.  Níos Mó...

Tuarascáil AE faoi  dhul chun cinn fuinnimh inathnuaite - sprioc meántéarma bainte amach ag Éirinn

06/16/2015

Tuarascáil AE faoi dhul chun cinn fuinnimh inathnuaite - sprioc meántéarma bainte amach ag Éirinn

In Éirinn, is iad foinsí fuinnimh inathnuaite a ghineann 7.8% den tomhaltas fuinnimh, sin de réir tuarascála a foilsíodh inniu faoi dhul chun cinn an Choimisiúin Eorpaigh maidir le spriocanna 2020 le haghaidh fuinnimh inathnuaite.  De réir na tuarascála sin, bhain Éire a sprioc meántéarma amach -  7% den fhuinneamh  ó fhoinsí inathnuaite in 2013/2014. Tá gealltanas tugtha ag Éirinn sprioc 16% a bhaint amach i dtaca le tomhaltas fuinnimh inathnuaite faoi 2020.  Níos Mó...

Commissioner Moedas and ERC celebrate 5000th EU-funded grantee

06/16/2015

Commissioner Moedas and ERC celebrate 5000th EU-funded grantee

Today the 5000th prestigious grant of the European Research Council (ERC) will be awarded at a symbolic signing ceremony at the Solvay library with the participation of Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation. The recognition goes to Dr Iva Tolić from the Ruđer Bošković Institute in Croatia, whose research is contributing to the development of new therapies against cancer.  Níos Mó... English (en)

Thug an Coimisinéir Jonathan Hill aitheasc uaidh ag an Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha

06/15/2015

Thug an Coimisinéir Jonathan Hill aitheasc uaidh ag an Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha

San aitheasc a thug sé uaidh ag an Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha (IIEA) i mBaile Átha Cliath inniu, dúirt an Coimisinéir um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil, Jonathan Hill, go bhfuil sé ina sprioc aige: "tionscal na seirbhísí airgeadais a chothú ar dhóigh a dtugann tacaíocht d'fhás níos láidre sa gheilleagar ar fad agus a chinntiú go dtéimid i ngleic le cibé ábhar riosca atá fós ann ar dhóigh nach gcuirfidh cosc ar fhás eacnamaíoch."  Níos Mó...

Tacaíocht tugtha ag Fís 2020 d'uirlisí nua a chuideoidh le gnólachtaí infheistiú sa nuálaíocht

06/15/2015

Tacaíocht tugtha ag Fís 2020 d'uirlisí nua a chuideoidh le gnólachtaí infheistiú sa nuálaíocht

Tá ceithre thionscamh nua fógartha inniu ag an gCoimisinéir Eorpach um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht, Carlos Moedas, tionscnaimh a thabharfaidh maoiniú agus tacaíocht do ghnólachtaí nua nuálacha i gcomhar leis an gCiste Eorpach Infheistíochta (CEI) agus an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI).  Níos Mó...

Tá Fís 2020 ag spreagadh tionscail bhithbhunaithe san Eoraip le maoiniú €50 milliún

06/15/2015

Tá Fís 2020 ag spreagadh tionscail bhithbhunaithe san Eoraip le maoiniú €50 milliún

Le maoiniú €50 milliún ó Fís 2020, clár maoinithe taighde an Aontais agus €28 milliún eile ón earnáil tionsclaíoch, cuirfear tús leis na chéad deich dtionscadal de chuid an 'Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) – Comhfhiontar na dTionscal Bithbhunaithe, comhpháirtíocht idir an tAontas Eorpach agus lucht tionscail. Is amhlaidh atá toisc gur síníodh na comhaontuithe deontais inniu (15 Meitheamh 2015).  Níos Mó...

Aitheasc faoi Bhaincéireacht Idirnáisiúnta tugtha ag an gCoimisinéir Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil ag Comhdháil i mBaile Áth

06/15/2015

Aitheasc faoi Bhaincéireacht Idirnáisiúnta tugtha ag an gCoimisinéir Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil ag Comhdháil i mBaile Átha Cliath

Thug Jonathan Hill, an Coimisinéir Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil aitheasc uaidh faoi Bhaincéireacht Idirnáisiúnta ag Comhdháil i mBaile Átha Cliath ar maidin inniu. Is é Cónaidhm na mBaincéirí Idirnáisiúnta a d'eagraigh an Chomhdháil.  Níos Mó...

Imscrúdú foirmiúil tionscanta ag an gCoimisiún maidir le socruithe leithdháilte ríomhleabhar Amazon

06/11/2015

Imscrúdú foirmiúil tionscanta ag an gCoimisiún maidir le socruithe leithdháilte ríomhleabhar Amazon

Tá imscrúdú foirmiúil in aghaidh trustaí tionscanta ag an gCoimisiún Eorpach i dtaca le cleachtais áirithe gnó a úsáideann Amazon i leithdháileadh a chuid ríomhleabhar. Cuirfidh an Coimisiún clásail áirithe faoi imscrúdú ar leith, clásail atá le fáil sna conarthaí a bhíonn ag Amazon le foilsitheoirí. Sna clásail sin, cuirtear iachall ar fhoilsitheoirí a chur in iúl d'Amazon má thugtar téarmaí níos fearr nó téarmaí malartacha eile dá gcuid iomaitheoirí, agus/nó téarmaí agus coinníollacha comhchosúla a thabhairt d'Amazon agus atá ag a iomaitheoirí nó, trí bhíthin cur chuige eile, a chinntiú go dtugtar téarmaí d'Amazon atá ar a laghad chomh maith céanna le téarmaí a iomaitheoirí.  Níos Mó...

06/10/2015

Public consultation on radio spectrum use shows clear support for EU coordination

Today the European Commission publishes the results of a public consultation on the future use of the Ultra High Frequency band (see the related Lamy report published in September 2014).  Níos Mó... English (en)

Cannabas caite cheana ag an gceathrú cuid de na daoine fásta in Éirinn

06/04/2015

Cannabas caite cheana ag an gceathrú cuid de na daoine fásta in Éirinn

Tá ráite ag an gceathrú cuid de dhaoine fásta na hÉireann go bhfuil cannabas caite acu cheana, de réir tuarascála a d'eisigh Gníomhaireacht AE um Drugaí inniu.  Tá an líon sin gar do mheán an Aontais - 23.3%. Dúirt 18% de dhéagóirí 15 agus 16 bliana d'aois in Éirinn go raibh cannabas caite acu ar a laghad uair amháin roimhe ina saol.   Níos Mó...

€1 mhilliún bronnta ag an Aontas Eorpach ar ghnólacht beag nuálaíoch as Baile Átha Cliath

06/04/2015

€1 mhilliún bronnta ag an Aontas Eorpach ar ghnólacht beag nuálaíoch as Baile Átha Cliath

D'fhógair an Coimisiún Eorpach inniu gur bronnadh €1 mhilliún ar ghnólacht beag atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath - Reflective Measurement Systems (RMS) – sa bhabhta is déanaí de Fís 2020 - Ionstraim le haghaidh FBManna, Céim a dó, le haghaidh thionscadal an ghnólachta sin a théann i ngleic leis na fadhbanna a bhíonn ann tomhas a dhéanamh ar infheictheacht línte bóthair agus marcóirí san oíche (ais-fhrithchaiteacht).  Níos Mó...

Is in Éirinn a bhí an tríú titim is mó i líon na ndaoine dífhostaithe san Aontas Eorpach

06/03/2015

Is in Éirinn a bhí an tríú titim is mó i líon na ndaoine dífhostaithe san Aontas Eorpach

De réir figiúirí a d'eisigh Eurostat inniu, thit líon na ndaoine dífhostaithe in Éirinn siar ó 11.8% go dtí 9.7% idir Aibreán 2014 agus Aibreán 2015, an tríú titim ba mhó san Aontas i ndiaidh na Spáinne (24% go dtí 22.7%) agus na Liotuáine (11.1% go dtí 8.9%) le linn na tréimhse sin. Tháinig méadú ar líon na ndaoine dífhostaithe sa Bheilg (8.4% go dtí 8.5%), sa Rómáin (6.8% go dtí 6.9%), san Ostair (5.5% go dtí 5.7%), sa Fhrainc (10.1% go dtí 10.5%), sa Chróit (17.1% go dtí 17.5%) agus san Fhionlainn (8.5% go dtí 9.4%).  Níos Mó...

Tréan fáis le sonrú in earnáil mhiondíola na hÉireann

06/03/2015

Tréan fáis le sonrú in earnáil mhiondíola na hÉireann

De réir na bhfigiúirí is déanaí ó Eurostat, tháinig borradh faoin trádáil in earnáil mhiondíola na hÉireann. Má dhéantar comparáid idir figiúirí Aibreán 2014 agus figiúirí Aibreán 2015, léirítear gur tháinig méadú 6.9% orthu agus tháinig méadú 3.2% ar na figiúirí idir Márta 2015 agus Aibreán 2015 freisin.  Tá na figiúirí sin thuas píosa fada chun cinn ar fhás na hearnála miondíola i bhformhór Bhallstáit eile an Aontais. Fágann sin gur tapúla an fás in earnáil na miondíola in Éirinn na i bhformhór thíortha na hEorpa san am atá i láthair. Is sa Rómáin amháin atá figiúirí níos tréine le fáil.   Níos Mó...

Ábhar dóchais tugtha ag taighdeoirí an Aontais Eorpaigh do dhiaibéitigh - Deireadh le hinstealltaí

06/03/2015

Ábhar dóchais tugtha ag taighdeoirí an Aontais Eorpaigh do dhiaibéitigh - Deireadh le hinstealltaí

Deireadh le hinstealltaí... do dhiaibéitigh nach féidir inslin a chruthú ina gcolainn. Má dhéantar trasphlandú ar na cealla paincréasacha, is féidir an fhadhb a réiteach. Mar sin féin, san am atá i láthair, ní réiteach buan é. Agus é i gceannas ar thionscadal nua atá maoinithe ag an Aontas Eorpach, tá Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn leis an teicníc seo a thógáil céim eile chun cinn lena gcomhpháirtithe Éireannacha - Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Boston Scientific.   Níos Mó...

Líon na ndaoine a chaitheann tobac ag titim anseo in Éirinn agus ar fud an Aontais Eorpaigh – Lá Domhanda in aghaidh Tobac

05/29/2015

Líon na ndaoine a chaitheann tobac ag titim anseo in Éirinn agus ar fud an Aontais Eorpaigh – Lá Domhanda in aghaidh Tobac

Caitheann muintir na hÉireann níos lú tobac inniu ná riamh roimhe seo agus úsáideann cuid mhór díobh e-thoitíní chuige sin. Sin a deirtear sa suirbhé is deireanaí ó Eorabaraiméadar a foilsíodh inniu chun an Lá Domhanda in aghaidh Tobac a cheiliúradh (31 Bealtaine).  Níos Mó...

Tuilleadh cosanta do dhaoine ar saoire a bhuí le rialacha nua AE

05/28/2015

Tuilleadh cosanta do dhaoine ar saoire a bhuí le rialacha nua AE

Thángthas ar chomhaontú sa Bhruiséil inniu i dtaca le rialacha a thabharfaidh an chosaint atá ann do dhaoine ar saoire cothrom le dáta sa ré dhigiteach seo.  Níos Mó...

Beidh Plean Infheistíochta Aontais Eorpaigh faoi lán seoil faoi dheireadh an tsamhraidh 2015

05/28/2015

Beidh Plean Infheistíochta Aontais Eorpaigh faoi lán seoil faoi dheireadh an tsamhraidh 2015

Go moch ar maidin inniu (28 Bealtaine 2015), i ndiaidh comhphlé a mhair ar feadh na hoíche ar fad, d'éirigh le reachtóirí AE críoch a chur le hidirbheartaíochtaí faoin Rialachán maidir le Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), ciste a bheidh ina chuid lárnach den Phlean Infheistíochta don Eoraip.  Níos Mó...

Éire ar an tríú tír is daoire san Aontas Eorpach ó thaobh leictreachas baile

05/27/2015

Éire ar an tríú tír is daoire san Aontas Eorpach ó thaobh leictreachas baile

Sa dara leath de 2014 is in Éirinn a bhí an tríú praghas is airde san Aontas (€25.4 in aghaidh100kWh) le haghaidh leictreachas baile.  Bhí na rátaí is airde le fáil sa Danmhairg (€30.4 in aghaidh 100 kWh) agus sa Ghearmáin (€29.7 in aghaidh 100 kWh) le linn na tréimhse céanna, de réir figiúirí a d'eisigh Eurostat inniu. Sa dara leath de 2014, ba é €20.8 in aghaidh 100kWh meánchostas leictreachais bhaile san Aontas.   Níos Mó...

Clár Forbartha Tuaithe na hÉireann le haghaidh 2014-2020 faofa ag an gCoimisiún Eorpach

05/26/2015

Clár Forbartha Tuaithe na hÉireann le haghaidh 2014-2020 faofa ag an gCoimisiún Eorpach

Ghlac an Coimisiún Eorpach an Clár Forbartha Tuaithe d'Éirinn go foirmiúil an 26 Bealtaine 2015, clár inar leagadh amach tosaíochtaí na hÉireann i dtaca le húsáid airgead poiblí ar fiú €3.92 billiún é agus atá ar fáil anois don tréimhse seacht mbliana 2014-2020 (€2.19 billiún ón mbuiséad AE, lena n-áirítear €607 000 a aistríodh ón gclúdach náisiúnta le haghaidh íocaíochtaí díreacha CBT, le cois comh-mhaoiniú náisiúnta €1.73 billiún, agus maoiniú náisiúnta breise €3.17 milliún).  Níos Mó...

Téarnamh na hÉireann a chomhdhlúthú - cad é an chéad chéim eile?

05/26/2015

Téarnamh na hÉireann a chomhdhlúthú - cad é an chéad chéim eile?

I mBaile Átha Cliath inniu bhí an Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custaim, Pierre Moscovici, áit ar thug sé aitheasc uaidh le linn seimineáir dar teideal: Téarnamh na hÉireann a chomhdhlúthú - cad é an chéad chéim eile?  Ba é Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn a d'eagraigh an t-imeacht i gcomhar leis an An Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha (IIEA).  Níos Mó...

Seó Bóthair Infheistíochta AE  faoi lán seoil i mBaile Átha Cliath: Agus é mar aidhm leis €315 Billiún a thiomsú

05/21/2015

Seó Bóthair Infheistíochta AE faoi lán seoil i mBaile Átha Cliath: Agus é mar aidhm leis €315 Billiún a thiomsú

Cén dóigh a dtig le hÉirinn tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide? Cén dóigh a dtig le tíortha ar nós na hÉireann infheistíocht phoiblí a athnuachan gan tuilleadh fiacha a charnadh?  Níos Mó...

Tosaíocht ag an Aontais Eorpaigh is ea infheistíocht i dtaighde – Leas-Uachtarán Katainen agus é ag labhairt le taighdeoirí i mBaile Átha Cliath

05/21/2015

Tosaíocht ag an Aontais Eorpaigh is ea infheistíocht i dtaighde – Leas-Uachtarán Katainen agus é ag labhairt le taighdeoirí i mBaile Átha Cliath

Mar chuid dá sheó bóthair ina gcuirtear an Plean Infheistíochta don Eoraip chun cinn, bhí duine de Leas-Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh, Jyrki Katainen, a bhfuil Fostaíocht, Fás, Infheistíocht agus Iomaíochas de chúram air, bhí sé i mBaile Átha Cliath inniu.  Níos Mó...

05/21/2015

Is mór idir an OTI in aghaidh an duine taobh thoir den tSionainn agus an OTI in aghaidh an duine taobh thiar di (Eurostat)

Léirítear sna figiúirí is déanaí ó Eurostat go bhfuil difear mór idir OTI in aghaidh an duine i réigiúin na hÉireann; tá OTI réigiún na Teorann, Láir Tíre agus an Iarthair píosa maith faoi bhun OTI an Deiscirt agus an Oirthir. (sonraí ó 2012 agus ó 2013)  Níos Mó...

Bail an dúlra san Aontas Eorpach: Tá caighdeán bhogaigh na hÉireann ag dul in olcas I dtaca le gnáthóga an Aontais, tá idir mhaith agus olc ann sa tuarascáil

05/20/2015

Bail an dúlra san Aontas Eorpach: Tá caighdeán bhogaigh na hÉireann ag dul in olcas I dtaca le gnáthóga an Aontais, tá idir mhaith agus olc ann sa tuarascáil

I dtuarascáil ón gCoimisiúin Eorpach a eisíodh inniu (20 Bealtaine), dúradh nach raibh bail rómhaith ar bhogaigh uile na hÉireann agus gur in olcas atá siad ag dul go fóill (sonraí ó 2007 go dtí 2012).  Níos Mó...

Tá an t-uisce snámha is fearr san Aontas Eorpach le fáil sa Chipir, i Málta agus i Lucsamburg

05/20/2015

Tá an t-uisce snámha is fearr san Aontas Eorpach le fáil sa Chipir, i Málta agus i Lucsamburg

Bronnadh ráta "den scoth" ar 83% de laithreáin snámha sna ceantair sin a chumhdaítear i dtuarascáil bhliantúil an Aontais Eorpaigh faoi cháilíocht uisce snámha. I dtaca le láithreáin snámha an Aontais Eorpaigh a ndearnadh faireachán orthu, d'éirigh le nócha a cúig faoin gcéad na caighdeáin íosta a bhaint amach ó thaobh cháilíocht an uisce de in 2014. In Éirinn, bhain 76% d'uiscí snámha an caighdeán cáilíochta "den scoth" amach agus bhain 94% díobh na caighdeáin íosta amach.  Níos Mó...

Trédhearcacht a mhéadú chun próiseas déanta dlíthe an Aontais Eorpaigh a fheabhsú

05/20/2015

Trédhearcacht a mhéadú chun próiseas déanta dlíthe an Aontais Eorpaigh a fheabhsú

Chuir an Coimisiún Eorpach leasuithe i láthair inniu chun a chinntiú go mbeidh próiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh níos oscailte. Tá sé mar aidhm leis an gClár Oibre maidir le Rialáil níos Fearr, cáilíocht dlíthe nua a fheabhsú agus athbhreithniú leanúnach ar dhlíthe an Aontais atá ann faoi láthair a chur chun cinn freisin, le gur féidir le beartais an Aontais a gcuspóirí a bhaint amach go héifeachtach.  Níos Mó...

Is déanaí sa saol a bhíonn clann ag mná na hÉireann ná meáin an Aontais

05/14/2015

Is déanaí sa saol a bhíonn clann ag mná na hÉireann ná meáin an Aontais

Is léir ar fhigiúirí ó Eurostat go mbíonn mná na hÉireann beagán níos sine ná mná an Aontais ar an meán nuair a bheirtear a gcéad duine clainne, go bhfuil ráta toirchis na ndéagóirí in Éirinn níos ísle ná meánráta an Aontais agus go mbíonn cion níos mó ná an meán de mhná na hÉireann sna 40í nuair a bheirtear an chéad duine clainne dóibh.   Níos Mó...

President Juncker welcomes world-leading scientists, discusses role of science in competitiveness and announces new mechanism for scientific advice

05/13/2015

President Juncker welcomes world-leading scientists, discusses role of science in competitiveness and announces new mechanism for scientific advice

European Commission President Jean-Claude Juncker today hosts a working lunch for a group of eminent, internationally awarded scientists: Sir Paul Nurse, Jules Hoffmann, Serge Haroche, László Lovász, Jean Tirole and Edvard Ingjald Moser. They will be joined by Vice-President Jyrki Katainen, responsible for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness; and Commissioner Moedas, responsible for Research, Science and Innovation.  Níos Mó... English (en)

Ceithre mholadh faighte ag Éirinn ón gCoimisiún Eorpach – moladh fioscach amháin chomh maith le moltaí a bhaineann le sláinte, poist agus morgáistí

05/13/2015

Ceithre mholadh faighte ag Éirinn ón gCoimisiún Eorpach – moladh fioscach amháin chomh maith le moltaí a bhaineann le sláinte, poist agus morgáistí

Mar chuid dá chóras rialachais eacnamaíoch d'eisigh an Coimisiún Eorpach a mholtaí beartais bliantúla chuig na Ballstáit inniu.  Níos Mó...

Clár Oibre Eorpach faoin Imirce seolta ag an gCoimisiún Eorpach

05/13/2015

Clár Oibre Eorpach faoin Imirce seolta ag an gCoimisiún Eorpach

Mhol an Coimisiún Eorpach go nglacfadh Éire le 272 imirceach lena n-athlonnú, mar chuid de roinnt chothrom an ualaigh faoin gClár Oibre Eorpach don Imirce, clár a seoladh inniu. Is ionann sin agus 1.36% de na himircigh - 20,000 duine atá le hathlonnú. Tá roinnt chothrom an ualaigh ar cheann de na bearta is gá a dhéanamh gan mhoill, dar leis an Aontas, mar fhreagairt ar na géarchéimeanna sa Mheánmhuir le déanaí.  Níos Mó...

Meastar go dtiocfaidh ardú mór ar an ionchas saoil idir seo agus 2060

05/12/2015

Meastar go dtiocfaidh ardú mór ar an ionchas saoil idir seo agus 2060

Méadóidh daonra na hÉireann go 5.3 milliún idir seo agus 2060. Sin de réir Thuarascáil 2015 ar an Aosú a d'eisigh an Coimisiún Eorpach inniu.  Níos Mó...

Is i gceithre cinn de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a tugadh dídean do dhá thrian de dhídeanaithe an Aontais - Eurostat

05/12/2015

Is i gceithre cinn de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a tugadh dídean do dhá thrian de dhídeanaithe an Aontais - Eurostat

De na daoine go léir ar tugadh tearmann nó stádas cosanta de chineál eile dóibh in 2014, is ceithre Bhallstát a thug cosaint do dhá thrian dóibh.  San iomlán, thug Ballstáit an Aontais cosaint do bhreis agus 185,000 de lucht iarrtha tearmainn in 2014.  Níos Mó...

€50 000 an ceann bronnta ag an Aontas Eorpach ar thrí ghnólachtaí bheaga as Éirinn mar gheall ar a smaointe nuálaíocha

05/12/2015

€50 000 an ceann bronnta ag an Aontas Eorpach ar thrí ghnólachtaí bheaga as Éirinn mar gheall ar a smaointe nuálaíocha

Tá trí ghnólacht Éireannacha – Aperilink Ltd (Baile Átha Cliath), DiaNia Technologies Ltd (Gaillimh) agus IRIS Advanced Engineering Ltd (Ciarraí) – le €50,000 an ceann a fháil mar gheall ar a smaointe nuálaíocha a bhí acu, airgead a baineadh sa bhabhta is déanaí den Ionstraim d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (Céim 1) de chuid Fís 2020. Úsáidfidh na gnólachtaí sin an t-airgead chun staidéir féidearthachta airgeadais a dhéanamh agus is féidir leo suas le trí lá oiliúna gnó a iarraidh freisin.   Níos Mó...

"Blas den Eoraip" - Ceiliúradh Lá na hEorpa

05/07/2015

"Blas den Eoraip" - Ceiliúradh Lá na hEorpa

Ceiliúrfaidh  "Blas den Eoraip" Lá na hEorpa agus Bliain Eorpach na Forbartha 2015  an Aoine beag seo an 8 Bealtaine idir 12.30 agus 14.30. Beidh Lá na hEorpa ann an Dé Sathairn, an 9 Bealtaine, i mbliana, mar sin aistríodh imeacht seo na ndoirse oscailte go dtí Aoine an 8 Bealtaine. Tá cead isteach saor in aisce ag cách.  Níos Mó...

'Nuálaithe cumasacha' is ea iad muintir na hÉireann de réir scórchlár Nuálaíochta AE

05/07/2015

'Nuálaithe cumasacha' is ea iad muintir na hÉireann de réir scórchlár Nuálaíochta AE

In 2014, bhí feidhmíocht nuálaíochta na hÉireann 13% os cionn mheán an Aontais Eorpaigh. Sin é an méid a léirítear i Scórchlár an Aontais Nuálaíochta a eisíodh inniu. Seo an scór is airde a bhí riamh ag Éirinn, scór a chuireann Éire i gcatagóir na 'Nuálaithe Cumasacha'', i gcuideachta tíortha amhail an Ostair, an Ísiltír, an Fhrainc agus an Ríocht Aontaithe. Tá an grúpa sin ar an dara grúpa is airde sa scórchlár, díreach faoi bhun 'Ceannródaithe Nuálaíochta'.  Níos Mó...

05/06/2015

State aid: Commission approves prolongation of Irish credit union restructuring scheme

The European Commission has found the prolongation until 31 October 2015 of an Irish scheme aimed at restructuring credit unions to be in line with EU state aid rules on the restructuring of banks during the crisis.  Níos Mó... English (en)

Margadh Aonair an Aontais Eorpaigh a chur ar líne

05/06/2015

Margadh Aonair an Aontais Eorpaigh a chur ar líne

Is inniu a fógraíodh plean an Choimisiúin Eorpaigh ligean do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí na deiseanna ar fad atá ar líne a ghlacadh go hiomlán chucu féin trí Mhargadh Aonair Digiteach a chruthú.   Níos Mó...

€2.48 milliún bronnta ag an Aontas Eorpach ar FBM nuálaíoch Éireannach - Exergyn

05/05/2015

€2.48 milliún bronnta ag an Aontas Eorpach ar FBM nuálaíoch Éireannach - Exergyn

Faoin ionstraim le haghaidh FBManna den chlár Fís 2020 (clár maoinithe AE le haghaidh taighde agus nuálaíochta), bronnadh €2.48 milliún bronnta ar Exergyn, gnó beag Éireannach atá lonnaithe ar Champas Nuálaíochta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus é mar aidhm leis a smaoineamh nuálaíoch, inneall a reáchtáil ar uisce te, a chur amach ar an margadh.  Níos Mó...

"Leanfaidh an teacht aniar atá i ngeilleagar na hÉireann" – réamhaisnéisí eacnamaíocha an Earraigh 2015

05/05/2015

"Leanfaidh an teacht aniar atá i ngeilleagar na hÉireann" – réamhaisnéisí eacnamaíocha an Earraigh 2015

"Bhí geilleagar na hÉireann ar cheann de na geilleagair is fearr ar éirigh leo san Eoraip in 2014. Tá sé tuartha go leanfaidh an teacht aniar sin in 2015 agus 2016, de réir mar a bhrúfaidh an t-éileamh atá sa tír féin, seachas an easpórtáil ghlan, an geilleagar chun cinn. Mar sin féin, de bharr méid mór fiachais phríobháidigh a bheith sa tír go fóill tá éiginnteacht fós faoin méid is féidir leis an tomhaltas príobháideach an geilleagar a bhrú chun cinn. Tá sé tuartha go bhfeabhsóidh easnamh agus fiachas an rialtais de bharr an bhorrtha fhadtéarmaigh a bheidh faoin ngeilleagar."  Níos Mó...

Ráiteas tar éis teacht chun críche an tríú misean faireachais iarchláir go hÉirinn

05/01/2015

Ráiteas tar éis teacht chun críche an tríú misean faireachais iarchláir go hÉirinn

Thug meitheal ón gCoimisiún Eorpach cuairt ar Éirinn ón 27 Aibreán go dtí an 1 Bealtaine, i gcomhar le foireann ó Bhanc Ceannais na hÉireann (BCÉ), chun an tríú misean faireachais iarchláir a dhéanamh. Is i bpáirt le misean faireachais iarchláir an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) a comhordaíodh an misean sin. Lena chois sin, nuair a bhain na cruinnithe sin lena Chóras Luathrabhaidh, bhí an Sásra Cobhsaíochta Eorpach rannpháirteach iontu freisin.  Níos Mó...

Commissioner Phil Hogan addresses ICT-Agriculture Conference

05/01/2015

Commissioner Phil Hogan addresses ICT-Agriculture Conference

Speaking at the ICT-Agriculture Conference today at Kilkenny Castle, European Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan highlighted the importance of collaboration in facing new challenges and opportunities in the agri-tech and agri-food sectors. Commissioner Hogan also pointed to investment as key to supporting innovation and collaboration in the sector, referencing the €3.6 billion available through the European Innovation Partnership between now and 2020.  Níos Mó... English (en)

Éire – an laghdú dífhostaíochta is mó san Aontas

04/30/2015

Éire – an laghdú dífhostaíochta is mó san Aontas

Léirigh meastacháin ó Eurostat a foilsíodh inniu gur in Éirinn a bhí an laghdú is mó dífhostaíochta san Aontas ó Mhárta 2014 go Márta 2015 – sin  titim ó 12% i Márta 2014 go 9.8% i Márta 2015. Ba sa Spáinn (25.1% go 23.0%) agus sa Pholainn (9.6% go 7.7%) a bhí na laghduithe eile ba mhó le linn na tréimhse sin.    Níos Mó...

Státchabhair: Tús curtha ag an gCoimisiún le fiosrúchan earnála ar shásraí a chinntíonn an soláthar leictreachais

04/29/2015

Státchabhair: Tús curtha ag an gCoimisiún le fiosrúchan earnála ar shásraí a chinntíonn an soláthar leictreachais

Tá tús curtha ag an gCoimisiún Eorpach le fiosrúchán earnála ar bhearta náisiúnta atá ceaptha soláthar leordhóthanach leictreachais a chinntiú chun lánmhúchadh a sheachaint (''sásraí acmhainneachta''mar a thugtar orthu). Leis an bhfiosrúchan baileofar eolas faoi shásraí acmhainneachta lena chinneadh, go háirithe, an gcuirtear soláthar leordhóthanach leictreachais ar fáil gan cur isteach ar iomaíocht nó ar thrádáil i Margadh Aonair an Aontais. Comhlánóidh sé straitéis an Choimisiúin maidir le hAontas Fuinnimh, mar atá margadh fuinnimh atá nasctha, comhtháite agus slán a chruthú san Eoraip.  Níos Mó...

An tAontas Eorpach le dlús a chur le hiarrachtaí slándála leis an gcibearchoireacht agus leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac

04/28/2015

An tAontas Eorpach le dlús a chur le hiarrachtaí slándála leis an gcibearchoireacht agus leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac

Agus Clár Slándála Eorpach 2015-2020 á sheoladh inniu gheall an Coimisiún Eorpach tuilleadh tacaíochta a thabhairt do na Ballstáit chun dul i ngleic le bagairtí slándála ar nós na sceimhlitheoireachta agus na cibearchoireachta. Léiríonn na hionsaithe sceimhlitheoireachta a rinneadh san Aontas le gairid na dúshláin atá roimh na Ballstáit agus nach mór don Aontas comhoibriú, malartú faisnéise agus comhbhearta a chur chun cinn.  Níos Mó...

Eurostat - Éireannaigh atá fostaithe go páirtaimseartha ag iarraidh níos mó oibre

04/28/2015

Eurostat - Éireannaigh atá fostaithe go páirtaimseartha ag iarraidh níos mó oibre

Oibrithe páirtaimseartha a bhí sa cheathrú cuid, nach mór, de lucht saothair na hÉireann in 2014. Sin a tuairiscíodh i Suirbhé ar an Lucht Saothair a d'fhoilsigh Eurostat inniu. Mná a dteastaíonn uathu breis uaireanta oibre a dhéanamh agus atá ar fáil chuige sin a bhí i 54% de na daoine sa ghrúpa seo (tugtar "daoine tearcfhostaithe" orthu). Thug 28.7% de na hoibrithe páirtaimseartha agus 6.7% den lucht saothair iomlán in Éirinn le fios sa suirbhé gur dhaoine tearcfhostaithe a bhí iontu le linn 2014.  Níos Mó...

Dhá bhliain tar éis thubaiste Rana Plaza, tá tuarascáil dul chun cinn déanta faoi Chomhshocrú Inmharthanachta na Banglaidéise

04/24/2015

Dhá bhliain tar éis thubaiste Rana Plaza, tá tuarascáil dul chun cinn déanta faoi Chomhshocrú Inmharthanachta na Banglaidéise

Dhá bhliain is an lá inniu ó thit an foirgneamh Rana Plaza sa Bhanglaidéis inar maraíodh 1,129 duine, tá tuarascáil faoi Chomhshocrú Inmharthanachta na Banglaidéise foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach faoin dul chun cinn atá déanta ó shin.  Níos Mó...

An Mhaláire:  bagairt sláinte gan staonadh ar gá aghaidh a thabhairt uirthi

04/24/2015

An Mhaláire: bagairt sláinte gan staonadh ar gá aghaidh a thabhairt uirthi

Lá Domhanda na Maláire: ní cóir a dhearmad gur bagairt mhór í an mhaláire do shláinte daoine. Tá aird ar leith tarraingthe air sin ag Neven Mimica, an Coimisinéir Eorpach um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt, Vytenis Andriukaitis, an Coimisinéir Eorpach um Sláinte agus Sábháilteacht Bia agus Carlos Moedas, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht.   Níos Mó...

Úsáid seacht gcinn déag d'orgánaigh ghéinmhodhnaithe údaraithe ag an gCoimisiún le haghaidh bia do dhaoine agus d'ainmhithe mar aon dhá leagan géinmhodhnaithe de lus na gile

04/24/2015

Úsáid seacht gcinn déag d'orgánaigh ghéinmhodhnaithe údaraithe ag an gCoimisiún le haghaidh bia do dhaoine agus d'ainmhithe mar aon dhá leagan géinmhodhnaithe de lus na gile

Inniu, thug an Coimisiún deich gcinn d'údaruithe nua le haghaidh orgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGM) is féidir a úsáid i mbia daoine agus ainmhithe, chomh maith leis sin athnuadh seacht gcinn d'údaruithe a bhí ann cheana agus údaraíodh iompórtáil dhá chineál blátha OGM (nach do bhia daoine ná ainmhithe iad). Chuaigh na OGManna sin tríd an bpróiseas údarúcháin ina iomláine, agus bhí measúnú eolaíoch, a rinne an tÚdaras Eorpach um Sábháilteacht Bia (EFSA) agus a raibh toradh fabhrach air, mar chuid den phróiseas céanna. Níl curaíocht san áireamh sna cinntí údaraithe sin.   Níos Mó...

Athlonnú le haghaidh fostaíochta, sin é an chúis is mó imní d'óige na hÉireann

04/23/2015

Athlonnú le haghaidh fostaíochta, sin é an chúis is mó imní d'óige na hÉireann

De réir suirbhé ó Eorabaraiméadar a eisíodh inniu faoi Óige na hEorpa, is é athlonnú chun teacht ar phost an chúis is mó imní atá ag 32% d'óige  na hÉireann, i gcomparáid le 16% ar leibhéal na hEorpa.  Níos Mó...

Spreagaitheasc a thug  an Coimisinéir Arias Cañete ag comhdháil bhliantúil Gas Infrastructure Europe

04/23/2015

Spreagaitheasc a thug an Coimisinéir Arias Cañete ag comhdháil bhliantúil Gas Infrastructure Europe

Sa chaint a thug sé uaidh i mBaile Átha Cliath inniu, mhaígh an Coimisinéir um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Fuinneamh, Arias Cañete,  go raibh sé ríthábhachtach margadh gáis comhtháite,  lánfheidhmiúil a bheith san Eoraip chun praghsanna níos lú agus slándáil an tsoláthair a chinntiú.  Lena chois sin, dúirt sé le lucht freastail na comhdhála gurb iad na tionscadail fuinnimh is mó a bhainfidh leas as na €315 billiún atá curtha i leataobh i bpleanáil chaiteachais an chiste nua - An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochta Straitéisí (CEIS).  Níos Mó...

€50,000 de mhaoiniú buaite ag gnó beag nuálaíoch i gCorcaigh

04/23/2015

€50,000 de mhaoiniú buaite ag gnó beag nuálaíoch i gCorcaigh

Tá €50,000 de mhaoiniú bronnta ag an gCoimisiún Eorpach ar Composite Recycling Ltd, gnó beag atá lonnaithe i gCorcaigh. Fágfaidh an maoiniú sin go mbeidh an gnó sin in ann tionscadal nuálaíoch atá aige a mhargú, is é sin, sinc leáite a úsáid chun boinn rothaí a athchúrsáil i dtréimhse 30 nóiméad.  Níos Mó...

Rogha níos leithne anois ag Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoi OGManna a úsáid i mbia don duine agus d'ainmhithe

04/22/2015

Rogha níos leithne anois ag Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoi OGManna a úsáid i mbia don duine agus d'ainmhithe

Ghlac an Coimisiún Eorpach togra inniu a ligeann do na Ballstáit a gcinneadh féin a dhéanamh maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGManna) a úsáid laistigh dá gcríocha féin.  Níos Mó...

Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Gazprom as mí úsáid líomhnaithe ar cheannasacht i margaí soláthair gáis Lár agus Oirthear na hEorpa

04/22/2015

Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Gazprom as mí úsáid líomhnaithe ar cheannasacht i margaí soláthair gáis Lár agus Oirthear na hEorpa

Tá Ráiteas Agóidí seolta ag an gCoimisiún Eorpach chuig Gazprom ina líomhnaítear gur mí‑úsáid ar a cheannasacht sa mhargadh atá i gceist le roinnt dá chuid cleachtas gnó i margaí gáis Lár agus Oirthear na hEorpa, de shárú ar rialacha an Aontais Eorpaigh in aghaidh trustaí. Féach an Bhileog Eolais chun tuilleadh sonraí a fháil.  Níos Mó...

Tabharfaidh an Banc Eorpach Infheistíochta maoiniú le haghaidh 14 ionad cúraim phríomhúil in Éirinn

04/22/2015

Tabharfaidh an Banc Eorpach Infheistíochta maoiniú le haghaidh 14 ionad cúraim phríomhúil in Éirinn

Faoin bplean úr de chuid Choimisiún Juncker, an "Plean Infheistíochta don Eoraip", tá tionscadal as Éirinn ar cheann de na chéad tionscadail chun réamh-mhaoiniú a fháil.  Tháinig an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) agus an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI) ar chomhaontú chun suas le €70 milliún de na costais tógála a mhaoiniú le haghaidh 14 ionad cúraim phríomhúil ar fud na hÉireann.  Níos Mó...

Maoiniú AE do Bhord Bia

04/21/2015

Maoiniú AE do Bhord Bia

Tá maoiniú €500,000 do Bhord Bia faofa ag an gCoimisiún Eorpach do na trí bliana atá amach romhainn . Leis an tsuim sin san áireamh, tá Bord Bia le €1 mhilliún a chaitheamh ar chur chun cinn torthaí agus glasraí úra as seo go dtí 2018.  Níos Mó...

Plean Infheistíochta don Eoraip:  €40 billiún geallta anois

04/21/2015

Plean Infheistíochta don Eoraip: €40 billiún geallta anois

Ba é an Pholainn inniu an Ballstát is deireanaí a d'fhógair go dtabharfadh sí €8 billiún do thionscadail a bheidh á maoiniú ag an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), ciste €315 billiún atá ag croílár an Phlean Infheistíochta don Eoraip.  Níos Mó...

Plean gníomhaíochta deich bpointe faoin imirce leagtha amach ag comh-Airí Gnóthaí Eachtracha agus Baile

04/21/2015

Plean gníomhaíochta deich bpointe faoin imirce leagtha amach ag comh-Airí Gnóthaí Eachtracha agus Baile

Bhí Federica Mogherini, an tArd-Ionadaí / an Leas-Uachtarán ina cathaoirleach ar chruinniú comhpháirteach Airí Gnóthaí Eachtracha agus Baile in Lucsamburg inniu, áit a ndearna Avramopoulous, an Coimisinéir um Ghnóthaí Baile agus Saoránacht, an plean deich bpointe a chur i láthair faoi na gníomhaíochtaí atá le cur i gcrích láithreach bonn chun freagairt don ghéarchéim sa réigiún Meánmhuirí. Thug na hAirí Gnóthaí Eachtracha agus Baile ar fad lántacaíocht don phlean.  Níos Mó...

Aitheasc tugtha ag Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Thaighde, Carlos Moedas, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

04/17/2015

Aitheasc tugtha ag Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Thaighde, Carlos Moedas, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

Sa chaint a thug sé uaidh inniu ag searmanas oscailte Ionad Nuálaíochta Teagasc Paddy O'Keefe i bPáirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, chuir Carlos Moedas, an Coimisinéir um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht, béim ar nuálaíochtaí sa talmhaíocht atá ann cheana féin agus atá maoinithe ag an Aontas Eorpach, AUTOGRASSMILK agus GrassHopper san áireamh.  Níos Mó...

Aitheasc tugtha ag Phil Hogan, an Coimisinéir Talmhaíochta, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

04/17/2015

Aitheasc tugtha ag Phil Hogan, an Coimisinéir Talmhaíochta, ag oscailt Ionad Nuálaíochta Teagasc

Sa chaint a thug sé uaidh inniu ag searmanas oscailte Ionad Nuálaíochta Teagasc Paddy O'Keefe ar an gCloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, chuir Phil Hogan, an Coimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, béim ar leith ar thábhacht na físe a bhí ag Paddy O'Keefe a bhain le samhail talmhaíochta bunaithe ar fhéar agus an dóigh a rachaidh sé chun sochair don talmhaíocht nua-aoiseach in Éirinn agus san Eoraip, go háirithe tar éis ré na gcuótaí bainne.  Níos Mó...

Duais €3 mhilliún seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun cáilíocht aeir a fheabhsú i gcathracha

04/16/2015

Duais €3 mhilliún seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun cáilíocht aeir a fheabhsú i gcathracha

De réir fógra a d'eisigh an Coimisiún Eorpach inniu, bronnfar duais €3 mhilliún ar an duine nó ar an bhfoireann a fhorbraíonn an t-ábhar is fearr chun tiúchán ábhair cháithnínigh a laghdú i gceantair uirbeacha. Is é is aidhm leis cáilíocht aeir sna cathracha a fheabhsú agus an riosca tromchúiseach do shláinte an duine a laghdú, is é sin, an riosca a bhaineann le hábhar cáithníneach - an truailleán aeir a bhfuil an tionchar is géire aige ar shláinte an duine.  Níos Mó...

Rabharta úr comhair thrasatlantaigh i gcúrsaí eolaíochta

04/16/2015

Rabharta úr comhair thrasatlantaigh i gcúrsaí eolaíochta

Is sa Bhruiséil a bhí Simon Coveney T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara inniu i dteannta Carlos Moedas, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht, agus Karmenu Vella, an Coimisinéir um an gComhshaol, Gnóthaí Mara agus Iascach chomh maith le Gail Shea Aire Iascaigh agus Aigéan Cheanada. Bhí an chéad suirbhé léarscáilithe thrasatlantaigh faoi stiúir Chomhghuaillíocht Taighde an Aigeáin Atlantaigh á fhógairt acu.  Níos Mó...

Is mó an cion páistí in Éirinn ná tír ar bith eile san Aontas Eorpach - Eurostat

04/16/2015

Is mó an cion páistí in Éirinn ná tír ar bith eile san Aontas Eorpach - Eurostat

In 2014, ba mhó i bhfad an cion den phobal ar páistí iad (i.e. faoi 15 bliana d'aois) in Éirinn (22.0%) ná i dtír ar bith eile san Aontas Eorpach. Bhí an Fhrainc sa dara háit (18.6%), agus an Ríocht Aontaithe (17.6%) agus an Danmhairg (17.2%) ina dhiaidh sin.  Níos Mó...

Rialacha in aghaidh trustaí: Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Google maidir le seirbhís siopadóireachta ar bhonn comparáide; osclaítear imscrúdú foirmiúil ar leithligh mai

04/15/2015

Rialacha in aghaidh trustaí: Seolann an Coimisiún Ráiteas Agóidí chuig Google maidir le seirbhís siopadóireachta ar bhonn comparáide; osclaítear imscrúdú foirmiúil ar leithligh maidir le Android

Tá Ráiteas Agóidí seolta ag an gCoimisiún Eorpach chuig Google ina líomhnaítear gur bhain an chuideachta mí-úsáid as an gceannasacht atá aige sna margaí do sheirbhísí ginearálta cuardaigh Idirlín sa Limistéar Eacnamaíochta Eorpach (LEE) trí thús áite a thabhairt go córasach dá tháirge siopadóireachta ar bhonn comparáide féin ar leathanaigh na dtorthaí ar chuardaigh ghinearálta.  Níos Mó...

Is in Éirinn atá an méadú is gasta ar phraghsanna tithe san Aontas Eorpach

04/15/2015

Is in Éirinn atá an méadú is gasta ar phraghsanna tithe san Aontas Eorpach

Sa ráithe dheireanach de 2014, bhí praghsanna tithe in Éirinn 16.3% ní b'airde ná mar a bhí siad sa tréimhse chéanna in 2013, sin de réir meastúcháin a d'eisigh Eurostat inniu. Is é sin an méadú bliantúil is mó ar phraghsanna tithe san Aontas Eorpach.  Níos Mó...

Duais Oidhreachta Cultúrtha an Aontais Eorpaigh buaite ag Garraí Daingean an Fhóite i gCorcaigh

04/14/2015

Duais Oidhreachta Cultúrtha an Aontais Eorpaigh buaite ag Garraí Daingean an Fhóite i gCorcaigh

Bronnadh duais an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oidhreacht Chultúrtha ar Gharraí Daingean an Fhóite i gCorcaigh Tá Fóite ar cheann de 28 mbuaiteoir a roghnaigh an Coimisiún Eorpach i gcomhar le Europa Nostra don duais seo, duais atá ar cheann de na duaiseanna is mó gradam i réimse na hoidhreachta. Is sa chatagóir 'Ardú Feasachta' a bronnadh an gradam seo ar thionscadal an Fhóite.  Níos Mó...

Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2015 buaite ag Donal Ryan

04/14/2015

Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2015 buaite ag Donal Ryan

Bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht (EUPL) ar an údar Donal Ryan as Éirinn as a úrscéal The Spinning Heart (Croí ina Chíor Thuathail). Tá an tUasal Ryan ar dhuine de bheirt scríbhneoirí déag as tíortha éagsúla ar fud na hEorpa ar bronnadh an duais sin orthu ag an London Book Fair (Aonach Leabhar Londan) inniu.  Níos Mó...

Maoiniú ón Aontas Eorpach bronnta ar FBM in Éirinn as tástail úr a cheapadh chun réamheaclamsia a aimsiú

04/09/2015

Maoiniú ón Aontas Eorpach bronnta ar FBM in Éirinn as tástail úr a cheapadh chun réamheaclamsia a aimsiú

Tá €50,000 bronnta ag an gCoimisiún Eorpach ar FBM atá lonnaithe i gCorcaigh, Inform Bioscience, chun cuidiú leo tástáil úr fuail a chur ar an margadh. Is féidir leis an tástáil sin damáiste sna duáin i mná torracha a aimsiú, damáiste a cheileann comharthaí sórt réamheaclamsia níos faide anonn in iompar mná.  Níos Mó...

Cúnamh Stáit: Cúnamh um athstruchtúrú don bhanc Éireannach, Permanent TSB, faomhaithe ag an gCoimisiún

04/09/2015

Cúnamh Stáit: Cúnamh um athstruchtúrú don bhanc Éireannach, Permanent TSB, faomhaithe ag an gCoimisiún

Chinn an Coimisiún Eorpach go bhfuil an Cúnamh um athstruchtúrú a thug rialtas na hÉireann do Permanent TSB (PTSB) i gcomhréir le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le cúnamh stáit. Sa phlean seo um athstruchtúrú, leagtar amach an bealach  le hinmharthanacht PTSB a chinntiú san fhadtéarma gan tuilleadh cúnamh stáit a fháil, agus san am céanna cinntítear go dtabharfaidh an banc agus a chuid úinéirí a sciar féin den chostas um athstruchtúrú agus go gcuirfear teorainn le haon saobhadh iomaíochais a d'fhéadfadh bheith ann mar gheall ar an gcúnamh.  Níos Mó...
Nuashonrú is déanaí: 29/04/2015  |Barr