Navigation path

Cúrsaí Teanga
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Is é Aonad na Gaeilge, Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh (DGT) a chuir an t-eolas seo thíos ar fáil.

 •          Juvenes Translatores: Gach bliain eagraíonn an Coimisiún Eorpach 'Juvenes Translatores', comórtas aistriúcháin do dhaltaí meánscoile an AE. Deis iontach atá ann do scoláirí na hÉireann a bheith páirteach in eachtra uile-Eorpach agus a scileanna teanga a chleachtadh. Tá gach eolas faoin gComórtas le fáil anseo: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/index_ga.htm. Scoláire as Oileán Thoraigh a bhuaigh craobh na hÉireann sa chéad chomórtas sa bhliain 2008; tá tuairisc air an scéal sin ar an leathanach gréasáin seo: http://archives.tcm.ie/irishexaminer/2008/03/11/story57467.asp

•         Tréimhse Oiliúna: Ó tharla go bhfuil an Ghaeilge anois ina teanga oifigiúil oibre de chuid an AE is féidir le Gaeilgeoirí cur isteach ar thréimhse oiliúna (nó 'stage' mar a thugtar go minic uirthi) agus seal a chaitheamh i mbun oibre in Aonad Gaeilge an Choimisiún Eorpaigh (an Bhruiséil). D'oirfeadh an tréimhse oiliúna do mhic léinn Ghaeilge agus do mhic léinn dlí a bhfuil an chéim bainte amach acu, ach is amhlaidh is féidir le pé duine incháilithe ag a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge cur isteach uirthi. Is iontach an deis é seo cúig mhí a chaitheamh sa tseirbhís aistriúcháin is mó ar domhan.

Tá na sonraí praiticúla go léir (spriocdhátaí srl.) i dtaca leis an tréimhse oiliúna le fáil anseo. Ós rud é nach bhfuil baint ag Aonad na Gaeilge féin leis an bpróiseas roghnúcháin, ní miste scríobh (i nGaeilge nó i mBéarla) chuig an seoladh teagmhála atá luaite ar an leathanach gréasáin thuas má bhíonn aon cheisteanna praiticiúla ann.

 

Teagmháil:

Seoladh poist:
Commission européenne
DG Traduction
Unité de langue irlandaise
Bureau: G-12 03/107
Bruxelles
An Bheilg

R-phost: DGT-GA-00-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Teil: +32 2 2957800

Facs: +32 2 2921500

 

 

    Arna nuashonrú: Samhain 2009
Last update: 30/10/2010  |Top