Cosán nascleanúna

Eolas d'Iriseoirí - Tuairisciú a dhéanamh ó Éirinn
Print

Is minic nach éasca tuairisciú a dhéanamh ar an Aontas Eorpach i ngeall ar achar slí, ar theangacha, ar an gcomhdhéanamh institiúideach agus ar chastacht na reachtaíochta. Seo treoir mhearthagartha d'iriseoirí le go bhfaighidh siad an fhaisnéis a theastaíonn uathu go tapa.

Tá roinnt nasc cultúrtha, spóirt agus sóisialta sa doiciméad seo le go bhféadfaidh tú tuairisciú a dhéanamh ar níos mó ná an AE sa Bhruiséil amháin.

Tá eolas faoi ról Phreasoifig Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn agus sonraí teagmhála don fhoireann preasa ar fáil anseo.

Ag tús gach míosa, eisíonn an Phreasoifig i mBaile Átha Cliath liosta de na himeachtaí atá amach romhainn. Is dátaí tábhachtacha i saol an Choimisiúin, na Comhairle agus na Parlaiminte atá iontu sin, dátaí ar a n-eagrófar cruinnithe, a n-eiseofar beartais nó a mbeidh cinneadh tábhachtach le déanamh. D'fhéadfadh na dátaí sin athrú agus ba cheart seiceáil le Preasoifig an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn chun an t-eolas is deireanaí a fháil. Féach anseo msw8 - 246 KB [246 KB] le Réamhchlár Nuachta Deireadh Fómhair 2015 a fheiceáil.

Na suímh ghréasáin is tábhachtaí

An tAontas Eorpach

Is é Europa an príomhshuíomh gréasáin a thugann eolas faoi gach rud atá ag tarlú san AE. Cuimsíonn an suíomh gréasáin sin Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach agus an Chomhairle Eorpach.

Conas nascleanúint a dhéanamh trí EUROPA

http://searcheuropa.eu

Tá breis agus 17,000,000 leathanach ar Europa. Tá sé ar cheann de na suímh ghréasáin is mó ar domhan. Cé go bhfuil feidhmeanna cuardaigh inmheánacha ar an suíomh, is minic is éasca inneall cuardaigh ar nós Google a úsáid.

Leid: Má chuireann tú "Site=europa.eu" isteach i do chuardach cuirfear srian ar thorthaí an chuardaigh.

Tá inneall cuardaigh sonrach http://www.eu4journalists.eu ag an Lárionad Iriseoireachta Eorpach sa Bhruiséil. Is uirlis úsáideach í le torthaí cuardaigh beachta a fháil.

 

Seat de scáileán leathanach baile an Choimisiúin EorpaighAn Coimisiún Eorpach

Tá a chuid féin de shuíomh Europa ag an gCoimisiún Eorpach.

Is iad na hArd-Stiúrthóireachtaí na codanna éagsúla den Choimisiún a dhéileálann le beartais. Is cosúil iad beagán le ranna rialtais agus bíonn Coimisinéir i gceannas orthu. Déileálann siad le réimsí amhail an Comhshaol, an tIomaíochas agus Beartas Réigiúnach.

Is féidir teacht ar réimsí beartais éagsúla ón leathanach gréasáin seo: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

Barr

An tSeirbhís Urlabhraithe sa Bhruiséil

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm

Má theastaíonn agallamh uait faoi cheist áirithe tá urlabhraí ar fáil i ngach réimse beartais. Cuirfidh tú eolas ar a n-ainmneacha agus a n-uimhreacha gutháin ag an nasc thuas.

Preaseisiúintí Laethúla RAPID

http://europa.eu/rapid/searchAction.do

Is é RAPID an tseirbhís laethúil a thugann preaseisiúintí agus faisnéis chúlra faoi na preaseisiúintí is déanaí ón gCoimisiún Eorpach (as na 27 Ard-Stiúrthóireacht). Déantar an tseirbhís sin a nuashonrú gach lá ag meán oíche (tar éis phreasagallamh laethúil an Choimisiúin).

Barr

Treoirleabhar d'Iriseoirí ó Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/index_en.htm

Cuireadh an treoirleabhar seo le chéile le cuidiú le daoine nua a oibríonn le lucht an phreasa sa Bhruiséil eolas a slí a fháil. Tugann sé eolas faoi na ranna éagsúla, faoi na daoine a oibríonn iontu, agus tugtar liosta de na seirbhísí a chuireann an Coimisiún ar fáil. Tá go leor de na naisc sin cuimsithe freisin i gcodanna eile den doiciméad seo.

Barr

Creidiúnú preasa leis an gCoimisiún Eorpach

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/accreditation/index_en.htm

Úsáid an nasc seo thuas le creidiúnú a fháil freastal ar phreasagallaimh an Choimisiúin Eorpaigh agus imeachtaí sa Bhruiséil.

Barr

Preasoifig Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Seat de scáileán leathanach baile Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in ÉirinnTá Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn suite i mBaile Átha Cliath agus tig linn go leor de do cheisteanna a fhreagairt.

Cuirtear eolas ar fáil sa Phreasoifig i dtaobh ábhair a bhaineann le hÉirinn agus le ceantair éagsúla na tíre.

Ceann Preasa: Ruth Deasy
Teil: 01 634 1120
Ríomhphost: ruth.deasy@ec.europa.eu

Oifigeach Idirchaidrimh Taighde: Alicia O'Rourke
Teil: 01 634 1111
Ríomhphost: alicia.o'rourke@ec.europa.

Eagarthóir Gréasáin agus Cúntóir don Cheannaire Preasa: Gráinne Galvin
Teil: 01 634 1131
Ríomhphost: grainne.galvin@ec.europa.eu

Cúntóir don Rannóg Preasa: Olivia Crinion
Teil: 01 634 1180
Ríomhphost: olivia.crinion@ec.europa.eu

Nuachtlitir sheachtainiúil Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Lógó na nuachtlitreachhttp://ec.europa.eu/ireland/press_office/newsletter/index_en.htm

Eisíonn Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn nuachtlitir sheachtainiúil faoi na himeachtaí a tharlóidh san Ionadaíocht agus faoi fhorbairtí nua beartais. Is féidir clárú don nuachtlitir sin ach scríobh chuig Gráinne Galvin san Ionadaíocht.

Réamhphleanáil - Réamhchlár Nuachta

Seat de scáileán an Réamhchláir NuachtaAg tús gach míosa, eisíonn an Phreasoifig i mBaile Átha Cliath liosta de na himeachtaí atá á n-eagrú. Is dátaí tábhachtacha i saol an Choimisiúin, na Comhairle agus na Parlaiminte iad ar a n-eagrófar cruinnithe, a n-eiseofar beartais nó a mbeidh cinneadh tábhachtach le déanamh. D'fhéadfadh na dátaí sin athrú agus ba cheart seiceáil le Preasoifig an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn chun an t-eolas is deireanaí a fháil.

Féach anseo msw8 - 246 KB [246 KB] le Réamhchlár Deireadh Fómhair 2015 a fheiceáil.

Barr

Raidió EC

Seat de scáileán leathanach baile Thuairiscí Raidió an Choimisiúin Eorpaighhttp://www.radioec.com/

Déantar agallaimh nuachta le Coimisinéirí agus urlabhraithe a thaifeadadh agus a eagrú i ngearróga fuaime nuachta. Déantar script réamhrá, achoimre ar an scéal, liosta na n-agallaithe, fad an agallaimh agus iarfhocal a chur ar an suíomh seo le híoslódáil agus le húsáid ag stáisiúin raidió i bPoblacht na hÉireann.

Tá an obair sin á bainistiú ag an gconraitheoir seachtrach, Quadrant.

Is féidir le stáisiúin raidió a iarraidh agallamh sonrach a thaifeadadh agus é a fhothú ar ais chucu, nó agallamh beo dhá threo a dhéanamh, ach teagmháil a dhéanamh le:

Ken Murray
Ríomhphost: ken.murray@quadrant.uk.com

Barr

Seirbhís Closamhairc an Choimisiúin Eorpaigh

Seat de scáileán leathanach baile na Seirbhíse Closamhairchttp://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

Cuirtear gearróga físe, comhaid fuaime agus grianghraif ar fáil ar an suíomh gréasáin seo agus is féidir le hiriseoirí iad a úsáid mar a thograíonn siad féin. Beidh ar úsáideoirí clárú i dtosach leis na píosaí scannáin a úsáid agus tabharfar ainm úsáideora agus pasfhocal dóibh. Ní ghlacann an próiseas sin ach 20 soicind nó mar sin.

Ar na píosaí scannáin sin tá an preasagallamh laethúil, agallaimh le daoine sa Choimisiún faoi imeachtaí an lae agus faisnéis faoi mhórimeachtaí.

Caith súil ar fheasachán seachtainiúil na Seirbhíse Closamhairc le heolas a fháil faoi na mórimeachtaí atá clúdaithe ag EbS (Europe by Satellite), na gearróga físe agus na grianghraif is fearr ón tseachtain roimhe sin agus na mórimeachtaí atá ar Fhéilire an AE don tseachtain ina dhiaidh sin.


Craoladh beo ón gCoimisiún Eorpach

http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_assist_en.cfm

Stiúideo sa Choimisiún Tá stiúideonna gairmiúla teilifíse agus raidió ag an gCoimisiún Eorpach agus tá fáil orthu saor in aisce ónár n-oifigí sa Bhruiséil

Le heolas a fháil faoin tslí iad a chur in áirithe déan teagmháil díreach leo ar:

Teil: 00 32 2 295 21 23
Audiovisual Planning office
Berlaymont -1/ME23
B - 1049 an Bhruiséil
An Bheilg

Tá stiúideonna ar fáil i bParlaimint na hEorpa ag an nasc seo.

Tá stiúideonna ar fáil sa Chomhairle ag an nasc seo.

Barr

Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn

Seat de scáileán ó shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa in Éirinnhttp://www.europarl.ie/

Tig le hOifig Pharlaimint na hEorpa i mBaile Átha Cliath agallaimh a eagrú le Feisirí na Parlaiminte, agus cuireann sí eolas ar fáil faoi chinntí na Parlaiminte.

Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn
43 Sráid Theach Laighean
Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 605 7900

An nuacht is déanaí ó Pharlaimint na hEorpa

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm

Nuacht ó Pharlaimint na hEorpa

Uair sa mhí, ar an Aoine roimh sheisiún iomlánach na Parlaiminte in Strasbourg eisíonn an Oifig in Éirinn Nuachtlitir le heolas ar na míreanna atá le plé ar chlár oibre na Parlaiminte. Tá tuilleadh eolais le fáil ar:

Feisirí na hÉireann

Tugtar eolas ar an leathanach seo a leanas ar dhá Fheisire dhéag na hÉireann agus tá naisc ann lena suímh ghréasáin phearsanta leis an bhfaisnéis is déanaí faoi bheartais agus cinntí ina bhfuil siad páirteach.

http://www.europarl.ie/en/european_elections_in_ireland.html

Barr

Foinsí oifigiúla eile

Buanionadaíocht na hÉireann chuig an AE

http://web.dfa.ie/home/index.aspx?id=44998

Is í an Bhuanionadaíocht ionadaí na hÉireann sa Bhruiséil. Is í an oifig sin súile agus cluasa na hÉireann sa Bhruiséil agus oibríonn sí i gcomhar le comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun reachtaíocht agus beartais a dhréachtú.

Oifigeach Preasa: Marcella Smyth
50 Rue Froissart,
B-1040 an Bhruiséil
Teil: 00-32-2-282-3318
Ríomhphost: marcella.smyth@dfa.ie

Seat de scáileán ó shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí EachtrachaAn Roinn Gnóthaí Eachtracha

www.dfa.ie

Is í an Roinn Gnóthaí Eachtracha an Roinn Rialtais is mó a dhéileálann leis na hInstitiúidí Eorpacha sa Chomhairle Eorpach. Mar sin féin, bíonn obair ar siúl idir beagnach gach roinn Rialtais agus na hInstitiúidí Eorpacha.

Teagmháil don Phreasoifig:
80 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 4780822

Seat de scáileán leathanach baile Chomhairle an Aontais EorpaighComhairle an Aontais Eorpaigh (Comhairle na nAirí)

http://www.consilium.europa.eu

Is í an Chomhairle an príomhchomhlacht cinnteoireachta san Aontas Eorpach. Tagann airí rialtais na mBallstát le chéile go rialta leis an treo ina bhfuil beartas an AE ag dul a shocrú. Ag brath ar an gceist atá ar an gclár, beidh an t-aire atá freagrach as an ábhar sin i ngach tír i láthair (m.sh. gnóthaí eachtracha, airgeadas, gnóthaí sóisialta, iompar, talmhaíocht, srl.).

Bíonn Uachtaránacht na Comhairle ag Ballstát amháin go ceann tréimhse sé mhí agus glacann na Ballstáit uile uainíocht ar a chéile. Is ag an nGréig atá an uachtaránacht go dtí an 31 Iúil 2014: http://www.gr2014.eu/

Comhairle an Aontais Eorpaigh- An Ardrúnaíocht
Foirgneamh Justus Lipsius,
An Phreasoifig,
Rue de la Loi, 175,
B-1048 an Bhruiséil
Teil: 00 32 2 281 63 19

Seat de scáileán leathanach baile Oifig Réigiún na hÉireannOifig Réigiún na hÉireann

http://www.iro.ie/

Bunaíodh Oifig Réigiún na hÉireann mar acmhainn sa Bhruiséil do chomhaltaí na hÉireann ar Choiste na Réigiún agus dá n-údaráis réigiúnacha. Tá go leor eolais acu faoi dheontais agus faoi mhaoiniú.

Oifigeach Clár agus Cumarsáide
Ronan Gingles
Oifig Réigiún na hÉireann
2ú hurlár
Rond-Point Schuman, 11
B-1040 an Bhruiséil
Ríomhphost: ronan.gingles@iro.ie
Teil: 00 32 2 230 0820


Seat de scáileán ó shuíomh gréasáin an Lárionaid Eorpaigh do ThomhaltóiríAn Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí

http://www.eccireland.ie/

Tugann an ECC comhairle faoi chearta tomhaltóirí agus iad ag ceannach earraí nó seirbhísí i dtír Eorpach eile. Déanann siad idirghabháil díreach le trádálaí i dtír Eorpach eile má theastaíonn cabhair ó thomhaltóirí.

Bainisteoir: Ann Neville
An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí,
13A Sráid Uí Chonaill Uacht.,
Baile Átha Cliath 1
Ríomhphost: aneville@eccireland.ie
Teil: 01 809 0600 / 087 940 9760

Seat de scáileán leathanach baile Chúirt Bhreithiúnais na hEorpaCúirt Bhreithiúnais na hEorpa

Is é seo an leibhéal is airde Cúirte san AE agus cinntíonn sí go gcomhlíontar an dlí maidir le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm na gConarthaí bunaitheacha. Tá preaseisiúintí faoi imeachtaí breithiúnacha agus faoi bhreithiúnais ar fáil ar an suíomh gréasáin.

www.curia.europa.eu

Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach
L-2925 Lucsamburg
Teil: 00 352 4303 1000

Barr

Naisc chultúrtha leis an mBeilg

Club na hÉireann sa Bheilg
http://www.irishclub.be

Suíomh Idirlín Iománaíochta & Camógaíochta na Beilge
http://www.hurling.be

FC Irlande - Club Sacair na hÉireann sa Bheilg
http://www.fcirlande.be

Brussels Celtic - Club Rugbaí na hÉireann sa Bheilg
www.brusselsceltic.com 

Anam Beo - an chéad iris Ghaeilge sa Bhruiséil
Eagarthóir: Denis J.G.F. Vaughan Buckley
pobal.gaeilge@gmail.com 

Institiúid na hÉireann san Eoraip (Coláiste Lováin) 
http://www.leuveninstitute.eu/site/index.php

Eolaire de thithe ósta na hÉireann sa Bheilg
http://www.irishpubsdirectory.com/Belgium.htm

Máistrí Sláinte an Chladaigh
Cruinnithe ilteangacha (10 dteanga)
Maureen Delaney
claddagh.toastmasters@gmail.com 

Shantalla
http://folkworld.de/10/e/shanta.html
Banna ceoil atá sa Bheilg. Is Éireannaigh nó Albanaigh na ceoltóirí uile.

Na hÉireannaigh ar mhór-roinn na hEorpa
http://www.europeanirish.com/index.php

Nuacht agus eolas don phobal idirnáisiúnta sa Bheilg
http://www.expatica.com/be/main.html

Irish Theatre Group, Brussels
http://www.irishtheatregroup.com/

Barr

Uirlisí eile gréasáin

Euractiv.com

Suíomh gréasáin neamhoifigiúil faisnéise AE. Na hailt agus na díospóireachtaí is déanaí faoi réimse leathan ceisteanna.  

http://www.euractiv.com

Europarl.tv

http://www.europarltv.europa.eu/                                               

Bealach teilifíse a dhíríonn ar phlé faoi cheisteanna Eorpacha ó Pharlaimint na hEorpa. Craoltar na seisiúin iomlánacha beo ar líne.

EUTube         

http://www.youtube.com/eutube

Bealach Youtube a dhíríonn ar thionscnaimh agus ar fhorbairtí san Aontas Eorpach.

Seat de scáileán ó leathanach bhlaganna na gCoimisinéiríBlaganna na gCoimisinéirí Eorpacha

http://blogs.ec.europa.eu/

Tá 7 Choimisinéir ann a bhíonn ag blagáil go rialta. Tugann sé sin dearcadh níos pearsanta faoina gcuid oibre don léitheoir.

Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn ar Twitter

http://twitter.com/Eurireland

Barr
Nuashonrú is déanaí: 30/09/2015  |Barr