Cosán nascleanúna

Teagmhálacha preasa
Print

Maidir leis an bPreasoifig

Bíonn Preasoifig na hIonadaíochta ag obair le preas na hÉireann a choimeád ar an eolas faoi ghnóthaí Eorpacha agus chun feasacht a ardú faoi ról an Aontais Eorpaigh i saol na saoránach in Éirinn. Déanann an Phreasoifig é sin trí chuidiú le meáin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla na hÉireann ina dtuairisciú ar an AE.

Tugann an Oifig freagra ar raon leathan fiosruithe ón bpreas agus ó na meáin eile faoi cheisteanna AE. Thairis sin, cuireann sí le tuairisciú cruinn ar an AE sna meáin trí theagmhálacha rialta a thionscnamh leis na meáin agus trí phreaseisiúintí faoi ábhair AE atá inspéise do mhuintir na hÉireann a chruthú. Fairis sin, eagraíonn sí ócáidí cumarsáide agus faisnéise agus ionadaíonn sí an Coimisiún ag preasagallaimh in Éirinn.

Socraíonn an Oifig go mbuailfidh preas na hÉireann le Coimisinéirí Eorpacha atá ar cuairt. Cabhraíonn sé sin le próifíl an Choimisiúin a chur chun cinn in Éirinn. Cúram tábhachtach eile atá ar an bPreasoifig, sin tuairisciú chuig Coimisinéirí agus chuig feidhmeannaigh sa Bhruiséil ar ghnéithe de shaol polaitiúil agus gnó na hÉireann a bhaineann leis an AE.

Is minic a thugann an Ionadaíocht agallaimh ardcháilíochta go díreach ón oifig, mar shampla, le dearcadh an Choimisiúin ar nuacht nó ar imeachtaí in Éirinn a thabhairt, nó le míchruinnis san meáin faoin Aontas Eorpach a fhreagairt.

Cuireann an Phreasoifig nuachtlitir English (en) sheachtainiúil amach freisin, ina ndírítear ar cheisteanna AE atá inspéise don ghnáthphobal.

Ceannaire Preasa: Peter Power (teil: 01.634.1120, peter.power@ec.europa.eu)

Oifigeach Preasa: Ciara Eustace (teil: 01.634.1118, ciara.eustace@ec.europa.eu)

Oifigeach Idirchaidrimh Taighde: Alicia O'Rourke (teil: 01.634.1107, alicia.o'rourke@ec.europa.eu)

Eagarthóir gréasáin agus cúntóir don Cheannaire Preasa: Gráinne Galvin (tel: 01.634.1131, grainne.galvin@ec.europa.eu)

Cúntóir don Rannóg Preasa: Olivia Crinion (teil: 01.634.1180, olivia.crinion@ec.europa.eu)
Nuashonrú is déanaí: 15/11/2013  |Barr