Cosán nascleanúna

An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Mar thacaíocht duit le do chearta agus d'oibleagáidí faoi dhlí an AE a thuiscint agus a fheidhmiú, tá An Eoraip Agatsa - Comhairlear fáil a thugann comhairle phearsanta agus saor in aisce ar do chearta san AE - i do theanga féin agus laistigh de sheachtain ón iarratas a fháil. Ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá soiléiriú ar dhlí na hEorpa faoi mar a théann sé i bhfeidhm ar do chás féin, míniú faoin tslí a dtig leat do chearta AE a fheidhmiú agus conas sásamh a fháil nó treorófar thú chuig comhlacht eile a bheidh in ann cabhrú leat más gá. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an bhfoirm ghréasáin.

Chun ceisteanna níos simplí faoin AE a chur, déan teagmháil le EUROPE DIRECT ar uimhir shaorghlao - 00800 6 7 8 9 10 11.

Má theastaíonn uait do chás a phlé le comhairleoir, is féidir coinne a chur in áirithe le An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí.

An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí

Siobhán Duffy, Comhairleoir DlíIs dlíodóir í an Comhairleoir Dlí agus bíonn sí ar fáil le heolas agus comhairle a thabhairt faoi do chearta san AE, ach coinne a dhéanamh roimh ré. Is féidir coinne a dhéanamh do sheisiún comhairliúcháin le Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa ag an uimhir 01 634 1111 nó ar ríomhphost chuig eu-ie-info-request@ec.europa.eu nó ar choinne pearsanta trí Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn atá suite in Áras an Aontais Eorpaigh, 18 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2. Tá Ms. Duffy ar fáil do sheisiúin chomhairliúcháin ar feadh leath la gach mí. Is féidir coinne a dhéanamh d’aon de na dátaí seo a leanas:

  • Dé Chéadaoin, 19 Samhain (ar maidin)
  • Dé Luain, 15 Mí na Nollag (ar maidin)

Is comhairle neamhspleách a thugann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa agus níor chóir a mheas gurb é tuairim an Choimisiúin Eorpaigh atá ann agus níl an Coimisiún faoi cheangal ag an gcomhairle a thugtar.

Tugann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa cur i láthair agus seimineáir freisin do ghrúpaí a bhfuil spéis acu in ábhair ar nós "Do chearta mar Shaoránach san AE", "Cearta Daoine Scothaosta san AE" agus "Teidlíochtaí Dlíthiúla do Mhná san AE". Más ball d'eagraíochta thú a mbeadh spéis agat i gcur i láthair dá leithéid, ba bhreá leis an gComhairleoir Dlí cloisteáil uait.

Tá gach seirbhís a chuireann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa ar fáil saor in aisce.
Nuashonrú is déanaí: 23/10/2014  |Barr