Cosán nascleanúna

An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí
Print

Mar thacaíocht duit le do chearta agus d'oibleagáidí faoi dhlí an AE a thuiscint agus a fheidhmiú, tá An Eoraip Agatsa - Comhairlear fáil a thugann comhairle phearsanta agus saor in aisce ar do chearta san AE - i do theanga féin agus laistigh de sheachtain ón iarratas a fháil. Ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá soiléiriú ar dhlí na hEorpa faoi mar a théann sé i bhfeidhm ar do chás féin, míniú faoin tslí a dtig leat do chearta AE a fheidhmiú agus conas sásamh a fháil nó treorófar thú chuig comhlacht eile a bheidh in ann cabhrú leat más gá. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an bhfoirm ghréasáin.

Chun ceisteanna níos simplí faoin AE a chur, déan teagmháil le EUROPE DIRECT ar uimhir shaorghlao - 00800 6 7 8 9 10 11.

Má theastaíonn uait do chás a phlé le comhairleoir, is féidir coinne a chur in áirithe le An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí.

An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí

Siobhán Duffy, Comhairleoir DlíIs dlíodóir í an Comhairleoir Dlí agus bíonn sí ar fáil le heolas agus comhairle a thabhairt faoi do chearta san AE, ach coinne a dhéanamh roimh ré. Is féidir coinne a dhéanamh do sheisiún comhairliúcháin le Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa ar ríomhphost chuig eu-ie-info-request@ec.europa.eu nó ar choinne pearsanta trí Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn atá suite in Áras an Aontais Eorpaigh, 12-14 Sráid an Mhóta Íochtar, Baile Átha Cliath 2. Tá Ms. Duffy ar fáil do sheisiúin chomhairliúcháin ar feadh leath la gach mí. Is féidir coinne a dhéanamh d’aon de na dátaí seo a leanas:

  • Dé Mairt, 29 Meán Fómhair (ar maidin)
  • Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair (ar maidin)
  • Dé Luain, 30 Samhain (ar maidin)
  • Déardaoin, 17 Mí na Nollag (ar maidin)

Is comhairle neamhspleách a thugann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa agus níor chóir a mheas gurb é tuairim an Choimisiúin Eorpaigh atá ann agus níl an Coimisiún faoi cheangal ag an gcomhairle a thugtar.

Tugann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa cur i láthair agus seimineáir freisin do ghrúpaí a bhfuil spéis acu in ábhair ar nós "Do chearta mar Shaoránach san AE", "Cearta Daoine Scothaosta san AE" agus "Teidlíochtaí Dlíthiúla do Mhná san AE". Más ball d'eagraíochta thú a mbeadh spéis agat i gcur i láthair dá leithéid, ba bhreá leis an gComhairleoir Dlí cloisteáil uait.

Tá gach seirbhís a chuireann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa ar fáil saor in aisce.
Nuashonrú is déanaí: 26/08/2015  |Barr