Cosán nascleanúna

Ionaid Doiciméadúcháin Eorpacha (EDC)
Print

Chun cur le seirbhís faisnéise na hIonadaíochta bhunaigh an Coimisiún ionaid doiciméadúcháin i roinnt ollscoileanna in Éirinn. Tá réimse leathan de dhoiciméadacht AE ar fáil sna hionaid sin agus déantar iad a nuashonrú go rialta.

Seo a leanas eolas teagmhála do na hionaid doiciméadúcháin:

Baile Átha Cliath:
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an Roinn Foilseachán Oifigiúil
Leabharlann James Joyce, Belfield, Baile Átha Cliath 4
Teagmháil: Mark Tynan
Teil: (01) 716-7165
Ríomhphost: Mark.Tynan@ucd.ie
Suíomh gréasáin: Leabharlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Leabharlann Choláiste na Tríonóide, Foilseacháin Oifigiúla
An Leabharlann, Sráid an Choláiste, Baile Átha Cliath 2
Teil: (01) 896 1661
Facs: (01) 896 3774
Ríomhphost: edcl@tcd.ie
Suíomh gréasáin: Leabharlann Choláiste na Tríonóide

Corcaigh:
Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ionad Doiciméadúcháin Eorpach Robert Schuman
Leabharlann Boole, Corcaigh
Teagmháil: Helen Mulcahy, Leabharlannaí Dlí agus Foilseachán Oifigiúil
Teil: (021) 490 2983
Ríomhphost: htmulcahy@ucc.ie
Suíomh gréasáin: Ionad Doiciméadúcháin COC

Gaillimh:
OÉ Gaillimh, Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, Gaillimh
Teagmháil: Hugo Kelly
Leabharlannaí Dlí, Foilseachán Oifigiúil agus EDC
Teil. (091) 493 359
Facs: (091) 522 394
Ríomhphost: hugo.kelly@nuigalway.ie
Suíomh gréasáin: Ionad Doiciméadúcháin OÉ Gaillimh

Luimneach:
Leabharlann Glucksman
Ollscoil Luimnigh
Campas Plassey
Caladh an Treoigh
Co. Luimnigh
Teagmháil: Pattie Punch, Leabharlannaí
Teil: (061) 202 185
Facs: (061) 330 271
Ríomhphost: Pattie.Punch@ul.ie
Suíomh gréasáin: Ionad Doiciméadúcháin Ollscoil Luimnigh




Nuashonrú is déanaí: 23/06/2015  |Barr