Cosán nascleanúna

An bhfuil ceist agat faoin AE? Tabharfaidh Europe Direct freagra ort.
Print

Tá mé ag bogadh thar lear san Eoraip – cá bhfaighidh mé cead cónaithe? Cad iad na rialacha maidir le táillí fánaíochta? Cuireadh m'eitilt ar ceal - cad iad na cearta atá agam? Ar shuíomh gréasáin An Eoraip Agatsagheobhaidh tú freagraí ar cheisteanna den sórt sin faoi do chearta agus leidí praiticiúla a chuideoidh leat agus tú ag bogadh timpeall an AE.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi cheisteanna a bhaineann leis an AE tabhair cuairt ar lársheirbhís faisnéise Europe Directnó glaoigh ar 00 800 6 7 8 9 10 11.

Má tá comhairle nó cuidiú uait i do cheantarsa, nó tacaíocht uait le haghaidh fóram áitiúil plé agus feasachta ar bheartais an AE, déan teagmháil leis an ionad faisnéise áitiúilis gaire duitse.

 

 

Lógó Europe DirectTugann an Coimisiún Eorpach tacaíocht do ghréasán soláthróirí faisnéise in Éirinn, Ionaid Faisnéise Europe Direct san áireamh. Is é an cuspóir atá leis an ngréasán sin faisnéis agus comhairle faoi bheartais an AE a scaipeadh, díospóireacht áitiúil agus réigiúnach a chothú faoin AE, deis a thabhairt d'institiúidí na hEorpa eolas a scaipeadh ar bhonn áitiúil agus réigiúnach agus deis a thabhairt don phobal aiseolas a thabhairt d'institiúidí an AE.

Tá deich nIonad Faisnéise ag Europe Direct in Éirinn ina gcuirtear na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

  • tugtar freagraí ar cheisteanna faoi chearta AE, maoiniú, srl.
  • tugtar cuireadh chuig imeachtaí áitiúla faisnéise/líonraithe AE
  • doiciméid agus foilseacháin AE
  • tagairtí d'fhoinsí eile faisnéise
  • sonraí teagmhála d'eagraíochtaí ábhartha

Seo sonraí teagmhála na nIonad Faisnéise:

EDIC - Baile Bhlainséir
Bainisteoir: Susan Lovatt
An Lárionad Cathrach, Lárionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Teil: (01) 890 5784, Facs: (01) 890 5786
Ríomhphost: susan.lovatt@fingalcoco.ie

EDIC - Béal Átha na Sluaighe, Gaillimhe
Bainisteoir: Kieran Shaughnessy
Sráid an Chumainn, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe
Teil: (090) 964 3464, Facs: (091) 565 039
Ríomhphost: ballinasloe@galwaylibrary.ie

EDIC - An Cheathrú Rua, Gaillimhe
Bainisteoir: Peter Rabbit
An Scailp Chultúrtha, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Teil: (091) 595 733, Facs: (091) 565 039
Ríomhphost: puimhochain@galwaylibrary.ie

EDIC - Dún na nGall agus an Gaeltacht 
Bainisteoir: Helen McNutt
An Lárleabharlann, Bóthar Oilibhéir Pluincéid, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Teil: (074) 912 4950, Facs: (074) 912 4950
Ríomhphost: eudirect@donegallibrary.ie

EDIC – Ghaoth Dobhair agus an Gaeltacht
Bainisteoir: Laura Nic Nuad
Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair,
Aislann Gaoth Dobhair,
Páirc Ghnó, Na Doire Beaga,
Countae Dhún na nGall.
Teil: (074) 956 0862
Ríomhphost: eudirect@donegallibrary.ie

EDIC - Dún Dealgan
Bainisteoir: Sheila Tierney
Sráid Roden, Dún Dealgan, Co. Lú
Teil: (042) 935 3190
Facs: (042) 933 7635
Ríomhphost: libraryhelpdesk@louthcoco.ie

EDIC – Mallow
Bainisteoir: Grace Hooley / Rory Bunce
Mallow Library,
Thomas Davis St., Mallow, Co. Cork.
Teil: (022) 21821
Ríomhphost: mallow.library@corkcoco.ie

EDIC – Mountmellick
Bainisteoir: Enda McEvoy
Mountmellick Library
O'Moore Street, Mountmellick, Co. Sligo
Teil: (057) 8644572
Ríomhphost: emcevoy@laoiscoco.ie 

EDIC – Sligeach
Bainisteoir: Brenda Cawley
Lárleabharlann Shligigh
Sráid Stiofáin, Sligeach
Teil: 071 9111675
Ríomhphost: bcawley@sligococo.ie

 
EDIC – Tubbercurry
Bainisteoir: Jim Horan
Teach Laighne, Humbert Street, County Sligo
Teil: (071) 9111721 / 918 5240
Ríomhphost: jimhoran@sligococo.ie

EDIC - Port Láirge
Bainisteoir: Jane Cantwell
Lána Mhuire, Port Láirge
Teil: (051) 849975, Facs:  (051) 850031
Ríomhphost: europedirect@waterfordcity.ie

Le breis eolais a fháil faoi na gníomhaíochtaí a eagraítear sna hIonaid Faisnéise in Éirinn caith súil ar www.europedirect.ie
Nuashonrú is déanaí: 07/04/2016  |Barr