Cosán nascleanúna

Cuairteanna
Print

Mic léinn ag tabhairt cuairte ar an IonadaíochtCuireann Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh fáilte roimh aíonna go rialta ó bhunscoileanna, ó scoileanna dara leibhéal agus ó ollscoileanna.

De ghnáth maireann cuairt thart ar uair an chloig agus is féidir cur i láthair a bheith san áireamh ar stair agus ar fhorbairt an Aontais Eorpaigh nó cur i láthair an DVD Éire agus an tAontas Eorpach agus tráth na gceist bunaithe ar eolas na ndaltaí faoin AE (iarrtar ar chuairteoirí aon ábhar ar leith is mian leo go gclúdófaí le linn na cuairte a chur in iúl dúinn nuair a chuirtear an chuairt in áirithe).

B'fhéidir go mbeadh suim ar leith ag múinteoirí meánscoile a bhíonn ag plé le OSSP, an idirbhliain agus Stair nó Gnó ar leibhéal na hArdteistiméireachta cuairt a thabhairt ar an gCoimisiún Eorpach.

Is féidir le daltaí foghlaim faoi bheartais agus faoi institiúidí an Aontais Eorpaigh, faoin bpróiseas déanta cinntí agus faoin tionchar atá ag ballraíocht an AE ar Éirinn. Tá réimse leathan foilseachán agus ábhar don seomra ranga ar fáil saor in aisce ón Ionadaíocht.

Tá an oifig suite ar Shráid Dhásain i lár chathair Bhaile Átha Cliath, faoi cheann achair ghairid de shiúl na gcos ó Theach Laighin, ó Ard-Mhúsaem na hÉireann agus ón Leabharlann Náisiúnta.

Chun cuairt a eagrú do do rang iarrtar ort dul i dteagmháil leis an Oifigeach Oideachais, Joan Flanagan joan.flanagan@ec.europa.eu.

Eagraíonn Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn líon teoranta cuairteanna ar institiúidí an AE sa Bhruiséil do mhúinteoirí scoile.

Feictear thíos le haghaidh sonraí agus íomhánna ó chuairteanna a tugadh le gairid.

An Grúpa os comhair cheanncheathrú an Choimisiúin Eorpaigh sa BhruiséilIúil 2012: Tugann múinteoirí bunscoile as Éirinn cuairt ar an mBruiséil

Thug grúpa de 21 múinteoir bunscoile cuairt ar an mBruiséil an 9 agus an 10 Iúil (2012), áit ar thug siad cuairt ar an gCoimisiún Eorpach, ar an bParlaimint agus ar Bhuanionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach.

Tá na múinteoirí ar fad páirteach sa chéim phíolótach de thionscnamh nua atá ag rialtas na hÉireann do bhunscoileanna - an clár 'Réalt Gorm'. Tá sé mar aidhm leis an gclár tuiscint agus eolas níos fearr ar an Aontas Eorpach a chothú i measc bhunscoileanna na hÉireann trí thionscadail agus trí ghníomhaíochtaí sa seomra ranga.

Mar chuid den chuairt tugadh cur i láthair ar réimse ábhar éagsúil. Ina measc bhí Cúinne na bPáistí agus Cúinne na Múinteoirí, an Clár 'Eoraip do Shaoránaigh', an beartas AE maidir le hilteangachas agus cuireadh tuiscint níos fearr ar institiúidí an AE. Thug an grúpa cuairt freisin ar Pharlaimint na hEorpa agus ar Bhuanionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach.
Tháinig aiseolas thar a bheith dearfach isteach ón ngrúpa. Thrácht múinteoir amháin ar an gcuairt mar seo a leanas: "Mothaím gur féidir liom filleadh ar an seomra ranga i Meán Fómhair agus mé lán díograise faoin AE agus tá mé ag súil le bheith ag teagasc faoin AE amach anseo."

D'eagraigh an Ionadaíocht i mBaile Átha Cliath an chuairt i gcomhar le Seirbhís Cuairteanna an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil, le hOifig na Parlaiminte Eorpaí in Éirinn, le Buanionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach agus le Roinn an Taoisigh.
Nuashonrú is déanaí: 07/04/2015  |Barr