Cosán nascleanúna

Acmhainní do bhunscoileanna
Print

Tá fairsingeacht mhór acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le páistí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Tá na cinn is mó ráchairt le fáil thíos agus naisc chucu.

Feictear anseo liosta iomlán de na leabhráin a fhoilsíonn an AE.

Lógó do láithreán gréasáinLáithreán gréasáin Chúinne na bPáistí

Is láithreán gréasáin do pháistí agus do dhaoine óga é 'Cúinne na bPáistí'. http://europa.eu/kids-corner/

Tá faisnéis ann faoi chearta páistí - m.sh. na cearta atá ag déagóirí a bhíonn ag obair, uimhreacha éigeandala an AE má tá páiste i gcontúirt - chomh maith le cluichí, tráthanna na gceist agus eolas faoin AE agus faoin na Ballstáit.

Clúdach "Let's Explore Europe"Let's Explore Europe

Tugann an leabhán seo faoi mhór-roinn na hEorpa, a timpeallacht agus a dúlra, a stair, a teangacha, Eorpaigh mór le rá agus fíricí faoin Aontas Eorpach.

Leathanaigh: 44
Formáid: A4

Image of posterTeagmháil trí theangacha

Póstaer lándaite atá ann ina liostaítear 23 teanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Formáid: A1

Clúdach Phas an Aontais EorpaighPas an Aontais Eorpaigh

Treoirleabhar faoin Eoraip is ea an pas nua atá dátheangach, dathannach, idirghníomhach agus pléisiúrtha. San áireamh sa phas tá réimse suimiúil fíricí agus figiúirí faoi gach ceann de na 28 Ballstát agus is foinse den scoth é do pháistí atá ag iarraidh foghlaim faoi phríomhchathracha an Aontais Eorpaigh, faoi shainchomharthaí tíre, faoi dhaoine mór le rá agus faoi bhia náisiúnta.

Leathanaigh: 136
Formáid: A6

Íomha ó chlúdach "Blossom Lane"Blossom Lane

Leabhar scéalta do pháistí atá ann faoi mhodhanna iompair atá neamhdhíobhálach don timpeallacht agus faoin díobháil a dhéanann carranna don timpeallacht.

Leathanaigh: 24
Formáid: A5

Íomhá ó chlúdach "A Present for Timmy"A Present for Timmy

Leabhar scéalta do pháistí faoin tábhacht bréagáin atá in-bhithmhillte agus neamhdhíobhálach don timpeallacht a cheannach.

Leathanaigh: 24
Formáid: A5

Íomhá ó chlúdach "Is seaimpín é Breandán"Is seaimpín é Breandán

Leabhar scéalta do pháistí atá ann faoi na buntáistí a bhaineann le hathúsáid agus le hathchúrsáil táirgí, in ionad táirgí nua a cheannach.

Leathanaigh: 24
Formáid: A5

Íomhá ó chlúdach "Dóchas do na Kayakos"Dóchas do na Kayakos

Leabhar scéaltaí do pháistí atá ann faoi thábhacht na bhforaoisí báistí don bhithéagsúlacht agus faoin drochthionchar a bhíonn ag dífhoraoisiú.

Leathanaigh: 20
Formáid: A5

Seat d'íomhá ón leabhar scéalta digiteach, Zoe makes a splash!"Zoe makes a splash!

Zoe makes a splash! is teideal do leabhar scéalta digiteach do pháistí idir 7 mbliana agus 11 bhliain d'aois agus is féidir é a íoslódáil saor in aisce. Insíonn sé scéal faoi bheirt pháiste fhiosracha a mínítear dóibh tábhacht an uisce don tsochaí. Tá frog fileata ann mar threoraí acu, a cuireann sé ar an airdeall iad faoi thionchar an uisce thruaillithe agus míníonn sé dóibh conas an truailliú a sheachaint. Déantar beochaintí spleodracha agus míreanna idirghníomhacha éadroma a chur trí na codanna oideachasúla, sin na codanna ina gcuireann úsáideoirí eolas ar an gcúrsa hidreolaíoch agus ar chóireáil uisce.

nótaí teagaisc ar fáil freisin chun gníomhaíochtaí bunaithe ar thionscadail a spreagadh sa seomra ranga.

Tá an leabhar seo ar fáil freisin mar Aip ar iTunesagus ar mhargadhAndroid
Nuashonrú is déanaí: 24/03/2016  |Barr