Cosán nascleanúna

Acmhainní do bhunscoileanna
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Tá fairsingeacht mhór acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le páistí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Tá na cinn is mó ráchairt le fáil thíos agus naisc chucu.

Feictear anseoliosta iomlán de na leabhráin a fhoilsíonn an AE.

Láithreán gréasáin Chúinne na bPáistí

Lógó do láithreán gréasáinIs láithreán gréasáin do pháistí agus do dhaoine óga é 'Cúinne na bPáistí'. http://europa.eu/kids-corner/

Tá faisnéis ann faoi chearta páistí - m.sh. na cearta atá ag déagóirí a bhíonn ag obair, uimhreacha éigeandala an AE má tá páiste i gcontúirt - chomh maith le cluichí, tráthanna na gceist agus eolas faoin AE agus faoin na Ballstáit.

Let's Explore Europe

Clúdach "Let's Explore Europe" Tugann an leabhrán seo faoi mhór-roinn na hEorpa, a timpeallacht agus a dúlra, a stair, a teangacha, Eorpaigh mór le rá agus fíricí faoin Aontas Eorpach.

Leathanaigh: 44
Formáid: A4

Pas an Aontais Eorpaigh

Leagan nua ar fáil ó Eanáir 2014 amach

Clúdach Phas an Aontais EorpaighTreoirleabhar faoin Eoraip is ea an pas pdf - 8 MB [8 MB] nua atá dátheangach, dathannach, idirghníomhach agus pléisiúrtha. San áireamh sa phas tá réimse suimiúil fíricí agus figiúirí faoi gach ceann de na 28 Ballstát agus is foinse den scoth é do pháistí atá ag iarraidh foghlaim faoi phríomhchathracha an Aontais Eorpaigh, faoi shainchomharthaí tíre, faoi dhaoine mór le rá agus faoi bhia náisiúnta.

Leathanaigh: 136
Formáid: A6

Blossom Lane

Íomha ó chlúdach "Blossom Lane"Leabhar scéalta do pháistí atá ann faoi mhodhanna iompair atá neamhdhíobhálach don timpeallacht agus faoin díobháil a dhéanann carranna don timpeallacht.

Leathanaigh: 24
Formáid: A5

A Present for TimmyÍomhá ó chlúdach "A Present for Timmy"

Leabhar scéalta do pháistí faoin tábhacht bréagáin atá in-bhithmhillte agus neamhdhíobhálach don timpeallacht a cheannach.

Leathanaigh: 24
Formáid: A5

Is seaimpín é Breandán

Íomhá ó chlúdach "Is seaimpín é Breandán"Leabhar scéalta do pháistí atá ann faoi na buntáistí a bhaineann le hathúsáid agus le hathchúrsáil táirgí, in ionad táirgí nua a cheannach.

Leathanaigh: 24
Formáid: A5

Dóchas do na Kayakos

Íomhá ó chlúdach "Dóchas do na Kayakos"Leabhar scéaltaí do pháistí atá ann faoi thábhacht na bhforaoisí báistí don bhithéagsúlacht agus faoin drochthionchar a bhíonn ag dífhoraoisiú.

Leathanaigh: 20
Formáid: A5

Countries in Europe (Cairt bhalla)

Íomhá cairte ballaLéarscáil den Eoraip ina bhfuil bratacha agus figiúirí faoi mhéid, faoi dhaonra agus faoi shaibhreas gach tíre faoi seach.

Formáid: A1 59.4 x 84 cm

Teagmháil trí theangacha

Póstaer lándaite atá ann ina liostaítear 23 teanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Formáid: A1

"Zoe makes a splash!

Seat d'íomhá ón leabhar scéalta digiteach, Zoe makes a splash!Zoe makes a splash! is teideal do leabhar scéalta digiteach do pháistí idir 7 mbliana agus 11 bhliain d'aois agus is féidir é a íoslódáil saor in aisce. Insíonn sé scéal faoi bheirt pháiste fhiosracha a mínítear dóibh tábhacht an uisce don tsochaí. Tá frog fileata ann mar threoraí acu, a cuireann sé ar an airdeall iad faoi thionchar an uisce thruaillithe agus míníonn sé dóibh conas an truailliú a sheachaint. Déantar beochaintí spleodracha agus míreanna idirghníomhacha éadroma a chur trí na codanna oideachasúla, sin na codanna ina gcuireann úsáideoirí eolas ar an gcúrsa hidreolaíoch agus ar chóireáil uisce.

nótaí teagaisc ar fáil freisin chun gníomhaíochtaí bunaithe ar thionscadail a spreagadh sa seomra ranga.

Tá an leabhar seo ar fáil freisin mar Aip ar iTunesagus ar mhargadhAndroid
Nuashonrú is déanaí: 06/12/2013  |Barr