Cosán nascleanúna

Imeachtaí Bliantúla
Print
Díospóireacht Bhréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Daltaí ó Mheánscoil Naomh Iósaf de ClunyReáchtáladh Díospóireacht Bhliantúil Bhréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh do mheánscoileanna i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Dé Máirt an 1 Márta 2016. An imirce téama na díospóireachta. Bhí ocht meánscoil is fiche, ó gach cearn d'Éirinn, páirteach sa díospóireacht.

Daltaí ó Mheánscoil Naomh Iósaf de Cluny, Cill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath a ghnóthaigh an chéad duais i nDíospóireacht Bhréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh 2016 agus ról na Gréige acu. Coláiste Fhlannáin, Inis, Co an Chláir, a ghlac ról na hÍsiltíre a bhí sa dara háit. Ionsamhlúchán de chruinniú de Chomhairle an Aontais Eorpaigh atá i mBréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Glacann gach scoil orthu féin ról a imirt mar cheann amháin de 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh. Bhí an díospóireacht bunaithe ar thogra bréige ón gCoimisiún Eorpach maidir le tacú leis an Iodáil agus leis an nGréig trí imircigh a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu a athlonnú chuig Ballstáit eile san Aontas Eorpach.

 

Seastán AE ag Taispeantas an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta de chuid BT

Seo í Barbara Nolan, Ceann Ionadaíocht an Choimisiúin, i gcuideachta beirt daltaí ag seastán an AE ag Comórtas an Eolaí Óig de chuid BT, 2014Bíonn seastán ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh gach uile bhliain ag Taispeantas an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta de chuid BT sa RDS, i gcomhar leis an Ionad Comhpháirteach Taighde (seirbhís inmheánach eolaíochta an Choimisiúin Eorpaigh) agus le hOifig Eolais Pharlaimint na hEorpa in Éirinn.

Is é an tIonad Comhpháirteach Taighde rannóg eolaíoch agus theicniúil an Choimisiúin Eorpaigh agus tugann sí comhairle eolaíoch agus cur chuige teicniúil uaithi ar réimse leathan beart ón AE.  

 

 
Nuashonrú is déanaí: 10/03/2016  |Barr