Cosán nascleanúna

Imeachtaí Bliantúla
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint
Díospóireacht Bhréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh

 

Íomhá ón Bhréag-Chomhairle dheireanachDé Máirt an 4 Márta 2014, beidh meánscoileanna ó áiteanna ar fud na tíre páirteach i ndíospóireacht bhliantúil Bhréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Beidh foirne ó 30 scoil i mbun díospóireachta faoi bhréagthogra le haghaidh treorach maidir leis na prionsabail íosta is gá i dtaca le taiscéaladh agus táirgeadh hidreacarbón (amhail gás scealla) trí scoilteadh hiodrálach ardtoirte a úsáid sna hocht mBallstát is fiche den Aontas Eorpach.

Osclóidh an tAire um Ghnóthaí Eorpacha, Paschal Donohoe T.D. an t-imeacht go hoifigiúil.

Is í an Seanadóir Jilian van Turnhout, ceannasaí an Ghrúpa Neamhspleáigh, a bheith mar chathaoirleach ar an díospóireacht.

Is iad Francis Jacobs, Ceann Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn, agus Elaine Gunn, Roinn an Taoisigh (Gnóthaí an AE agus an Rannóg Comhordaithe) a bheidh ina moltóirí.

Seo é an seachtú díospóireacht bhliantúil den Bhréag-Chomhairle a d'eagraigh Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.

Féach anseo msw8 - 46 KB [46 KB] le haghaidh liosta na scoileanna rannpháirteacha.  

Seastán AE ag Taispeantas an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta de chuid BT

 

Seo í Barbara Nolan, Ceann Ionadaíocht an Choimisiúin, i gcuideachta beirt daltaí ag seastán an AE ag Comórtas an Eolaí Óig de chuid BT, 2014Bíonn seastán ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh gach uile bhliain ag Taispeantas an Eolaí Óig agus na Teicneolaíochta de chuid BT sa RDS, i gcomhar leis an Ionad Comhpháirteach Taighde (seirbhís inmheánach eolaíochta an Choimisiúin Eorpaigh) agus le hOifig Eolais Pharlaimint na hEorpa in Éirinn.

Is é an tIonad Comhpháirteach Taighde (www.jrc.ec.europa.eu) rannóg eolaíoch agus theicniúil an Choimisiúin Eorpaigh agus tugann sí comhairle eolaíoch agus cur chuige teicniúil uaithi ar réimse leathan beart ón AE.  

 

 

Ar ais ar Scoil


Seo í Sinéad Meehan ó Pharlaimint na hEorpa agus í ag labhairt le daltaí na scoile ar fhreastail sí féin uirthi ar an gCluainínGach uile bhliain tugann an Coimisiún Eorpach cuireadh do scoileanna in Éirinn fáilte a chur roimh iardhalta dá gcuid atá ag obair anois d'institiúidí an AE sa Bhruiséil. Ligeann na cuairteanna do dhaltaí foghlaim faoi obair na nÉireannach in institiúidí an AE agus eolas ginearalta a fháil faoin Aontas Eorpach. Díríonn an togra seo go príomha ar dhaltaí na sraithe sinsearaí i scoileanna dara leibhéal.

I bhFeabhra 2013, chuir níos mó ná 80 scoil ar fud na tíre fáilte roimh chuairteanna "Ar ais ar Scoil" óna gcuid iardhaltaí.

 
Nuashonrú is déanaí: 27/02/2014  |Barr