Cosán nascleanúna

Ionaid Faisnéise Europe Direct
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Tugann an Coimisiún Eorpach tacaíocht do ghréasán soláthróirí faisnéise AE in Éirinn, Ionaid Faisnéise Europe Direct san áireamh. Tá deich n-ionad den chineál sin ann. Coimeádann na hionaid stoic d'fhoilseacháin ábhartha AE agus freagróidh siad aon cheisteanna ón bpobal i dtaobh ábhar a bhaineann leis an AE. Bunaíodh na hionaid faisnéise an 1 Bealtaine 2005, agus leathnófar an réimse seirbhísí atá ar fáil don phobal de réir a chéile, mar shampla foilseacháin a chur ar fáil, ceisteanna ginearálta faoin AE a fhreagairt, rochtain ar shuímh ghréasáin an AE, urlabhraithe a chur ar fáil maidir le saincheisteanna AE agus imeachtaí tionscnaimh a eagrú chun eolas faoin AE agus faoina bheartais a scaipeadh. Le breis eolais a fháil faoi na gníomhaíochtaí a eagraítear sna hIonaid Faisnéise in Éirinn caith súil ar www.europedirect.ie

Seo sonraí teagmhála na nIonad Faisnéise:

EDIC - Baile Bhlainséir
Bainisteoir: Susan Lovatt
An Lárionad Cathrach, Lárionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Teil: (01) 890 5784, Facs: (01) 890 5786
Ríomhphost: susan.lovatt@fingalcoco.ie

EDIC - Béal Átha na Sluaighe, Gaillimhe
Bainisteoir: Mary Dillon
Faiche an Aonaigh, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe
Teil: (090) 964 3464, Facs: (091) 565 039
Ríomhphost: ballinasloe@galwaylibrary.ie

EDIC - An Cheathrú Rua, Gaillimhe
Bainisteoir: Peter Rabbit
An Scailp Chultúrtha, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Teil: (091) 595 733, Facs: (091) 565 039
Ríomhphost: puimhochain@galwaylibrary.ie

EDIC - Dún na nGall agus an Gaeltacht 
Bainisteoir: Helen McNutt
An Lárleabharlann, Bóthar Oilibhéir Pluincéid, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Teil: (074) 912 4950, Facs: (074) 912 4950
Ríomhphost: eudirect@donegallibrary.ie

EDIC – Ghaoth Dobhair, Donegal and Gaeltacht
Bainisteoir: Laura Nic Nuad
Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair,
Aislann Gaoth Dobhair,
Páirc Ghnó, Na Doire Beaga,
Countae Dhún na nGall.
Teil: (074) 956 0862
Ríomhphost: eudirect@donegallibrary.ie

EDIC - Dún Dealgan
Bainisteoir: Sheila Tierney
Sráid Roden, Dún Dealgan, Co. Lú
Teil: (042) 935 3190
Facs: (042) 933 7635
Ríomhphost: libraryhelpdesk@louthcoco.ie

EDIC – Mallow
Bainisteoir: Grace Hooley / Rory Bunce
Mallow Library,
Thomas Davis St., Mallow, Co. Cork.
Teil: (022) 21821
Ríomhphost: mallow.library@corkcoco.ie

EDIC – Mountmellick
Bainisteoir: Enda McEvoy
Mountmellick Library
O'Moore Street, Mountmellick, Co. Sligo
Teil: (057) 8644572
Ríomhphost: emcevoy@laoiscoco.ie
 
EDIC – Tubbercurry
Bainisteoir: Jim Horan
Teach Laighne, Humbert Street, County Sligo
Teil: (071) 9111721, Facs: (071) 9120446
Ríomhphost: jimhoran@sligococo.ie

EDIC - Port Láirge
Bainisteoir: Jane Cantwell
Lána Mhuire, Port Láirge
Teil: (051) 849975, Facs:  (051) 850031
Ríomhphost: europedirect@waterfordcity.ie
Nuashonrú is déanaí: 24/09/2014  |Barr