Cosán nascleanúna

Deiseanna fostaíochta san AE
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Glao ar Iarratais - Aistritheoirí Gaeilge

Tá Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh ag iarraidh aistritheoirí a earcú ar chonarthaí sealadacha a mhairfidh trí bliana ar a mhéad.

Ionad oibre: an Bhruiséil.

Beidh ar an té a fhostófar doiciméid a aistriú go Gaeilge ó Bhéarla agus ó theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Maidir le coinníollacha fostaíochta, moltar d'iarrthóirí féachaint ar Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh: http://eurlex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1023&from=GA.

Ní mór d'iarrthóir

  • bheith ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach;
  • céim ollscoile a bheith aige/aici, ar céim í a mhair trí bliana ar a laghad;
  • sárlíofacht agus ardchruinneas Gaeilge a bheith aige/aici, mar aon le sáreolas ar an mBéarla agus eolas maith ar theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais Eorpaigh;
  • bheith toilteanach lonnú sa Bhruiséil má earcaítear é/í.

Bheadh taithí ar an aistriúchán (taithí a bhfuil fianaise uirthi), cáilíochtaí i dteangacha nó cáilíochtaí san aistriúcháin, ina mbuntáiste.

Nuair a bheidh scrúdú déanta ag an mbord roghnúcháin ar na CVanna a gheofar, cuirfear cuireadh ar na hiarrthóirí is oiriúnaí na trialacha scríofa a dhéanamh (Triail A agus Triail B). Tá beartaithe go mbeidh na trialacha sin ar siúl in Eanáir 2015 i mBaile Átha Cliath, agus más gá, sa Bhruiséil. Iarrthóirí a ghnóthóidh pas i dTriail A agus i dTriail B, cuirfear cuireadh orthu an bhéaltriail (Triail C) a dhéanamh, triail a bhfuil sé beartaithe í a bheith ar siúl i Márta 2015.

Iarrtar ar iarrthóirí a n-iarratas a chur chuig an mbosca ríomhphoist feidhmiúil seo: DGT-AT-GA@ec.europa.eu faoin 14 Samhain 2014 ar a dhéanaí.

Tuilleadh eolais .
Nuashonrú is déanaí: 09/10/2014  |Barr