Cosán nascleanúna

Fáilte romhat chuig suíomh gréasáin Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Print

Áras an Aontais EorpaighIs cuid de líonra oifigí ionadaíochta an Choimisiúin ar fud Bhallstáit an Aontais Eorpaigh í Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn. Táimid suite in Áras an Aontais Eorpaigh, 18 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 (teil: (01) 634 1111, r-phost: eu-ie-info-request@ec.europa.eu). Cliceáil anseo le heolas a chur ar an mbealach chuig an bhfoirgneamh.

Sinne guth an Choimisiúin in Éirinn agus tá sé de chuspóir againn gnóthaí an AE a phoibliú agus a mhíniú ar an leibhéal náisiúnta agus leibhéal áitiúil.

Is féidir eagraghram na hIonadaíochta a fheiceáil anseo jpeg - 84 KB [84 KB] agus tá na feidhmeanna seo a leanas ag an bhfoireann:

Cumarsáid

-    Eolas ar ghnóthaí Eorpacha a thabhairt do na meáin agus don phobal i gcoitinne. Coimeádann an Phreasoifig na meáin náisiúnta agus áitiúla ar an eolas faoin méid atá ag tarlú sa Bhruiséil agus is pointe teagmhála tábhachtach d'iriseoirí í.

-    Inár n-ionad faisnéise poiblí atá suite ag 18 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2, tugaimid rochtain saor in aisce don phobal ar eolas faoin gCoimisiún agus faoin Aontas Eorpach. Cuirtear foilseacháin, áiseanna ilmheáin agus cuairteanna faisnéise ar fáil. Bíonn oifigigh faisnéise ar fáil le déileáil le saincheisteanna áirithe.

-    Bíonn comhairleoir faoin scéim An Eoraip Agatsa (aturnae: Siobhán Duffy) ar fáil le comhairle agus faisnéis a thabhairt ar chearta na saoránach san Aontas Eorpach. Tá Ms. Duffy ar fáil do sheisiúin chomhairliúcháin ar feadh leath-lá gach mí. Is féidir coinne a dhéanamh do na dátaí seo a leanas (trí ríomhphost a chur chuig eu-ie-info-request@ec.europa.eu).

  • Déardaoin, 30 Iúil (ar maidin)
  • Dé Mairt, 29 Meán Fómhair (ar maidin)
  • Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair (ar maidin)
  • Dé Luain, 30 Samhain (ar maidin)
  • Déardaoin, 17 Mí na Nollag (ar maidin)

-    Déanaimid nuachtlitir English (en) sheachtainiúil a scaipeadh go leictreonach leis an nuacht is déanaí faoin méid atá ag tarlú san AE agus clár de na himeachtaí amach romhainn.

Teagmháil áitiúil

-    Tugaimid tacaíocht do ghréasán soláthróirí faisnéise AE ar fud na tíre i leabharlanna áitiúla, in ionaid faisnéise gnó agus in ollscoileanna.

Bímid ag éisteacht

-    Bailímid eolas agus coimeádaimid an Coimisiún sa Bhruiséil ar an eolas faoi rudaí éagsúla a tharlaíonn in Éirinn ar leibhéil pholaitiúla, shóisialta agus eacnamaíocha. Mar chuid den ról éisteachta atá againn, rachaidh an Ionadaíocht i gcomhairle leis an bpobal faoi smaointe éagsúla atá á bhforbairt ag an gCoimisiún. Is mian linn a chinntiú go bhfuil guth na saoránach le cloisteáil in oifigí cumhachta na Bruiséile.

Féach anseo pdf - 5 MB [5 MB] le haghaidh tuilleadh eolais faoi obair Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.

Má tá spéis agat gairm nó tréimhse oiliúna a fháil sa Choimisiún Eorpach, cliceáil anseo le heolas breise agus naisc úsáideacha a fháil.
Nuashonrú is déanaí: 28/07/2015  |Barr