Cosán nascleanúna

An Coimisiún i mbun oibre - Cinnteoireacht - An Coimisiún Eorpach
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Is é a thugtar ar ghnáthphróiseas cinnteoireachta an AE ná ‘comhchinneadh’. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh Parlaimint na hEorpa reachtaíocht an AE a cheadú in éineacht leis an gComhairle bunaithe ar thogra ón gCoimisiún.

Bíonn baint ag trí phríomh-institiúid le próiseas cinnteoireachta an AE:

I bprionsabal, is é an Coimisiún Eorpach a bheartaíonn dlíthe nua, ach is í an Chomhairle in éineacht leis an bParlaimint a ghlacann iad.  Is ionann é sin agus gnáthnós imeachta cinnteoireachta an AE (ar a dtugtar an “gnáthnós imeachta reachtach” nó “comhchinneadh”).

Tá nósanna imeachta reachtacha speisialta ann freisin, i gcásanna áirithe nuair a fhéadfaidh an Chomhairle (tar éis dul i gcomhairle leis an bParlaimint) nó, i líon beag cásanna nuair a fhéadfaidh Parlaimint na hEorpa (tar éis dul i gcomhairle leis an gComhairle) gníomhartha dlíthiúla a ghlacadh ina n-aonair.

Is féidir leis an gComhairle agus leis an bParlaimint cumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha neamhreachtacha a ghlacadh.

  • Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar an gComhairle gnéithe de dhlí nach gnéithe riachtanacha iad a thabhairt cothrom le dáta leis an dul chun cinn san eolaíocht agus le forbairtí margaidh.   Déanann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na ‘gníomhartha tarmligthe’ sin a chíoradh.
  • Nuair a ghlacann an Coimisiún bearta chun a áirithiú go gcuirtear gníomhartha an AE i bhfeidhm ar fud an AE ar bhealach aonfhoirmeach, is ionann iad sin agus gníomhartha cur chun feidhme. Déanann rialtais an AE gníomhartha cur chun feidhme a chíoradh trí chóras ar a dtugtar nós imeachta coiste.Nuashonrú is déanaí: 11/10/2012  |Barr