Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Lithuania

VAISTININKAS (Lithuania)

 • Generic name of profession

  Title:
  Pharmacist
  harmonised training required here:
  Pharmacist training (Article 44 of Directive 2005/36/EC)
 • Identification

  Name of regulated profession:
  VAISTININKAS
  Translation(s):
  Pharmacist (EN)
  Country:
  Lithuania
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  National legislation:
  PHARMACY LAW OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
  Useful link:
  http://www.sam.lt

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Pharmacist
  Qualification level:
  undefined
  Free provision of services:
  No prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  Vaistininkas turi teisę parduoti (išduoda) gyventojams vaistinius preparatus ir vaistinių prekes; vaistinėje gaminti vaistinius preparatus ir tikrinti jų kokybę; vykdyti vaistinių preparatų sandėliavimą, saugojimą ir platinimą vykdant didmeninį platinimą; ruošti, tirti, sandėliuoti ir išduoti reikiamos kokybės saugius ir veiksmingus vaistinius preparatus ligoninėse, gauti informaciją, būtiną vaistininko praktikai, prireikus bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir gauti informaciją apie pacientams skirtus ir jų vartojamus vaistinius preparatus; informuoti ir konsultuoti gyventojus apie racionalų vaistinių preparatų vartojimą, propaguoti sveiką gyvenseną. Vaistininkas turi pranešti apie nepageidaujamos reakcijos į farmacijos produktus atvejus kompetentingoms institucijoms.
  Translation(s):
  A pharmacist has a right to sell (dispense) medicinal products and pharmacy goods to the general public; prepare extemporaneous medicinal products and check their quality; to store, to preserve and to distribut medicinal products at the wholesale stage; to prepare, to test, to store and to dispense safe and efficacious medicinal products of the required quality in hospitals; to get information necessary to the pharmacist’s practice, collaborate with health care professionals, if necessary and get information about medicinal products prescribed to the patients and administered to them; inform and consult the public about rational use of medicinal products, promote healthy lifestyle; refuse to sell (dispense) medicinal products if it contravenes principles of pharmacist’s professional ethics or can cause real danger to person’s life or harm his health. A pharmacist shall report of adverse reactions of pharmaceutical products to the competent authorities. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.