Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Poland

Pielęgniarka (Poland)

 • Generic name of profession

  Title:
  Nurse
  harmonised training required here:
  Training of Nurse responsible for general care (Article 31 of Directive 2005/36/EC)
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Pielęgniarka
  Translation(s):
  Nihil
  Country:
  Poland
  Region:
  All regions
 • Data

  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General care nurse
  National legislation:
  Qualification level:
  undefined
  Free provision of services:
  No prior check of qualifications
  Useful link:
  Nihil
 • Activities

  Description of activities:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta. Planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
  Translation(s):
  Provision of health services. Diagnosing patients’ condition and their health-related needs. Identifying patients’ needs related to nursing. Planning and providing nursing care of patients. Independently providing any preventive, diagnostic, treatment, rehabilitation as well as medical emergency services, in the specified scope. Performing medical orders in the diagnostic, treatment and rehabilitation process. Deciding on the kind and scope of nursing services. Conducting health education and health promotion activities. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.