Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Vodoinstalatérství, topenářství (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Plumber
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Vodoinstalatérství, topenářství
  Translation(s):
  Plumbing, heating (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  The profession is regulated only by national legislation.
  National legislation:
  Sections 6, 7, 8, 21, and 22 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended
  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=379&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=16&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
  Level in case of subsidiary application of GS:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Free provision of services:
  No prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, plynu, včetně montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových zkoušek (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití mechanického spojování, lepení, svařování, pájení nebo jiných technologií. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení, výměníkových a domovních stanic bez rozdílu použitého media, včetně montáže armatur a spotřebičů (včetně uvádění do provozu), provádění zkoušek a regulace systémů ústředního topení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití všech montážních technologií. V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s prováděním instalatérských prací, včetně zapojení vzduchotechniky, práce související s usazováním kotlů, otopných těles a rozvodného potrubí, včetně doplňkových konstrukcí.
  Translation(s):
  Installation, repair and maintenance of internal distribution systems (including connections) cold and hot water, sewer, gas, including mounting fixtures, appliances, conduct pressure tests (including commissioning) in residential buildings, civil and industrial construction using mechanical joining, bonding, welding, soldering or other technologies. Installation, reconstruction, repair and maintenance of internal heating systems, heat exchangers and home stations regardless of the used media, including installation of fittings and appliances (including commissioning), testing and control of central heating systems in residential buildings, civil and industrial construction, using all assembly technologies. The trade also covers basic and finishing work relating to plumbing activities, including the connection of air conditioning, work related to the installation of boilers, radiators and distribution pipelines, including ancillary construction work. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.