Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Electrical equipment/appliances contractor/repairer/installer
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  Translation(s):
  Installation, repair, inspection and testing of electrical equipment (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  Profession is regulated only by national legislation.
  National legislation:
  For the areas where the competent recognition authority is the Czech Mining Authority - Decree No.50/1978 Coll.- Art. 9. For the areas where the competent recognition authority is the Ministry of Industry and Trade - Sections 6, 7, 8, 21 and 22 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended. For the areas where the competent recognition authority is the Ministry of Labour and Social Affairs - Decree No 50/1978 Coll., on professional qualifications in electrical engineering, as amended, Article 9 and Annexes 1, 2.
  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=30&flet=M&forg=&ftype=&fpg=1&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
  Level in case of subsidiary application of GS:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Free provision of services:
  Prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  V hornických oblastech, je kompetentní uznávací orgán Český báňský úřad. V ostatních oblastech (kromě drah, lanovek, vleků), je kompetentní uznávací orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vstup do podnikání je regulován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí). Údržba veřejného osvětlení.
  Translation(s):
  In mining areas, the competent recognition authority is Czech Mining Authority. In other areas (excluding railways, cableways, ski lifts), it is the Ministry of Labour and Social Affairs. When establishing a business the competent authority is the Ministry of Industry and Trade. Installation, repair, inspection and testing of electrical equipment designed for technical production, conversion, transmission, distribution and consumption of electrical energy (power stations, transformer stations, substations, overhead power lines, power lines, power devices and switching stations and fixed electric traction equipment ), electrical installation (in particular the implementation, installation supervision and verification tests designed systems, networks, circuits and installations), and equipment designed to protect against the effects of atmospheric or static electricity (conductors and equipment for protection against overvoltage). Maintenance of public lighting. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.