Navigation path

Search

Generic name of profession - Surveyor

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

21 item(s) found, displaying 1 to 15   Page(s): 1, 2, Item(s) per page:  Show all Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Géomètre-expert/Landmeter-expert Belgium All regions General system of recognition - primary application
Ověřování výsledků zeměměřických činností Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Landinspektør Denmark All regions General system of recognition - primary application
Géomètre-expert France All regions General system of recognition - primary application
Chartered surveyor Ireland All regions General system of recognition - primary application
Geometra Italy All regions General system of recognition - primary application
Kultur-, Umwelt- und Vermessungsingenieur Liechtenstein All regions General system of recognition - primary application
Geodeta (różny zakres uprawnień) - (Aneks - A - Kodeks Dobrej Praktyki) Poland All regions General system of recognition - primary application
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Poland All regions General system of recognition - primary application
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych. Poland All regions General system of recognition - primary application
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Poland All regions General system of recognition - primary application
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych. Poland All regions General system of recognition - primary application
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map. Poland All regions General system of recognition - primary application
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Poland All regions General system of recognition - primary application
Autorizovaný geodet a kartograf Slovakia All regions General system of recognition - primary application