Navigation path

Search

Generic name of profession - Measurement and control technologist

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

9 item(s) found, displaying 1 to 9   Page(s): 1, Item(s) per page:   Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Kontrola těsnosti systému požární ochrany obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Ověřování zprávy o emisích a certifikaci systému kvality Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Støjmålinger og -beregninger Denmark All regions General system of recognition - primary application
Oprávnené meranie emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia / Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia / Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia / Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia / Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia Slovakia All regions General system of recognition - primary application
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky Slovakia All regions General system of recognition - primary application
Chartered measurement and control technologist United Kingdom All regions General system of recognition - primary application
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.