Navigation path

Search

Generic name of profession - Energy engineer

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

8 item(s) found, displaying 1 to 8   Page(s): 1, Item(s) per page:   Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Energetický specialista Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Energikonsulent Denmark All regions General system of recognition - primary application
Michanikós diachirisis energiakón póron (AEI) Greece All regions General system of recognition - primary application
Inżynier energetyk uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application
Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Poland All regions Not applicable
Engenheiro técnico de energia e sistemas de potência Portugal All regions General system of recognition - primary application
Výkon činnosti energetického audítora Slovakia All regions General system of recognition - primary application
Chartered Energy Engineer United Kingdom All regions General system of recognition - primary application
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.