Navigation path

Search

Generic name of profession - Chemical laboratory technician / Chemical laboratory work

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

7 item(s) found, displaying 1 to 7   Page(s): 1, Item(s) per page:   Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Chemische Laboratorien Austria All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod nebo měření objemu vypouštěných odpadních vod Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Provádění zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášt nebezepčných látek a nebezpečných látek Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Chemielaborant Liechtenstein All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
Kemijski tehnik v zdravstveni dejafnosti Slovenia All regions General system of recognition - primary application