Navigation path

Search

Generic name of profession - Fertiliser sample expert

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

1 item(s) found, displaying 1 to 1   Page(s): 1, Item(s) per page:   Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Erhvervsmæssig anvendelse af godkendelsespligtige kemiske bekæmpelsesmidler til beskyttelse, bekæmpelse og regulering af plantevækst (Sprøjtecertifikat) Denmark All regions General system of recognition - primary application