Decrease text Increase text
Vad användarna tycker
Hungary
“ IMI har gjort informationsutbytet mycket lättare, eftersom vi kan ställa frågor på vårt språk och den andra myndigheten kan läsa frågorna på sitt språk. Samarbetet är mycket bättre än förr. ”

Dr. Zsigmond András
Kontoret för auktorisation och administrativa förfaranden på hälsoområdet“ En rumänsk läkare, vars yrkeskvalifikationer redan hade erkänts automatiskt, lämnade in ett vandelsintyg från distriktsläkarförbundet i Bukarest. Enligt vår information ska intyg av detta slag utfärdas av det nationella läkarförbundet. Läkaren förklarade dock att det nationella läkarförbundet hade hänvisat henne till distriktsförbundet.

Läkaren skulle ha börjat jobba i Österrike kort tid därefter och hennes övriga intyg skulle inte ha gällt länge till. Vi kontaktade därför Rumäniens läkarförbund via IMI. Vi blev mycket positivt överraskade när vi fick alla nödvändiga uppgifter inom bara en vecka. Tack vare Rumäniens snabba svar kunde läkaren börja jobba som planerat. ”

Christiane Wucsits
Österrikes läkarförbund/em>Spain
“ Jag har många års erfarenhet av erkännande av yrkeskvalifikationer och anser att IMI är något vi har väntat på länge. Tack vare IMI kan vi lösa problem med kommunikation, säkerhet vid dataöverföringar och tillförlitliga svar.

De nuvarande kommunikationsformerna är mycket bättre än tidigare.

Jag önskar och hoppas att IMI blir ett obligatoriskt kommunikationsmedel mellan behöriga myndigheter, eftersom det blir mindre effektivt om vissa myndigheter väljer att kommunicera utanför IMI-systemet. Tack IMI! ”

Isabel Calvo
Utbildningsministeriet – Generalsekretariatet för examensbevis och erkännande av kvalifikationerGermany
“ IMI är en teknisk succé som i stor utsträckning kan användas intuitivt. Utbildningsmaterialet på webbplatsen och de skräddarsydda kurserna ger en god inblick i IMI-systemet.  ”

IMI-användare från Tyskland“ En slovakisk resebyrå ville erbjuda tjänster i Ungern. Vi behövde veta om byrån bedrev laglig verksamhet i sitt etableringsland. Vi skickade därför en förfrågan till våra slovakiska kollegor via IMI för att få upplysningar om företaget. Svaret kom samma dag. Det var inte helt lätt att förstå hur företagets ekonomiska bakgrund skulle tolkas, så vi utbytte information två eller tre gånger samma dag. Vi var inloggade i systemet hela tiden!

Vi kan därför bekräfta att IMI verkligen gör det enkelt att kommunicera med andra myndigheter. ”

Katalin Kelemen
Ungerns handelslicensbyråUnited Kingdom
“ Registrera dig i dag! IMI är extremt enkelt att använda. Du kommer inte att ångra det. ”

Chris Korcz
Ministeriet för näringsliv, innovation och kvalifikationerFrance
“ IDet är jättebra. Tidigare kunde det ta vissa länder tre månader att svara på våra förfrågningar. Med IMI går det på två dagar. Dessutom var man i en del länder tvungen att gå genom upp till tio olika myndigheter. Nu räcker det med att kontakta en person. Mycket bättre! ”

Dr. Jackie Ahr
Franska läkarförbundet“ En läkare som gjort sin grundutbildning i Storbritannien förklarade att hon inte hade det praktikintyg som krävdes för vi skulle kunna erkänna hennes utbildning. Därför kontaktade vi det brittiska läkarrådet via IMI. Detta ledde till ett mycket konstruktivt och intensivt informationsutbyte. Läkarrådet kunde inte bara meddela vilka handlingar de behövde för att kunna utfärda intyget utan gav frikostigt tillgång till sina handlingar och skickade snabbt intyget till oss. På så sätt kunde vi erkänna läkarens utbildning utan problem. ”

Christiane Wucsits
Österrikes läkarförbundUnited Kingdom
“ Vi har mycket goda erfarenheter av IMI när det gäller regler för sjuksköterskor och barnmorskor. Det har inte bara hjälpt oss att lösa problem, utan också gett oss en inblick i vilka myndigheterna i de olika länderna faktiskt är. Det är verkligen en stor förändring. Jag är glad för att vi inte längre behöver skicka brev ut i det blå till kollegor i andra länder utan att vara säkra på att få svar. ”

Darren Shell
Sjuksköterske- och barnmorskerådetSpain
“ Tack vare IMI lyckades jag avsluta ett ärende som hade blivit liggande i åtta månader. Det rörde sig om en arbetstagare från ett annat EU-land. Jag använde IMI-systemet och fick alla nödvändiga upplysningar och handlingar på tio dagar. Sedan vi började använda IMI har vi redan avslutat dussintals ärenden på ett lätt, snabbt och vänligt sätt. IMI har blivit ett viktigt arbetsredskap. ”

Amparo Huici
Bostadsministeriet – Generalsekretariatet för samarbete och kontakter mellan förvaltningar“ Vid en stickprovskontroll upptäckte den tjeckiska handelslicensbyrån en företagare från Polen som sålde strumpor och handskar på den tjeckiska marknaden. Han påstod sig ha tillstånd från Polen, men handlingen som han visade upp hade inget datum. Med hjälp av IMI kontrollerade licensbyrån dokumentets giltighet hos sin motpart i Polen. Svaret lät inte vänta på sig: Det visade sig att företagaren hade rätt och att tillståndet fortfarande gällde. . ”

František Dickelt
Tjeckiens handelslicensbyråGermany
“ Med IMI är det mycket lättare att handlägga ansökningar om erkännanden. Systemet hjälper oss att slå fast om ett yrke är reglerat i den sökandes hemland, om han eller hon är kvalificerad och om minimikraven är uppfyllda när det är fråga om harmoniserade yrken.

IMI är också användbart när vi tvivlar på en handlings äkthet. Tack vare IMI kan vi snabbt och lätt slå fast om ett intyg är äkta eller inte. När vi har mycket specifika frågor kan vi dock inte alltid använda oss av de fördefinierade frågeserierna i IMI.  ”

Elke Wiegand
Darmstadts regionala rådGermany
“ IMI river ner språkhindren och det är en stor fördel. När vi får en specifik fråga är det också lätt att direkt kontakta rätt person via IMI. De som ansöker om erkännande har också nytta av att de ansvariga använder sig av IMI. Handläggningen går snabbare och det finns inte längre några certifieringsavgifter i hemlandet eller översättningskostnader. ”

Iris Bublitz
Darmstadts regionala råd“ I vårt arbete stöter vi dagligen på olika handlingar och intyg från andra EU-länder. Ibland är det svårt att avgöra om dokumenten fortfarande gäller och om de är i original. En gång behövde vi förvissa oss om att en handling från Ungern var ett originalintyg. Vi använde IMI för att ta reda på vem vi skulle kontakta – i det här fallet var det Ungerns ingenjörsförbund. Vi bifogade dokumentet och skickade en förfrågan. Till vår stora förvåning fick vi svar samma dag! ”

Lenka Zuborova
Slovakiens inrikesministerium
NäringslivsavdelningenNetherland
“ Det finns nu ett system i EU (informationssystemet för den inre marknaden) som automatiskt skickar förfrågningar till rätt mottagare. Tidigare skrev vi våra frågor för hand – nu är allt digitaliserat. ”

Dr. L.R. Kooij
Samordningssekreterare för Kungliga nederländska läkarföreningen KNMG, utbildning och registreringHungary
“ Jag tycker verkligen om systemet och är mycket intresserad av de möjligheter det erbjuder. Varje informationsutbyte ger mig känslan av att vi genom IMI kan kommunicera med Europa för att lösa ett bestämt ärende. Det vore bra om IMI kunde bli ännu mer känt i framtiden, så att informationsutbytena blir ännu fler. ”

Katalin Kelemen
Ungerska handelslicensbyrån

   

Senaste uppdatering: 20-Jul-2010