Decrease text Increase text
Názory používateľov
Hungary
“ IMI výrazne uľahčilo komunikáciu, keďže si otázky môžeme vyberať v našom jazyku a druhý príslušný orgán si žiadosť prečíta vo svojom vlastnom jazyku. Spolupráca je užšia, než kedykoľvek predtým. ”

Dr. Zsigmond András
Úrad pre zdravotnícke povolenia a správne postupy“ Rumunská lekárka, ktorej kvalifikácia bola automaticky uznaná, predložila odporúčanie o bezúhonnosti vydané miestnou lekárskou komorou v Bukurešti. Podľa našich informácií však takéto odporúčania vydáva len národná lekárska komora. Lekárka nám však vysvetlila, že na miestnu pobočku ju odkázala práve národná komora.

Dátum, keď mala lekárka začať pracovať v Rakúsku, sa rýchlo blížil a hrozilo, že platnosť jej ostatných dokumentov vyprší. Preto sme prostredníctvom IMI kontaktovali rumunskú lekársku komoru. Boli sme prijemne prekvapení, keď sme všetky potrebné informácie dostali v priebehu jedného týždňa. Vďaka rýchlej odpovedi z Rumunska mohla lekárka začať svoju prax v plánovanom čase. ”

Christiane Wucsits
Rakúska lekárska komoraSpain
“ Na základe mnohoročných skúseností s uznávaním odborných kvalifikácií sa domnievam, že IMI je niečo, na čo sme dlho čakali a čo nám otvára veľa možností ako problémy súvisiace s komunikáciou, bezpečnosťou prenosu údajov a spoľahlivosťou odpovedí.

Aktuálny spôsob komunikácie je určite oveľa lepší, ako tomu bolo v minulosti

Dúfam, že sa z IMI stane povinný prostriedok komunikácie medzi príslušnými orgánmi, pretože ak by sa určité orgány rozhodli komunikovať mimo systému, znížilo by to jeho efektivitu. Ďakujem tvorcom IMI. ”

Isabel Calvo
Ministry of Education – Secretariat General for Diplomas and Recognition of QualificationsGermany
“ IMI predstavuje úspech techniky a vo veľkej miere sa dá intuitívne ovládať. Tréningové materiály dostupné na webovej lokalite spoločne s ponúkaným osobným tréningom sú vhodnou pomôckou na dokonalé zoznámenie sa so systémom IMI. ”

Koncový užívateľ IMI z Nemecka“ Slovenská cestovná agentúra chcela ponúkať cezhraničné služby v Maďarsku. Chceli sme vedieť, či agentúra vykonávala svoju obchodnú činnosť na Slovensku v súlade so zákonom. Prostredníctvom IMI sme sa opýtali našich slovenských kolegov na štatutárny orgán agentúry. Požadované informácie nám zaslali ešte v ten istý deň. Nejasnosti súvisiace s interpretáciou finančnej situácie agentúry sme si ozrejmili v priebehu jedného dňa, pričom sme boli v systéme prihlásení nepretržite.

Na základe našich skúseností môžme potvrdiť, že IMI skutočne umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi orgánmi. ”

Katalin Kelemen
Živnostenský úrad, MaďarskoUnited Kingdom
“ Zaregistrujte sa ešte dnes! Neoľutujete to – systém IMI sa používa neuveriteľne jednoducho. ”

Chris Korcz
Odbor pre podnikanie, inovácie a zručnostiFrance
“ Je to úžasné. V minulosti sme niekedy na odpoveď z určitých štátov museli čakať tri mesiace. Vďaka IMI to boli len dva dni. V niektorých krajinách vaša žiadosť navyše putovala cez päť či desať rôznych orgánov verejnej správy. Teraz sa môžete obrátiť na jediného človeka. Netreba spraviť nič viac. ”

Dr. Jackie Ahr
Národná profesijná komora lekárov“ Lekárka, ktorá svoju základnú prax absolvovala v Spojenom kráľovstve, uviedla, že nevie predložiť osvedčenie, ktoré je nutné na uznanie praxe. Preto sme prostredníctvom IMI kontaktovali lekársky výbor v Spojenom kráľovstve, čo viedlo k mimoriadne konštruktívnej a intenzívnej výmene informácií. Lekársky výbor nám poradil, ktoré dokumenty musia byť predložené v prípade žiadosti o osvedčenie, ponúkol prístup k jej zložke a rýchlo zaslal kópiu osvedčenia. Vďaka tomu sme mohli uznať prax lekárky bez ďalších administratívnych úkonov. ”

Christiane Wucsits
Rakúska lekárska komoraUnited Kingdom
“ Využívanie IMI v oblasti regulácie výkonu povolania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek hodnotíme veľmi pozitívne. Nielenže priniesol rýchle riešenie problémov, ale takisto zvýšil našu informovanosť o tom, kto má postavenie regulátora v každom členskom štáte, čo je v porovnaní s minulosťou veľká zmena, verte mi. Teším sa z odklonu od prístupu, keď sme zasielali listy kolegom z iných štátov takpovediac „naslepo“ a bez záruky odpovede. ”

Darren Shell
Rada pre zdravotné sestry a pôrodné asistentkySpain
“ Vďaka IMI sa nám podarilo vyriešiť prípad, s ktorým sme nevedeli pohnúť 8 mesiacov. Išlo v ňom o odborníka z iného členského štátu. Cez IMI sme dostali všetky informácie a súvisiace dokumenty v priebehu 10 dní. Od zavedenia IMI sme vyriešili už desiatky rozličných prípadov, a to jednoducho, rýchlo a v priateľskej atmosfére. Systém IMI sa stal neodmysliteľnou súčasťou našej práce. ”

Amparo Huici
Ministerstvo výstavby – generálny sekretariát pre spoluprácu a vzťahy medzi orgánmi štátnej správy“ Počas náhodnej kontroly sme sa stretli s podnikateľom z Poľska, ktorý v Čechách predával pančuchové nohavice a rukavice. Tvrdil, že má poľské povolenie na podnikanie, ale dokument, ktorý nám ukázal, nemal žiadny dátum. Prostredníctvom IMI sme sa skontaktovali s našimi poľskými kolegami, aby sme overili platnosť dokumentu. Odpoveď prišla rýchlo. Ukázalo sa, že povolenie bolo stále platné.  ”

František Dickelt
Živnostenský úrad, Česká republikaGermany
“ Systém IMI výrazne zjednodušuje vybavovanie žiadostí o uznanie kvalifikácií najmä pri otázkach typu, či je povolanie regulované v štáte pôvodu, či žiadateľ spĺňa podmienky na výkon povolania a v prípade harmonizovaných povolaní, či spĺňa minimálne požiadavky.

Systém IMI je veľmi nápomocný aj pri overovaní pravosti dokumentov. Vďaka IMI sa dá rýchlo a jednoducho zistiť, či je predložené osvedčenie pravé. Avšak v prípade veľmi špecifických otázok nie sú preddefinované súbory otázok vždy relevantné. ”

Elke Wiegand
Regionálna rada DarmstadtGermany
“ bariéry. Aj v prípade špecifických otázok sa prostredníctvom IMI dá jednoducho spojiť priamo s požadovaným orgánom. Používanie systému IMI zo strany orgánov zodpovedných za uznávanie kvalifikácií takisto prináša výhody pre žiadateľov. Čas spracovania žiadosti sa skrátil a odpadli poplatky za osvedčovanie v štáte pôvodu alebo za preklady. ”

Iris Bublitz
Regionálna rada Darmstadt“ V našej každodennej práci sa stretávame s množstvom rôznych dokumentov a osvedčení vydaných v rôznych členských štátoch. Niekedy nie je jednoduché posúdiť, či sa jedná a originály a či sú stále platné. Nedávno sme si potrebovali overiť, či sa v prípade osvedčenia vydaného v Maďarsku jednalo o originál. IMI nám pomohlo pri identifikácii a nadviazaní kontaktu s príslušným maďarským orgánom, ktorým bola maďarská komora inžinierov. V systéme sme vytvorili požiadavku, pripojili dokument a na naše veľké prekvapenie sme odpoveď dostali ešte v ten deň. ”

Lenka Zuborova
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odbor živnostenského podnikaniaNetherland
“ V EÚ teraz máme systém (Informačný systém vnútorného trhu), ktorý automaticky doručí žiadosť správnemu adresátovi. Predtým sme pracovali s ručne písanými poznámkami, teraz vybavujeme veci digitálne. ”

Dr. L.R. Kooij
Združený sekretariát Kráľovského holandského lekárskeho združenia KNMG, odborná príprava a registrácieHungary
“ Vskutku mám systém rada, zaujali ma možnosti, ktoré ponúka. Ani nemusím vysvetľovať, že pri každej výmene informácií mám dobrý pocit z toho, keď môžeme prostredníctvom IMI komunikovať so zvyškom Európy na riešení konkrétneho prípadu. Bolo by dobré, keby sa v budúcnosti podarilo IMI viac zviditeľniť a znásobiť aktívne výmeny informácií. ”

Katalin Kelemen
Maďarský živnostenský úrad

   

Naposledy aktualizované: 20-Jul-2010