Decrease text Increase text
Opinie użytkowników
Hungary
“ System IMI bardzo ułatwia komunikację, gdyż możemy zadawać pytania w swoim języku, a inne właściwe organy mogą czytać nasze wnioski we własnych językach. Współpraca jest teraz o wiele ściślejsza niż wcześniej. ”

Dr. Zsigmond András
Urząd ds. Zezwoleń i Procedur Administracyjnych w Dziedzinie Zdrowia“ Lekarka z Rumunii, której kwalifikacje zawodowe zostały wcześniej automatycznie uznane, przedstawiła zaświadczenie o nieposzlakowanej opinii wydane przez okręgową izbę lekarską w Bukareszcie. Zgodnie z informacjami, jakie posiadaliśmy, tego rodzaju zaświadczenie powinna wydać krajowa izba lekarska. Lekarka tłumaczyła jednak, że krajowa izba skierowała ją do izby okręgowej.

Lekarka miała wkrótce podjąć pracę w Austrii, a tymczasem zbliżał się termin wygaśnięcia ważności innych jej dokumentów. Dlatego skontaktowaliśmy się z rumuńską izbą lekarską za pośrednictwem IMI. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni, gdy otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje w ciągu zaledwie tygodnia. Dzięki tak szybkiej odpowiedzi z Rumunii lekarka mogła rozpocząć pracę zgodnie z planem. ”

Christiane Wucsits
Izba lekarska, AustriaSpain
“ Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w uznawaniu kwalifikacji zawodowych i uważam, że system IMI jest czymś, na co od dawna czekaliśmy i co otwiera przed nami wiele możliwości, zarówno jeśli chodzi o pokonywanie barier w komunikacji czy bezpieczeństwo przekazu danych, jak i wiarygodność odpowiedzi.

Obecnie metody komunikacji są zdecydowanie dużo lepsze niż w przeszłości.

Mam tylko nadzieję, że korzystanie z systemu IMI jako narzędzia komunikacji między właściwymi organami stanie się obowiązkowe, gdyż inaczej (jeśli niektóre organy administracji wybiorą komunikowanie się poza nim) system straci na efektywności. Jesteśmy wdzięczni za stworzenie tego systemu. ”

Isabel Calvo
Ministerstwo Edukacji – Sekretariat Generalny ds. Dyplomów i Uznawania KwalifikacjiGermany
“ Technicznie system IMI to sukces, a korzystać z niego można w dużej mierze intuicyjnie. Zapoznanie się z jego działaniem ułatwiają materiały szkoleniowe dostępne na stronie internetowej oraz bezpośrednie szkolenia.  ”

Użytkownik systemu IMI z Niemiec“ Słowackie biuro podróży chciało oferować swoje usługi również na Węgrzech. Potrzebowaliśmy sprawdzić, czy w swoim kraju prowadziło ono działalność zgodnie z prawem. Dlatego wysłaliśmy za pośrednictwem systemu IMI wniosek o informacje, w którym pytaliśmy naszych słowackich kolegów o zarząd tej firmy, i uzyskaliśmy potwierdzenie jeszcze tego samego dnia. Mieliśmy pewne trudności z porównaniem sposobu oceny sytuacji finansowej spółki, więc w ciągu jednego dnia wymieniliśmy ze słowackim urzędem dwie czy trzy wiadomości. Byliśmy zalogowani do systemu przez cały czas!

Nasze doświadczenia pozwalają nam stwierdzić, że system IMI rzeczywiście umożliwia szybką komunikację między organami administracji. ”

Katalin Kelemen
Urząd Ewidencji Działalności Gospodarczej, WęgryUnited Kingdom
“ Zarejestruj się już dzisiaj! System IMI jest niezwykle prosty w obsłudze i na pewno nie pożałujesz swojej decyzji. ”

Chris Korcz
Departament ds. Przedsiębiorstw, Innowacji i UmiejętnościFrance
“ System IMI to rewelacyjne narzędzie. W przeszłości zdarzało nam się czekać na odpowiedź z niektórych krajów nawet trzy miesiące. W systemie IMI wystarczą dwa dni. W przypadku niektórych krajów trzeba też było kontaktować się kolejno z pięcioma lub nawet dziesięcioma różnymi urzędami. Teraz wystarczy skontaktować się z jedną osobą!  ”

Dr. Jackie Ahr
Krajowy Związek Lekarzy“ Lekarka, która wykształcenie zdobyła w Wielkiej Brytanii, twierdziła, że nie jest w stanie przedstawić świadectwa kwalifikacji zawodowych wymaganego do tego, aby jej kwalifikacje mogły zostać u nas uznane. Dlatego skontaktowaliśmy się za pośrednictwem systemu IMI z Naczelną Radą Lekarską w Wielkiej Brytanii. Wywiązała się wskutek tego bardzo konstruktywna i intensywna wymiana informacji. Naczelna Rada Lekarska nie tylko dokładnie wskazała, które dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać świadectwo, ale także zaoferowała dostęp do dokumentów będących w jej posiadaniu, a potem szybko przesłała nam kopię świadectwa. Dzięki temu kwalifikacje lekarki mogły zostać uznane bez dalszych problemów. ”

Christiane Wucsits
Izba lekarska, AustriaUnited Kingdom
“ Korzystanie z systemu IMI do wdrażania regulacji dotyczących pielęgniarek i położnych jest dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem. Dzięki systemowi IMI możemy szybko rozwiązywać wszelkie problemy, a także dużo więcej wiemy o naszych odpowiednikach w innych krajach – a to naprawdę ogromna zmiana na lepsze. Cieszę się, że nie musimy już wysyłać na chybił trafił pism do kolegów za granicą, nie mając przy tym gwarancji, że dostaniemy jakąkolwiek odpowiedź.  ”

Darren Shell
Rada ds. Położnictwa i PielęgniarstwaSpain
“ Dzięki systemowi IMI udało mi się w końcu zamknąć sprawę, która ciągnęła się od 8 miesięcy. Sprawa dotyczyła pracownika z innego państwa członkowskiego. Kiedy skorzystałam z systemu, w ciągu 10 dni otrzymałam wszystkie potrzebne informacje i dokumenty. Od kiedy zaczęliśmy korzystać z systemu IMI, szybko i łatwo rozstrzygnęliśmy dziesiątki różnych spraw, a dodatkowo kontakty z naszymi kolegami przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. System IMI stał się dla nas jednym z podstawowych narzędzi pracy. ”

Amparo Huici
Ministerstwo Mieszkalnictwa – Sekretariat Generalny ds. Współpracy i Stosunków Międzyinstytucjonalnych“ Podczas wyrywkowej kontroli czeski Urząd Ewidencji Działalności Gospodarczej natrafił na polskiego przedsiębiorcę, który sprzedawał na czeskim rynku rajstopy i rękawiczki. Twierdził on, że ma zezwolenie wydane w Polsce, ale dokument, który pokazał naszemu urzędnikowi, nie zawierał żadnych dat. Nasz urząd sprawdził ważność dokumentu, kontaktując się ze swoim odpowiednikiem w Polsce za pośrednictwem systemu IMI. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać – polski urząd potwierdził w niej, że zezwolenie jest nadal ważne. ”

František Dickelt
Urząd Ewidencji Działalności Gospodarczej w CzechachGermany
“ System IMI w znacznym stopniu ułatwia rozpatrywanie wniosków w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Pozwala sprawdzić, czy dany zawód jest regulowany w kraju ojczystym pracownika, czy pracownik jest zdolny do jego wykonywania, a w przypadku zawodów objętych zharmonizowanymi przepisami – czy spełnione są minimalne wymogi.

System IMI jest też przydatny w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu. Za jego pośrednictwem można szybko i łatwo sprawdzić, czy przedłożone świadectwo jest prawdziwe. Jednak w razie potrzeby uzyskania bardzo specyficznych informacji dostępne w systemie gotowe zestawy pytań czasami nie wystarczają. ”

Elke Wiegand
Rada Regionu DarmstadtGermany
“ Ogromną zaletą systemu IMI jest to, że pozwala pokonać bariery językowe. Nawet w razie niestandardowych pytań łatwo jest za pośrednictwem systemu IMI skontaktować się bezpośrednio z urzędnikiem zajmującym się daną dziedziną. Również petenci korzystają na tym, że organy administracji odpowiedzialne za uznawanie używają systemu IMI. Dzięki temu czas rozpatrywania wniosków jest krótszy, a petent nie musi już uiszczać opłat za wystawienie poświadczenia w kraju ojczystym ani ponosić kosztów tłumaczenia. ”

Iris Bublitz
Rada Regionu Darmstadt“ W naszej pracy stykamy się z wieloma różnymi dokumentami i świadectwami wydanymi w różnych państwach członkowskich. Czasami trudno jest ocenić, czy dokumenty te pozostają ważne lub czy są oryginałami. Raz trzeba było sprawdzić, czy świadectwo wydane na Węgrzech jest oryginałem. Skorzystaliśmy z systemu IMI, aby odnaleźć naszego węgierskiego odpowiednika – była to węgierska izba inżynierów. Za pośrednictwem systemu IMI skontaktowaliśmy się z nią – wysłaliśmy jej wniosek o informacje, do którego załączyliśmy dokument. Ku naszemu zdziwieniu otrzymaliśmy odpowiedź jeszcze tego samego dnia! ”

Lenka Zuborova
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej
Departament ds. PrzedsiębiorczościNetherland
“ Wprowadzony w UE system IMI pozwala na automatyczne wysyłanie wniosków o informacje na odpowiedni adres. Nie musimy już wysyłać odręcznych pism – wszystko przebiega cyfrowo. ”

Dr. L.R. Kooij
Sekretarz Koordynujący, Towarzystwo Medyczne Królestwa Niderlandów (KNMG), Szkolenia i RejestracjaHungary
“ System IMI naprawdę mi się podoba i jestem bardzo zainteresowana możliwościami, jakie oferuje. Nie muszę chyba dodawać, że każda wymiana informacji daje mi poczucie, iż korzystając z systemu, możemy porozumieć się z Europą, aby rozwiązać konkretną sprawę. Dobrze by było, gdyby w przyszłości system IMI był bardziej promowany, a intensywne wymiany informacji stawały się coraz częstsze. ”

Katalin Kelemen
Urząd Ewidencji Działalności Gospodarczej na Węgrzech

   

Ostatnia aktualizacja: 20-Jul-2010