Decrease text Increase text
Feedback
Hungary
“ IMI heeft de communicatie een stuk makkelijker gemaakt. We kunnen vragen stellen in onze eigen taal en onze buitenlandse gesprekspartners ontvangen het informatieverzoek ook in hun eigen taal. De samenwerking is er daardoor sterk op vooruitgegaan. ”

Dr. Zsigmond András
Bureau voor vergunningen en administratieve procedures in de gezondheidszorg“ Wij kregen van een Roemeense arts met een automatisch erkend diploma een verklaring omtrent gedrag en betrouwbaarheid die was afgegeven door het geneeskundig genootschap van Boekarest. Volgens onze informatie moest de nationale orde van geneesheren dit soort verklaringen afgeven. Volgens de arts in kwestie had de orde haar naar het regionale genootschap verwezen.

De arts moest haar werk in Oostenrijk snel beginnen en haar andere documenten waren maar voor korte tijd geldig. Daarop hebben we via IMI contact opgenomen met de Roemeense orde van geneesheren, die tot onze verrassing binnen een week al onze vragen beantwoordde. Dankzij de snelle reactie van Roemenië kon de arts haar werk volgens plan beginnen. ”

Christiane Wucsits
Oostenrijkse orde van geneesherenSpain
“ Ik heb jarenlange ervaring met de erkenning van beroepskwalificaties. Voor mij is IMI iets waar we lang op hebben zitten wachten. Het biedt allerlei mogelijkheden om communicatieproblemen te verhelpen, gegevens veilig te verzenden en betrouwbare antwoorden te krijgen.

De communicatie verloopt veel beter dan in het verleden.

Ik hoop alleen dat IMI verplicht wordt voor alle bevoegde instanties, want als niet iedereen meedoet is het minder efficiënt. Dank je wel, IMI. ”

Isabel Calvo
Ministerie van onderwijs – Secretariaat-generaal voor diploma's en erkenning van beroepskwalificatiesGermany
“ IMI is een technisch hoogstandje dat voor een groot deel intuïtief te gebruiken is. De documentatie en het oefenmateriaal op de website en de cursussen maken de instap in IMI makkelijk. ”

IMI-gebruiker uit Duitsland“ Een Slowaaks reisbureau wilde in Hongarije actief worden. Daarvoor wilden we weten of het bureau in dat land een goede reputatie had. Via IMI hebben we daarop aan onze Slowaakse collega's een vraag gesteld over de samenstelling van de vennootschap, die nog dezelfde dag werd beantwoord. Omdat er wat onduidelijkheid bestond over de financiële toestand van het bedrijf, hebben we nog een paar keer extra informatie gevraagd, alles op dezelfde dag. We communiceerden online via IMI!

Onze ervaring wijst uit dat IMI snelle communicatie tussen Europese overheden echt mogelijk maakt ”

Katalin Kelemen
Hongaars handelsregisterUnited Kingdom
“ Schrijf je vandaag nog in! IMI is erg eenvoudig te gebruiken, je zult er geen spijt van krijgen. ”

Chris Korcz
Ministerie van onderwijs, innovatie en ambachtenFrance
“ Gewoonweg schitterend! In het verleden moesten we soms wel drie maanden wachten voordat we uit bepaalde landen antwoord kregen. Met IMI is het twee dagen. Bovendien liepen de contacten met sommige landen over vijf of zelfs tien verschillende schijven. Nu kun je gewoon met één persoon contact opnemen. Zo simpel is het. ”

Dr. Jackie Ahr
Nationale orde van geneesheren“ Een arts die haar basisopleiding had gevolgd in Groot-Brittannië, stelde dat ze geen bewijs van beroepservaring kon voorleggen, wat nodig is voor de erkenning van de opleiding. Daarop hebben wij via IMI contact opgenomen met de Britse orde van geneesheren, die al onze vragen tot in detail beantwoordde. De orde van geneesheren gaf aan welke documenten vereist zijn voor het bewijs van beroepservaring, gaf inzage in de documenten en zond ons snel een afschrift van het bewijs, zodat we haar opleiding zonder problemen konden erkennen. ”

Christiane Wucsits
Oostenrijkse orde van geneesherenUnited Kingdom
“ We hebben de invoering van IMI voor verpleegkundigen en verloskundigen als positief ervaren. Niet alleen heeft het problemen snel opgelost, we weten nu ook beter wie de regelgevers in elk land zijn, en geloof me, dat is een hele verbetering ten opzichte van vroeger. Ik ben blij dat we niet meer op goed geluk en op hoop van zegen brieven hoeven te sturen naar collega's in andere landen zonder te weten of we ooit antwoord krijgen. ”

Darren Shell
Orde van verpleegkundigen en verloskundigenSpain
“ Door IMI heb ik een zaak kunnen oplossen waar al acht maanden geen schot meer in zat. Het ging om iemand uit een ander EU-land die in Spanje was komen werken. Dankzij IMI waren binnen tien dagen alle gegevens en stukken binnen. Sinds we IMI zijn gaan gebruiken hebben we al tientallen gevallen op een vlotte, eenvoudige en aangename manier kunnen oplossen. We zouden niet meer zonder kunnen! ”

Amparo Huici
Ministerie van huisvesting – Secretariaat-generaal voor samenwerking en interadministratieve betrekkingen“ In het kader van een steekproef stuitte het Tsjechische handelsregister op een Poolse ondernemer, die kousen en handschoenen verkocht in Tsjechië. Hij zei dat hij ingeschreven was in Polen, maar legde de ambtenaar een document zonder datum voor. Wij hebben daarop via het IMI de geldigheid van het document getoetst bij onze Poolse collega's, die ons snel bevestigden dat het bedrijf nog steeds ingeschreven was. ”

František Dickelt
Tsjechisch handelsregisterGermany
“ IMI maakt het veel makkelijker om een aanvraag om erkenning te behandelen. We weten nu sneller of een beroep in het land van herkomst überhaupt gereguleerd is, of iemand bevoegd is een bepaald beroep uit te oefenen en - voor geharmoniseerde beroepen - of aan de minimumeisen is voldaan.

IMI helpt ons ook als we twijfelen aan de echtheid van een document. We kunnen sneller en makkelijker controleren of een bepaald certificaat wel echt is. Maar als we met hele speciale problemen zitten, zijn de lijsten met standaardvragen van IMI niet altijd relevant. ”

Elke Wiegand
Regiobestuur DarmstadtGermany
“ Een groot voordeel van IMI is dat de taal niet langer een probleem is. Ook als we een heel specifieke vraag hebben, is het makkelijk om via IMI direct contact op te nemen met de bevoegde ambtenaar. En het is ook in het belang van de aanvragers zelf dat de autoriteiten IMI gebruiken voor de erkenning van beroepskwalificaties. De behandeling van aanvragen gaat sneller. Bovendien zijn er geen aanvraagkosten meer voor certificatie in het land van herkomst en ook geen vertaalkosten meer. ”

Iris Bublitz
Regiobestuur Darmstadt“ Wij krijgen dagelijks te maken met veel verschillende documenten uit allerlei EU-landen. Soms is het moeilijk uit te maken of die documenten nog geldig zijn en of het originelen zijn. Onlangs moesten we uitzoeken of een Hongaarse verklaring een origineel was. Via het IMI hebben we contact opgenomen met onze Hongaarse collega's, in dit geval de Hongaarse kamer van ingenieurs. We hebben de vraag met de verklaring opgestuurd, en kregen tot onze verrassing dezelfde dag nog antwoord ”

Lenka Zuborova
Slowaaks ministerie van binnenlandse zaken
Afdeling ondernemingenNetherland
“ Er is nu binnen de EU wel een systeem (het Interne Markt Informatiesysteem) dat informatieverzoeken automatisch bij het juiste adres bezorgt. Waar we voorheen met handgeschreven briefjes werkten, kunnen we zaken nu digitaal afhandelen. ”

Dr. L.R. Kooij
Coördinerend secretaris Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap KNMG, Opleiding & RegistratieHungary
“ Ik vind het een erg prettig systeem en wil alle mogelijkheden leren kennen. Het geeft me steeds weer de voldoening dat ik samen met de rest van Europa naar een oplossing voor een bepaalde kwestie zoek. Het zou fijn zijn als er in een nieuwe versie van IMI nog meer en nog intensiever informatie kan worden uitgewisseld. ”

Katalin Kelemen
Handelsregister Hongarije

   

Laatste update: 20-Jul-2010