Decrease text Increase text
Käyttäjien kommentteja
Hungary
“ IMI on helpottanut tietojenvaihtoa suuresti, sillä voimme esittää kysymyksiä omalla kielellämme, ja toisen maan viranomaiset näkevät ne omalla kielellään. Yhteistyö on paljon tiiviimpää kuin ennen. ”

Dr. Zsigmond András
Unkarin terveysvirasto – lupa- ja hallintomenettelyt“ Romanialainen lääkäri, jonka ammatillinen pätevyys oli jo tunnustettu automaattisesti, toimitti Bukarestin alueelliselta lääkäriliitolta saamansa mainetodistuksen. Tietojemme mukaan tällaisen todistuksen olisi oltava kansallisen lääkäriliiton laatima. Kyseinen lääkäri kuitenkin kertoi, että kansallinen liitto oli kehottanut häntä kääntymään alueellisen liiton puoleen.

Hänen oli määrä pian aloittaa työt Itävallassa, ja hänen muut asiakirjansa olivat nopeasti vanhentumassa. Otimme IMIn kautta yhteyttä Romanian lääkäriliittoon. Yllätyimme iloisesti, kun kaikki tarpeelliset tiedot toimitettiin meille viikossa. Koska saimme tiedot Romaniasta niin pian, lääkäri saattoi aloittaa työskentelyn Itävallassa suunnitellun mukaisesti.. ”

Christiane Wucsits
Itävallan lääkäriliittoSpain
“ Minulla on vuosien kokemus ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvistä kysymyksistä, ja voinkin sanoa, että IMIn kaltaiselle järjestelmälle on ollut tarvetta jo pitkään. Se poistaa yhteistyön esteitä sekä parantaa tietojenvaihdon turvallisuutta ja vastausten luotettavuutta.

Nykyisin tarjolla on selvästi parempia viestintävälineitä kuin ennen.

Toivon, että IMIstä tulee pakollinen viranomaisten viestintäkanava, koska järjestelmä ei ole yhtä tehokas, jos osa viranomaisista viestii sen ulkopuolella. IMI ansaitsee kiitokset. ”

Isabel Calvo
Espanjan opetusministeriö – tutkintotodistukset ja ammattipätevyyden tunnustaminenGermany
“ IMI on teknisesti onnistunut, ja sitä pystyy paljolti käyttämään intuitiivisesti. Järjestelmään pystyy tutustumaan tehokkaasti, kun käyttää käytännön koulutuksen ohessa IMI-sivustolla olevaa koulutusaineistoa. ”

IMI-käyttäjä, Saksa“ Slovakialainen matkatoimisto halusi tarjota palveluita Unkarissa. Tämän vuoksi meidän oli varmistuttava, että se harjoitti toimintaansa lain mukaisesti Slovakiassa, jonne se oli asettunut. Lähetimme tiedustelun matkatoimiston tilanteesta IMIn kautta Slovakiaan ja saimme vastauksen samana päivänä. Meillä oli Slovakian vrianomaisten kanssa joitakin vaikeuksia ymmärtää toistemme tulkintoja yrityksen rahoitustilanteesta, joten vaihdoimme päivän aikana pari kolme viestiä. Olimme koko ajan kirjautuneina IMI-järjestelmään.

Oman kokemuksemme perusteella voimme sanoa, että IMIn avulla viranomaiset todella voivat olla nopeasti yhteydessä toisiinsa. ”

Katalin Kelemen
Elinkeinolupatoimisto, UnkariUnited Kingdom
“ Kirjaudu IMIin jo tänään! Sitä on äärettömän helppo käyttää, etkä varmasti kadu päätöstäsi. ”

Chris Korcz
Yritys- ja innovaatiotoiminnasta ja ammattikoulutuksesta vastaava ministeriö, BritanniaFrance
“ IMI on aivan mahtava. Ennen jouduimme odottamaan joistakin maista vastauksia kysymyksiimme kolmekin kuukautta. IMIssä vastauksen saa kahdessa päivässä. Joissakin maissa piti käydä läpi viisi tai jopa kymmenen eri hallintotasoa. Nyt selviää ottamalla yhteyttä vain yhteen henkilöön. ”

Dr. Jackie Ahr
Ranskan lääkäriliitto“ Britanniassa peruskoulutuksensa saanut lääkäri ilmoitti, ettei kyennyt toimittamaan koulutuksensa tunnustamisessa tarvittavaa pätevyystodistusta. Tämän vuoksi otimme IMIn kautta yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan lääketieteelliseen neuvostoon. Tiedonvaihto sujui hyvin rakentavassa hengessä ja tehokkaasti. Lääketieteellinen neuvosto ilmoitti selkeästi, mitä asiakirjoja todistuksen saaminen edellyttää, mutta lisäksi tarjoutui hyödyntämään käytössään olevia asiakirjoja ja toimitti nopeasti kopion todistuksesta. Näin ollen lääkärin koulutus kyettiin tunnustamaan enemmittä ongelmitta. ”

Christiane Wucsits
Itävallan lääkäriliittoUnited Kingdom
“ IMIä voi nyt käyttää myös sairaanhoitajia ja kätilöitä koskevissa asioissa, ja kokemukset siitä ovat erittäin hyviä. Ongelmien ratkaisu on nopeutunut, mutta lisäksi olemme saaneet tietoa siitä, mitkä tahot vastaavat alan sääntelystä eri maissa. Tämä on suuri muutos. Onneksi meidän ei tarvitse enää lähetellä kirjeitä ulkomaisille kollegoille summamutikassa ilman mitään takeita vastauksesta.  ”

Darren Shell
Nursing and Midwifery Council (sairaanhoitajien ja kätilöiden sääntelyelin), BritanniaSpain
“ IMIn avulla pystyin ratkaisemaan tapauksen, jonka käsittely ei ollut edennyt mihinkään kahdeksassa kuukaudessa. Asia koski toisesta EU-maasta kotoisin olevaa ammattilaista. Lähetin IMIn kautta tietopyynnön, ja sain kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat 10 päivässä. IMIn käyttöönoton jälkeen olemme ratkaisseet jo kymmeniä tapauksia helposti ja nopeasti, ja siitä on tullut meille keskeinen työkalu. ”

Amparo Huici
Espanjan asuntoministeriö – yhteistyö ja hallintoelinten suhteet“ Pistokokeen yhteydessä Tšekin elinkeinolupatoimisto tarkasti alueellaan sukkia ja käsineitä myyvän puolalaisen yrittäjän toiminnan. Yrittäjän mukaan hänellä oli toiminnalleen lupa Puolasta, mutta hänen esittämässään asiakirjassa ei ollut päiväystä. Elinkeinolupatoimisto tarkisti asiakirjan voimassaolon IMI-järjestelmän kautta Puolasta. Vastaus tuli nopeasti. Lupa oli edelleen voimassa. ”

František Dickelt
Tšekin elinkeinolupatoimistoGermany
“ IMI on helpottanut ammattipätevyyteen liittyvien hakemusten käsittelyä huomattavasti. Sen avulla saamme selville, mitä ammatteja säännellään hakijan lähtömaassa, onko hänellä oikeus toimia ko. ammatissa ja täyttyvätkö mahdollisten yhteensovittamissäännösten vähimmäisvaatimukset.

IMI on hyödyllinen myös silloin, kun epäillään jonkin asiakirjan aitoutta. IMIn avulla voi helposti ja nopeasti tarkistaa, onko todistus aito. Toisaalta jos on tarve esittää hyvin tarkkoja tapauskohtaisia kysymyksiä, IMIn kysymys- ja vastaussarjat eivät aina ole käyttökelpoisia ”

Elke Wiegand
Regierungspräsidium Darmstadt, SaksaGermany
“ Yksi IMIn hyvistä puolista on se, että sen avulla voi ylittää kielimuurin. Jos pitää esittää hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, IMIn avulla on helppo ottaa yhteyttä suoraan asiasta vastaavaan viranomaiseen. Myös ammattipätevyyden tunnustamista hakevat hyötyvät siitä, että alan viranomaiset käyttävät IMIä. Hakemusten käsittelyaika on lyhentynyt, eikä hakijoiden tarvitse enää maksaa käsittely- ja käännöskuluja. ”

Iris Bublitz
Regierungspräsidium Darmstadt, Saksa“ Päivittäisessä työssämme olemme tekemisissä eri jäsenmaiden myöntämien monenlaisten asiakirjojen ja todistusten kanssa. Joskus on vaikea päätellä, ovatko asiakirjat vielä voimassa ja ovatko ne alkuperäisiä. Kerran meidän oli tarkistettava, oliko Unkarissa myönnetty todistus alkuperäinen. IMIn kautta selvitimme ensin, mikä taho Unkarissa vastaa näistä asioista. Selvisi, että asia kuului Unkarin insinööriliitolle, ja otimme sinne IMIn kautta yhteyttä, lähetimme todistusasiakirjan ja tiedustelumme. Yllätyimme, kun vastaus saapui jo samana päivänä ”

Lenka Zuborova
Slovakian sisäministeriö
YrittäjyysosastoNetherland
“ IMIn myötä EU on saanut järjestelmän, joka osoittaa tietopyynnöt automaattisesti oikeaan kohteeseen. Aiemmin hoidimme asiat kirjeitse, nyt voimme toimia digitaalisesti. ”

Dr. L.R. Kooij
Alankomaiden lääkäriliitto KNMG – koulutus ja rekisteröinnitHungary
“ Pidän IMIstä todella paljon. Se avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Jokaisen tietopyynnön yhteydessä tunnen tyytyväisyyttä siitä, että IMIn avulla EU-maat voivat hoitaa asioita yhdessä. Toivon, että tulevaisuudessa järjestelmää käytetään vielä enemmän ja että tiivis tietojenvaihto moninkertaistuu. ”

Katalin Kelemen
Unkarin elinkeinolupavirasto

   

Viimeisin päivitys: 20-Jul-2010