Decrease text Increase text
Tagasiside kasutajatelt
Hungary
“ IMI on muutnud suhtlemise palju lihtsamaks, kuna saame esitada küsimusi oma liikmesriigi keeles ning teised pädevad asutused saavad lugeda neid päringuid oma keeles. Koostöö on endisest palju tihedam. ”

Dr. Zsigmond András
Tervishoiulubade ja haldusmenetluste amet“ Rumeenia arst, kelle kutsekvalifikatsiooni oldi juba automaatselt tunnustatud, esitas hea maine tunnistuse, mille oli väljastanud Bukaresti piirkondlik arstide koda. Meie andmeil oleks sellist tüüpi tunnistuse pidanud välja andma riiklik arstide koda. Kuid arst selgitas, et just riiklikust kojast soovitati tal pöörduda asjaomasesse piirkondlikku ametiasutusse.

Arst pidi varsti alustama oma tööd Austrias ning tema muud dokumendid oleksid varsti kehtivuse kaotanud. Seega võtsime IMI-süsteemi kaudu ühendust Rumeenia arstide kojaga. Olime väga positiivselt üllatunud, sest saime kogu vajaliku teabe juba ühe nädala jooksul. Tänu Rumeeniast saabunud kiirele vastusele, oli arstil võimalik alustada tööd plaanikohaselt. ”

Christiane Wucsits
Arstide koda, AustriaSpain
“ Tuginedes pikaajalisele kogemusele kutsekvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas, arvan, et IMI on midagi sellist, mida oleme kaua oodanud ning mis avab palju võimalusi seoses suhtlemistakistuste ületamise, andmete turvalise edastamise ja vastuste usaldusväärsusega.

Praegused suhtlemismoodused on kindlasti palju paremad kui varem.

Soovin ja loodan, et IMIst saab kohustuslik kanal pädevate asutuste omavaheliseks suhtlemiseks, sest suhtlemine ei oleks nii tõhus, kui mõned pädevad asutused otsustavad suhelda väljaspool IMI-süsteemi. Suur tänu, IMI. ”

Isabel Calvo
Haridusministeerium – diplomite ja kutsekvalifikatsioonide peasekretariaatGermany
“ IMI on tehniliselt õnnestunud ja tema kasutamine on suurel määral intuitiivne. Veebisaidil leiduv koolitusmaterjal koos vahetu koolitusega on sobiv tõhusaks sissejuhatuseks IMI-süsteemile.  ”

IMI lõppkasutaja Saksamaalt“ Slovakkia reisibüroo soovis Ungaris osutada piiriüleseid teenuseid. Soovisime teada, kas asjaomase büroo tegevus selle asukohariigis oli seaduslik. Seepärast saatsime IMI-süsteemi kaudu päringu ning küsisime oma Slovakkia kolleegidelt kõnealuse ettevõtte kohta. Saime neilt vastuse kohe samal päeval. Meil oli raskusi ettevõtte finantstausta käsitlevate tõlgenduste ühese mõistmisega – seepärast vahetasime ühe päeva jooksul teavet kaks või kolm korda. Olime kogu aeg süsteemi sisse logitud!

Oma kogemuste põhjal võime öelda, et IMI tagab tõepoolest ametiasutuste vahelise kiire teabevahetuse.. ”

Katalin Kelemen
Kauplemislubade büroo, UngariUnited Kingdom
“ Liitu juba täna! IMI-süsteemi on äärmiselt lihtne kasutada. Te ei kahetse oma otsust. ”

Chris Korcz
Ettevõtluse, innovatsiooni ja oskuste osakondFrance
“ See on suurepärane. Varem tuli mõnikord oma küsimusele mõnest riigist vastuse saamiseks oodata kolm kuud. IMIga on see aeg 2 päeva. Samuti tuli mõnede riikide puhul suhelda viie või isegi kümne eri asutusega. Nüüd piisab ühest isikust, see on kõik. ”

Dr. Jackie Ahr
Arstide liit“ Arst, kes oli lõpetanud Ühendkuningriigis oma algkoolituse, väitis, et tal ei olnud võimalik esitada kogemust tõendavat tunnistust, mida oli vaja tema koolituse tunnustamiseks. Seepärast võtsime me IMI-süsteemi kaudu ühendust Ühendkuningriigi üldise meditsiininõukoguga. See viis väga konstruktiivse ja mahuka teabevahetuseni. Üldine meditsiininõukogu mitte üksnes ei viidanud selgelt, millised dokumendid tuli tunnistuse saamiseks esitada, vaid pakkus ka juurdepääsu oma dokumentidele ning saatis väga kiiresti tunnistuse koopia. See võimaldas tunnustada asjaomase arsti koolitust täiendavate probleemideta. ”

Christiane Wucsits
Arstide koda, AustriaUnited Kingdom
“ Leiame, et IMI rakendamine õendus- ja ämmaemandate tegevuses on väga positiivne. Lisaks ladusale probleemide lahendamisele oleme IMI kaudu saanud teavet ka selle kohta, kes on liikmesriikides tegelikud reguleerijad. On tore, et oleme liikunud edasi katse-eksituse meetodi juurest, kus saatsime kirju teiste riikide kolleegidele teadmata, kas saame vastuse. ”

Darren Shell
Meditsiiniõdede ja ämmaemandate nõukoguSpain
“ Tänu IMI-süsteemile suutsin lahendada 8 kuud lahenduseta olnud probleemi. See juhtum hõlmas ühte teisest liikmesriigist pärit kutseala esindajat. Kasutasin süsteemi ning sain kogu teabe ja dokumendid 10 päevaga. Alates sellest hetkest, mil hakkasime kasutama IMI-süsteemi, oleme lahendanud juba hulga küsimusi lihtsalt, kiiresti ja väga sõbralikult. IMIst on saanud meile asendamatu töövahend. ”

Amparo Huici
Elamuministeerium – koostöö ja asutustevaheliste suhete peasekretariaat“ Pistelise kontrolli käigus avastas Tšehhi Vabariigi kauplemislubade büroo Poola ettevõtja, kes müüs Tšehhi turul sukkpükse ja kindaid. Ta väitis, et tal oli selleks Poolast luba, kuid dokument, mille ta ametnikule esitas, ei sisaldanud ühtegi kuupäeva. Kauplemislubade büroo kontrollis asjaomase dokumendi kehtivust Poola ametiasutustelt IMI-süsteemi kaudu. Vastus saabus kiiresti: luba oli tõepoolest kehtiv. ”

František Dickelt
Kauplemislubade büroo, Tšehhi VabariikGermany
“ IMI muudab tunnustustaotluste menetlemise palju lihtsamaks sellistes küsimustes, kas kutseala on asjaomases riigis reguleeritud, kas kutseala esindaja on volitatud tegutsema ning - ühtlustatud kutsealade korral - kas miinimumnõuded on täidetud.

IMI on kasulik ka siis, kui on kahtlusi dokumendi autentsuse suhtes. IMI vahendusel saab kiiresti ja lihtsalt teha kindlaks, kas asutusele esitatud tõend on õige. Väga konkreetsete küsimuste korral ei ole IMI pakutav küsimustik siiski alati asjakohane. ”

Elke Wiegand
Darmstadti piirkonna nõukoguGermany
“ IMI üks suur eelis on, et ta ületab keelebarjääre. Samuti on päris konkreetse küsimuse korral lihtne IMI vahendusel võtta vahetult ühendust vastutava ametnikuga. IMI kasutamine kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega tegelevates asutustes on kasuks ka asutuse poole pöördujatele. Taotluste menetlemise aeg on vähenenud ning päritoluriigis tõendamisega ei kaasne enam menetlustasusid ega tõlkekulusid. ”

Iris Bublitz
Darmstadti piirkonna nõukogu“ Oma igapäevatöös puutume kokku paljude erinevate dokumentide ning tõenditega, mille on välja andnud erinevad liikmesriigid. Mõnikord on keerukas hinnata, kas kõnealused dokumendid on jätkuvalt kehtivad või kas tegemist on originaalidega. Ühel juhul pidime kontrollima, kas Ungaris välja antud tõendi puhul oli tegemist originaaliga. Kasutasime IMI-süsteemi selleks, et leida meie Ungari partner, kelleks seekord oli Ungari inseneride koda, ning sellega ühendust võtta. Lisasime dokumendi ja saatsime päringu ära. Meie suureks üllatuseks saabus vastus juba samal päeval! ”

Lenka Zuborova
Slovaki Vabariigi siseministeerium
Ettevõtluse osakondNetherland
“ Nüüd on ELis süsteem (IMI), mis saadab päringud automaatselt õigesse kohta. Varem täitsime pabereid käsitsi, nüüd toimub kõik digitaalselt. ”

Dr. L.R. Kooij
Madalmaade Kuningliku Meditsiiniühingu koolitus- ja registreerimisüksus, koordineeriv sekretärHungary
“ Mulle süsteem meeldib, olen väga huvitatud selle pakutavatest võimalustest. Iga teabevahetus annab hea tunde, et süsteemi abil saame konkreetse juhtumi lahendamiseks suhelda üle Euroopa. Oleks tore, kui IMI tähtsus kasvaks ning teabevahetus oleks intensiivsem ja aktiivsem. ”

Katalin Kelemen
HUngari kauplemislubade büroo

   

Viimati uuendatud: 20-Jul-2010