Decrease text Increase text
Brugerfeedback
Hungary
“ IMI har gjort det meget lettere at kommunikere på tværs af grænserne, fordi vi kan stille spørgsmål på vores eget sprog, og de andre myndigheder kan læse spørgsmålene på deres sprog. Samarbejdet er meget bedre end før. ”

Dr. András Zsigmond
Kontoret for autorisation og administrative procedurer på sundhedsområdet“ En rumænsk læge, som allerede havde fået sine faglige kvalifikationer anerkendt automatisk, indgav et hæderlighedscertifikat fra lægeforeningens lokalafdeling i Bucharest. Så vidt vi er orienteret, skulle denne type certifikat have været udstedt af den nationale lægeforening. Lægen forklarede imidlertid, at den nationale lægeforening havde henvist hende til den lokale afdeling.

Lægen skulle begynde at arbejde i Østrig kort efter, og hendes øvrige papirer ville være udløbet kort efter. Vi kontaktede derfor den rumænske lægeforening gennem IMI. Det var en meget positiv overraskelse at modtage alle de nødvendige oplysninger i løbet af en uge. Takket være det hurtige svar fra Rumænien kunne lægen begynde at arbejde som planlagt. ”

Christiane Wucsits
Den østrigske lægeforeningSpain
“ På grundlag af mange års erfaring med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer mener jeg, at IMI er noget, vi har ventet på i lang tid. IMI giver mange nye muligheder for at løse problemer med kommunikation, datatransmissionssikkerhed og pålidelige svar.

De nuværende kommunikationsformer er afgjort meget bedre end tidligere.

Jeg håber, at IMI vil blive gjort til obligatorisk kommunikationsmiddel mellem kompetente myndigheder, for systemet bliver mindre effektivt, hvis nogle myndigheder vælger at kommunikere uden for IMI. Tak, IMI! ”

Isabel Calvo
Undervisningsministeriet – Generalsekretariatet for eksamensbeviser og anerkendelse af kvalifikationerGermany
“ IMI er en teknisk succes og kan i vid udstrækning bruges intuitivt. Uddannelsesmaterialet på webstedet giver sammen med kurserne en god indføring i IMI-systemet. ”

IMI-slutbruger fra Tyskland“ Et slovakisk rejsebureau ville yde grænseoverskridende tjenesteydelser i Ungarn. Vi skulle undersøge, om bureauet drev lovlig virksomhed i sit hjemland. Derfor sendte vi en forespørgsel gennem IMI til vores slovakiske kolleger for at få oplysninger om virksomheden. De kom samme dag. Vi havde nogle problemer med at forstå hinandens fortolkning af virksomhedens finansielle forhold, så vi udvekslede en række oplysninger samme dag. Vi var logget på systemet hele tiden!

Vores erfaringer bekræfter, at IMI virkelig sikrer hurtig kommunikation mellem myndigheder. ”

Katalin Kelemen
Det ungarske kontor for erhvervstilladelserUnited Kingdom
“ Meld jer til i dag! IMI er utrolig nemt at bruge. I kommer ikke til at fortryde det. ”

Chris Korcz
Ministeriet for Erhvervsliv, Innovation og KvalifikationerFrance
“ Det er fantastisk. Tidligere måtte vi sommetider vente i tre måneder på at få svar på vores forespørgsler fra nogle lande. Med IMI tager det to dage. I nogle lande skulle man desuden gennem fem eller sommetider 10 forskellige myndigheder. Nu skal man bare kontakte én person. Det er det hele. ”

Dr. Jackie Ahr
Landsforeningen af læger“ En læge, som havde afsluttet sin grunduddannelse i Storbritannien, meddelte, at hun ikke kunne skaffe det bevis for praktisk erfaring, vi krævede for at kunne anerkende hendes uddannelse. Vi kontaktede derfor det britiske lægeråd, General Medical Council, gennem IMI. Det førte til en yderst konstruktiv og intens udveksling af oplysninger. General Medical Council oplyste ikke bare, præcis hvilke dokumenter der skulle til for at få certifikatet, men gav os også adgang til deres dokumenter og sendte hurtigt en kopi af certifikatet. Dermed kunne lægen få sin uddannelse anerkendt uden yderligere vanskeligheder. ”

Christiane Wucsits
Lægeforeningen, ØstrigUnited Kingdom
“ Vi har meget gode erfaringer med indførelsen af IMI i forvaltningen af sygeplejersker og jordemødre. Det har ikke bare gjort det muligt at løse problemer hurtigt, men har også givet os bedre indsigt i, hvem de regulerende myndigheder i de enkelte lande faktisk er. Og det er virkelig en stor forandring. Jeg er glad for, at vi er kommet videre og ikke bare sender breve til kolleger i andre lande af sted ud i det blå uden nogen garanti for, at vi får svar.  ”

Darren Shell
Sygeplejerske og jordemoderrådetSpain
“ Takket være IMI kunne jeg afslutte en sag, som havde ligget stille i 8 måneder. Det drejede sig om en erhvervsudøver fra et andet EU-land. Jeg brugte systemet og fik alle oplysninger og dokumenter i løbet af 10 dage. Efter at vi begyndte at bruge IMI, har vi allerede afsluttet snesevis af vanskelige sager let, hurtigt og på en meget behagelig måde. IMI er blevet et vigtig redskab i vores arbejde. ”

Amparo Huici
Boligministeriet – Generalsekretariatet for samarbejde og forbindelser med andre administrationer“ Under en stikprøvekontrol stødte det tjekkiske kontor for erhvervstilladelser på en polsk selvstændig, som solgte strømper og handsker på det tjekkiske marked. Han hævdede, at han havde en tilladelse fra Polen, men kunne kun fremvise et dokument uden datoer. Kontoret for erhvervstilladelser brugte IMI til at tjekke med de polske myndigheder, om dokumentet var gyldigt. Svaret kom hurtigt: Det viste sig, at tilladelsen ganske rigtigt stadig var gyldig. ”

František Dickelt
Det tjekkiske kontor for erhvervstilladelserGermany
“ IMI gør det meget lettere at behandle ansøgninger om anerkendelser, når man skal fastslå, om et erhverv er reguleret i hjemlandet, om en erhvervsudøver er kvalificeret, og om mindstekravene er opfyldt, når der er tale om harmoniserede erhverv.

IMI er også nyttigt, når man er i tvivl om, hvorvidt et dokument er autentisk. Gennem IMI kan man hurtigt og let afgøre, om et certifikat, en myndighed har fået forelagt, er ægte. Når det gælder meget specifikke spørgsmål, er IMI's foruddefinerede spørgsmålsserier, dog ikke altid relevante. ”

Elke Wiegand
Regierungspräsidium DarmstadtGermany
“ En stor fordel ved IMI er, at systemet nedbryder sprogbarriererne. Og hvis vi får et mere specifikt spørgsmål, er det let at kontakte den relevante embedsmand direkte via IMI. Det er også en fordel for ansøgerne, at de myndigheder, der er ansvarlige for anerkendelse, bruger IMI . Behandlingstiden for ansøgningerne bliver kortere, og der er ikke længere gebyrer for certificering i hjemlandet eller udgifter til oversættelse. ”

Iris Bublitz
Regierungspräsidium Darmstadt“ I vores daglige arbejde håndterer vi mange forskellige dokumenter og certifikater udstedt i forskellige EU-lande. Det er sommetider svært at afgøre, om dokumenterne stadig er gyldige, eller om de er originale. Engang skulle vi tjekke, om et certifikat udstedt i Ungarn var en original. Vi brugte IMI til at finde og kontakte vores ungarske partner, som i dette tilfælde var det ungarske ingeniørforbund. Vi vedlagde dokumentet og sendte forespørgslen. Til vores overraskelse fik vi svar samme dag! ”

Lenka Zuborova
Det slovakiske indenrigsministerium
Departementet for iværksætteriNetherland
“ Der findes nu et system i EU (Informationssystemet for det Indre Marked), som automatisk sender forespørgsler til den rette modtager. Tidligere brugte vi håndskrevne noter. Nu foregår det hele digitalt. ”

Dr. L.R. Kooij
Koordinerende sekretær for Den Kongelige Nederlandske Lægeforening KNMG, Uddannelse og registreringHungary
“ Jeg kan virkeligt godt lide systemet. Jeg er meget interesseret i de muligheder, det giver. Jeg behøver ikke engang at sige, at hver enkelt udveksling af oplysninger giver mig en god følelse af, at vi kan kommunikere med Europa for at løse et bestemt problem ved at bruge systemet. Det ville være rart, hvis IMI i fremtiden blev endnu mere kendt, og de mere intensive og aktive udvekslinger af oplysninger blev mangedoblet. ”

Katalin Kelemen
Det ungarske kontor for erhvervstilladelser

   

Seneste opdatering: 20-Jul-2010