Decrease text Increase text
Názory uživatelů
Hungary
“ Systém IMI velmi urychlil komunikaci – můžeme zadávat dotazy ve svém jazyce a orgány, na které se obracíme, je dostanou už přeložené. Velmi to usnadňuje spolupráci. ”

Dr. András Zsigmond
maďarský úřad pro zdravotnická oprávnění a administrativní postupy“ Od lékařky z Rumunska, které byly jinak profesní kvalifikace uznány automaticky, jsme obdrželi doklad o bezúhonnosti vystavený lékařskou obcí města Bukurešť. Podle našich informací však může takové potvrzení vydávat pouze nejvyšší orgán rumunské lékařské komory. Lékařku však podle jejích slov nejvyšší orgán odkázal na uvedenou organizaci.

Chtěla v blízké době začít v Rakousku pracovat, ale platnost ostatních dokumentů, které si za tím účelem nechala vystavit, brzy měla skončit.. Kontaktovali jsme proto rumunskou lékařskou komoru prostřednictvím IMI. Byli jsme potěšeni, když nám byly veškeré potřebné informace dodány během týdne. Děkujeme rumunským orgánům za pružnost – lékařka díky nim vše stihla. ”

Christiane Wucsits
Rakouská lékařská komoraSpain
“ V oblasti uznávání odborných kvalifikací pracuji již léta a musím říct, že na systém, jako je IMI, jsme dlouho čekali. Pomáhá překonávat komunikační bariéry a zvyšuje bezpečnost přenosu dat a spolehlivost odpovědí.

Komunikace je nyní daleko hladší než dříve.

Přáli bychom si, aby bylo používání systému IMI pro komunikaci mezi příslušnými orgány povinné. Jestliže budou některé z nich nadále komunikovat jinými kanály než IMI, naše práce nebude tak efektivní. Děkujeme týmu IMI za dobrou práci. ”

Isabel Calvo
generální sekretariát pro diplomy a uznávání kvalifikací, španělské ministerstvo školstvíGermany
“ Systém IMI je technicky dobře řešený. Naučit se jej používat není vůbec obtížné. Stačí si projít příručky, které jsou k dispozici na internetových stránkách IMI, a absolvovat školení se zkušenými uživateli, jež tým IMI nabízí.  ”

uživatel IMI, Německo“ Slovenská cestovní kancelář měla v plánu začít poskytovat přeshraniční služby v Maďarsku. Potřebovali jsme doklad o tom, že ve státě usazení, čili na Slovensku, tato cestovní kancelář podnikala v souladu se zákonem. Prostřednictvím systému IMI jsme slovenským kolegům zaslali dotaz, na který odpověděli ještě týž den. Pak bylo ještě nutné si ujasnit interpretaci finančních charakteristik společnosti, takže jsme si během dne vyměnili několik zpráv a ze systému jsme se ani neodhlásili! Můžeme tak potvrdit, že IMI komunikaci mezi orgány skutečně urychluje. ”

Katalin Kelemen
živnostenský úřad, MaďarskoUnited Kingdom
“ Hned se zaregistrujte! S IMI se pracuje velmi snadno. Nebudete litovat. ”

Chris Korcz
britské ministerstvo pro podnikání, inovace a dovednostiFrance
“ Je to perfektní. Předtím jsme někdy museli čekat tři měsíce, než jsme z některých zemí dostali odpověď na naši žádost. Se systémem IMI ji dostaneme za dva dny. Navíc u některých zemí bylo nutné postupovat přes pět nebo dokonce deset různých správných orgánů. Teď se obracíte na jednu osobu. A to je všechno. ”

Dr. Jackie Ahr
francouzská lékařská komora“ Lékařka, která získala diplom ve Spojeném království, nebyla schopna dodat doklad o atestacích, nutný k uznání lékařského vzdělání. Kontaktovali jsme tedy prostřednictvím IMI příslušný orgán Spojeného království (General Medical Council), se kterým jsme navázali intenzivní a konstruktivní dialog. Poradili nám, které dokumenty je nutné dodat, a umožnili nám dokonce přístup k jejich dokumentům. Doklad, který jsme potřebovali, pak pohotově dodali. Lékařce jsme tak bez problémů mohli vše uznat. ”

Christiane Wucsits
Rakouská lékařská komoraUnited Kingdom
“ Zavedení IMI do oblasti ošetřovatelství a porodní asistence byl velmi dobrý nápad. Problémy se nyní dají řešit daleko rychleji a máme také větší přehled o tom, které orgány v ostatních členských státech mají náš obor na starost. To je značný pokrok. Jsem rád, že už nemusíme donekonečna obsílat všechny možné kontakty a čekat, že nám možná přijde odpověď. ”

Darren Shell
rada Spojeného království pro ošetřovatelství a porodní asistenciSpain
“ Díky IMI jsem zrovna zdárně dovedla do konce případ, který nám tu ležel osm měsíců. Šlo o uznání kvalifikace státního příslušníka z jiného členského státu. Poslala jsem dotaz přes IMI a za pár dní jsem měla všechny potřebné dokumenty. Co jsme začali používat IMI, vyřešili jsme spoustu žádostí. Tenhle způsob komunikace s úřady je daleko příjemnější. Můžu říct, že IMI je již pro nás nenahraditelným nástrojem. ”

Amparo Huici
generální sekretariát pro spolupráci a interinstitucionální vztahy, španělské ministerstvo bydlení“ Během namátkové kontroly náš úřad narazil na polského podnikatele, který v České republice prodával galanterní zboží. Tvrdil, že má od polských úřadů povolení, a předložil dokument – ten ale nebyl datován. Náš orgán se tedy prostřednictvím IMI spojil s příslušnými úřady v Polsku, aby si ověřil platnost dokumentu. Odpověď přišla velmi rychle a platnost potvrdila. ”

František Dickelt
živnostenský úřad, Česká republikaGermany
“ IMI podstatně zjednodušuje vyřizování žádostí o uznávání dokumentů. Daleko snáze nyní zjistíme, jestli je profese v dané zemi regulovaná, jestli je daná osoba způsobilá k jejímu výkonu a jestli jsou u harmonizovaných profesí splněny minimální požadavky.

IMI také pomáhá v případech, kdy máme pochybnosti o pravosti dokumentů. Pomocí systému můžeme u příslušných orgánů rychle ověřit jeho pravost. Jen soubory předem daných otázek by bylo potřeba dopracovat – ne vždy se na případy, které řešíme, hodí. ”

Elke Wiegand
úřad německého vládního obvodu DarmstadtGermany
“ Jednou z hlavních výhod systému je, že pomáhá překonat jazykovou bariéru. A když se jedná o nějaký velmi specifický případ, můžeme se přes IMI s daným orgánem spojit přímo. Myslím, že z IMI mají užitek i sami žadatelé. Doba nutná ke zpracování žádostí se zkrátila a orgánům v zemi původu se nemusí platit poplatky, což platí i pro překlady. ”

Iris Bublitz
úřad německého vládního obvodu Darmstadt“ Při naší práci se setkáváme s nejrůznějšími typy dokladů a potvrzení vydanými v různých státech EU. Někdy je poměrně těžké posoudit jejich platnost nebo to, zda se nejedná o padělky. Tak tomu bylo i v případě jednoho dokumentu, který měl být podle údajů, které obsahoval, vydán v Maďarsku. Prostřednictvím IMI jsme kontaktovali maďarské kolegy, konkrétně komoru inženýrů. Jednoduše jsme v IMI vyplnili žádost a připojili kopii dokumentu. Odpověď jsme dostali týž den! ”

Lenka Zuborova
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
odbor živnostenského podnikáníNetherland
“ Konečně je tu systém, kterým můžeme zasílat žádosti o informace příslušným orgánům elektronicky. Dřív se to muselo řešit dopisy. ”

Dr. L.R. Kooij
tajemník pro koordinaci oddělení odborné přípravy a registrace nizozemské lékařské asociaceHungary
“ Jsem s tímto systémem velmi spokojená a zajímá mě, jak se bude dál vyvíjet. Můžeme díky němu komunikovat s celou Evropou. Doufám, že jej bude využívat čím dále více úřadů. ”

Katalin Kelemen
živnostenský úřad, Maďarsko

   

Poslední aktualizace: 20-Jul-2010